Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 11.13] Yuumi Nexus Blitz Lane, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Blitz)

Informace o šampionovi (Yuumi lane blitz patch 11.13)

Yuumi Yuumi Atributy

Útok: 55

Obrana: 1

Magie: 8

Obtížnost: 2

Zdraví: 480

k rychlosti pohybu: 330

Brnění: 25

Dosah: 500

Regenerace zdraví: 7

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Yuumi

Kouzelná kočka

podpora podpora mág mág


Yuumi blitz lane
Yuumi blitz jungle

LANE

 • Tier: S
 • Win Rate: 49.45%
 • Role Rate: 70.02%
 • Pick Rate: 5.01%
 • Ban Rate: 21.28%
 • Games: 30470
 • KDA: 6.10
 • Score: 56.52

Yuumi, kouzelná kočka z Bandle City, bývala pomocníčkem yordlí čarodějky jménem Norra. Když její panička jednoho dne záhadně zmizela, stala se Yuumi strážkyní Norřiny Knihy horizontů, jež je nadaná vlastním rozumem, a cestovala skrze portály na jejích stránkách ve snaze kouzelnici opět najít. Yuumi nic nemiluje tolik jako láskyplné pohlazení, a tak vyhledává přátelské společníky, k nimž by se mohla na své pouti připojit, a chrání je zářivým štítem a zuřivou odvahou. Zatímco Knížka by se chtěla soustředit jen na jejich úkol, Yuumi často podlehne světským pokušením, jako jsou lenošení a ryby. Nakonec se ale stejně pokaždé vrátí k hledání své nejlepší přítelkyně.

Yuumi Tipy (Ally)

 • NA

Yuumi Tipy (Enemy)

 • NA

Vyvolávačova kouzla

Vyčerpat Vyčerpat

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 210

Dosah: 650


Vyčerpá zaměřeného nepřátelského šampiona, čímž mu na 3 sekundy sníží rychlost pohybu o 30 % a způsobované poškození mu klesne o 40 %.

Vznítit Vznítit

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 180

Dosah: 600


Zapálí označeného nepřátelského šampiona, během 5 sekund mu způsobí 70–410 bodů přímého poškození (v závislosti na úrovni šampiona), zviditelní jej a po dobu trvání kouzla mu sníží efektivitu obdrženého léčení.


Yuumi Specializace

Čarodějnictví
Vyvolat Aery
Když svým základním útokem nebo kouzlem způsobíš poškození nepřátelskému šampionovi, vyšleš k němu Aery, která mu v závislosti na úrovni způsobí 10–40 bodů poškození (+0.1 síly schopností) (+0.15 bonusového útočného poškození).

Když svými schopnostmi posílíš nebo ochráníš spojence, vyšleš k němu Aery, která mu v závislosti na úrovni poskytne štít o síle 35–80 bodů (+0.25 síly schopností) (+0.4 bonusového útočného poškození).

Aery nelze vyslat znovu, dokud se k tobě nevrátí.
Prsten manového proudu
Když zasáhneš nepřátelského šampiona nějakou schopností, maximální hodnota many se ti trvale zvýší o +25, a to až do celkového bonusu 250 bodů.

Když bonusová mana dosáhne hodnoty 250 bodů, vždy po uplynutí 5 sek. se ti obnoví 1 % chybějící many.

Přebíjecí doba: 15 sek.
Prostoupení
Po dosažení následujících úrovní získáš určité bonusy:
5. úroveň: +5 ke zrychlení schopností
8. úroveň: +5 ke zrychlení schopností
11. úroveň: Při likvidaci šampiona se ti zkrátí zbývající přebíjecí doba základních schopností o 20 %.
Sežehnutí
Tvoje následující útočná schopnost zapálí šampiony, kteří během 1 sek. utrpí 15–35 bodů bonusového magického poškození (v závislosti na úrovni).

Přebíjecí doba: 10 sek.
Přesnost
Podseknutí
V závislosti na tom, o kolik mají nepřátelští šampioni víc maximálního zdraví než ty, jim způsobíš o 5 až 15 % vyšší poškození.

Bonusové poškození vůči nepřátelům, kteří mají o 10 až 100 % víc maximálního zdraví než ty, se zvyšuje lineárně.
Duchapřítomnost
Když způsobíš poškození nepřátelskému šampionovi, zvýší se ti na 4 sek. regenerace many o @[email protected] za sekundu (80% účinnost u šampionů bojujících na dálku). Všichni uživatelé energie místo toho získávají 1,5 bodu energie za sekundu.

Likvidace ti obnovují 15 % maximální many nebo energie.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Yuumi Úvodní předměty (PROBUILD)

Zesilující kniha Zesilující kniha

KOUPIT: 435

PRODAT: 305

20 k síle schopností
Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Aktivace – spotřebování: Vypitím lektvaru si v průběhu 15 sek. obnovíš 150 zdraví.

V inventáři můžeš mít až 5 Léčivých lektvarů.

Neviditelný totem Neviditelný totem

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.

Yuumi Doporučené předměty (PROBUILD)

Měsíční obnovovač Měsíční obnovovač

KOUPIT: 2500

PRODAT: 1750

40 k síle schopností
200 zdraví
20 ke zrychlení schopností
100 % k základní regeneraci many

 • Milosrdenství hvězd: Když v boji zasáhneš nějakého šampiona útokem nebo schopností, vyléčíš nejpoškozenějšímu spojenci ve svém okolí 70 zdraví (přebíjecí doba 2 sek.). Každou sekundu, kterou strávíš v boji se šampiony, se síla tvého léčení a štítů zvyšuje o 7 % (efekt se může nasčítat až 5x).

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům 10 ke zvýšení zdraví z léčení Milosrdenstvím hvězd.


 • Hůl plynoucí vody Hůl plynoucí vody

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  50 k síle schopností
  10 % k síle léčení a štítů
  100 % k základní regeneraci many

 • Bystřina: Když vyléčíš některého ze svých spojenců nebo mu poskytneš štít, získáte oba dva na 4 sek. 25–45 k síle schopností a 20 ke zrychlení schopností.

  Síla efektů odvíjejících se od úrovně bere v potaz úroveň spojence.
 • Žhnoucí kadidelnice Žhnoucí kadidelnice

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  60 k síle schopností
  10 % k síle léčení a štítů
  100 % k základní regeneraci many

 • Posvěcení: Když vyléčíš některého ze svých spojenců nebo mu poskytneš štít, získáte oba dva na 6 sek. posílení. Vašim útokům se zvýší rychlost o 10–30 % (v závislosti na spojencově úrovni) a budou při zásahu způsobovat 5–20 bodů magického poškození (v závislosti na spojencově úrovni).

  Síla efektů odvíjejících se od úrovně bere v potaz úroveň spojence.
 • Chemotechnický zahnívač Chemotechnický zahnívač

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  55 k síle schopností
  20 ke zrychlení schopností
  100 % k základní regeneraci many

 • Jedovaté spory: Způsobení magického poškození umístí na šampiony na 3 sek. 40% Vážné rány. Když vyléčíš některého ze svých spojenců nebo na něj sešleš štít, oba dva pak při svém příštím poškození nepřátelského šampiona umístíte na tohoto protivníka 60% Vážné rány.

  Vážné rány snižují účinnost léčení a regenerace.
 • Mikaelovo požehnání Mikaelovo požehnání

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  20 % k síle léčení a štítů
  50 k odolnosti vůči magii
  15 ke zrychlení schopností
  100 % k základní regeneraci many


  Aktivace – Očištění: Odstraníš ze spojeneckého šampiona všechny omezující debuffy (s výjimkou vyhození do vzduchu a potlačení) a vyléčíš mu 100–200 zdraví (v závislosti na spojencově úrovni) (přebíjecí doba 120 sek.).

  Odplata Odplata

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  20 % k síle léčení a štítů
  200 zdraví
  15 ke zrychlení schopností
  100 % k základní regeneraci many


  Aktivace – Zakročení: Zaměří oblast v maximální vzdálenosti 5500 jednotek. Po uplynutí 2,5 sekundy přivolá světelný paprsek, který spojencům vyléčí 180–360 zdraví (v závislosti na spojencově úrovni) a nepřátelským šampionům způsobí popálení v podobě přímého poškození ve výši 10 % jejich maximálního zdraví (přebíjecí doba 120 sek.).

  Tento předmět lze aktivovat i po smrti. Pokud byl cíl nedávno zasažen jiným Zakročením, má poškození či léčení jen 50% účinnost.Síla efektů odvíjejících se od úrovně bere v potaz úroveň spojence.

  Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.
  Elixír čarodějnictví Elixír čarodějnictví

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 50 k síle schopností a 15 % k regeneraci many. Dokud je aktivní, při útoku na šampiona či věž způsobíš 25 bodů bonusového přímého poškození (přebíjecí doba 5 sek.).

  Tento předmět lze zakoupit poté, co šampion dosáhne 9. úrovně. Při útoku na věže nemá přímé poškození z Elixíru čarodějnictví žádnou přebíjecí dobu. Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Yuumi Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQQ
  WWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Šťuch a štít Šťuch a štít

  Útočením na šampiony si Yuumi jednou za čas obnoví manu a získá štít, který se pohybuje společně s ní a chrání kromě ní i spojence, k němuž je připojená.

  Plíživá střela Plíživá střela

  K Přebíjecím Dobám: 13.5/12/10.5/9/7.5/6

  Spotřebovatelné: 90

  Dosah: 1150

  Yuumi vystřelí projektil, který způsobí poškození prvnímu zasaženému cíli. Pokud let k cíli zabere alespoň 1 sekundu, způsobí schopnost bonusové poškození a nepřítel bude zpomalen.

  Když je Yuumi připojená, může projektil ovládat kurzorem.

  Ty a já! Ty a já!

  K Přebíjecím Dobám: 0

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 25000

  Pasivně Yuumi zvyšuje svému spojenci i sobě adaptivní sílu. Při aktivaci Yuumi přiběhne k zaměřenému šampionovi a s výjimkou věží ji nebude moci nikdo zaměřit.

  Kočičárny Kočičárny

  K Přebíjecím Dobám: 12/11/10/9/8

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 25000

  Vyléčí Yuumi a zvýší jí rychlost pohybu a útoků. Pokud je k někomu připojená, přejdou tyto výhody na jejího spojence.

  Poslední kapitola Poslední kapitola

  K Přebíjecím Dobám: 130/110/90

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 1100

  Yuumi se soustředí a vyvolá sedm vln poškození. Každá jednotka zasažená alespoň třemi vlnami bude znehybněna. Během soustředění se může Yuumi pohybovat, připojovat k jednotkám a sesílat Kočičárny.

  Yuumi SKINS

  Yuumi default
  Bitevní ředitelka Yuumi
  Amorek Yuumi
  Mája Yuumi

  Yuumi Counters (Over 50% win rate)

  Šťuch a štít Hecarim lane - blitz

  Stín války

  Šťuch a štít Elise lane - blitz

  Královna pavouků

  Šťuch a štít Twisted Fate jungle - blitz

  Karetní mistr

  Šťuch a štít Rammus lane - blitz

  Pancéřovec

  Šťuch a štít Lissandra jungle - blitz

  Ledová čarodějka

  Šťuch a štít Kha'Zix lane - blitz

  Plenitel z Prázdnoty

  Šťuch a štít Bard jungle - blitz

  Potulný opatrovník

  Šťuch a štít Irelia jungle - blitz

  Tanečnice s čepelemi

  Šťuch a štít Nami jungle - blitz

  Vládkyně přílivu

  Šťuch a štít Vladimir jungle - blitz

  Šarlatový děs

  Šťuch a štít Jayce jungle - blitz

  Obránce zítřka

  Šťuch a štít Aurelion Sol lane - blitz

  Stvořitel hvězd

  Šťuch a štít Lucian jungle - blitz

  Očistný plamen

  Šťuch a štít Olaf lane - blitz

  Nájezdník

  Šťuch a štít Lillia lane - blitz

  Plachý květ

  Šťuch a štít Syndra jungle - blitz

  Temná vládkyně

  Šťuch a štít Viktor jungle - blitz

  Mechanický prorok

  Šťuch a štít Kassadin jungle - blitz

  Poutník z Prázdnoty

  Šťuch a štít Gnar jungle - blitz

  Chybějící článek

  Šťuch a štít Nidalee lane - blitz

  Zákeřná lovkyně

  Šťuch a štít Illaoi jungle - blitz

  Krakenova kněžka

  Šťuch a štít Pyke jungle - blitz

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Šťuch a štít Shyvana lane - blitz

  Polodrak

  Šťuch a štít Nocturne lane - blitz

  Věčná noční můra

  Šťuch a štít Aphelios jungle - blitz

  Zbraň věrných

  Šťuch a štít Gwen lane - blitz

  Posvátná švadlena

  Šťuch a štít Aurelion Sol jungle - blitz

  Stvořitel hvězd

  Šťuch a štít Nidalee jungle - blitz

  Zákeřná lovkyně

  Šťuch a štít Kayn lane - blitz

  Vraždící stín

  Šťuch a štít Kha'Zix jungle - blitz

  Plenitel z Prázdnoty

  Šťuch a štít Orianna jungle - blitz

  Mechanická dáma

  Šťuch a štít Taliyah jungle - blitz

  Splétačka kamene

  Šťuch a štít Olaf jungle - blitz

  Nájezdník

  Šťuch a štít Akali jungle - blitz

  Odpadlá vražedkyně

  Šťuch a štít Tristana jungle - blitz

  Yordlí pistolnice

  Šťuch a štít Mistr Yi lane - blitz

  Šermíř wuju

  Šťuch a štít Draven jungle - blitz

  Slavný popravčí

  Šťuch a štít Corki jungle - blitz

  Odvážný bombometčík

  Šťuch a štít Kindred lane - blitz

  Věční lovci

  Šťuch a štít Karma jungle - blitz

  Osvícená

  Šťuch a štít Kassadin lane - blitz

  Poutník z Prázdnoty

  Šťuch a štít Evelynn lane - blitz

  Náruč utrpení

  Šťuch a štít Annie jungle - blitz

  Temné dítě

  Šťuch a štít Zoe jungle - blitz

  Aspekt soumraku

  Šťuch a štít Malphite lane - blitz

  Úlomek monolitu

  Šťuch a štít Amumu lane - blitz

  Smutná mumie

  Šťuch a štít Renekton lane - blitz

  Písečný řezník

  Šťuch a štít Sejuani jungle - blitz

  Zuřivost severu

  Šťuch a štít Nunu a Willump lane - blitz

  Kluk a jeho yetti

  Šťuch a štít Draven lane - blitz

  Slavný popravčí

  Šťuch a štít Ahri jungle - blitz

  Devítiocasá liška

  Šťuch a štít Fiddlesticks lane - blitz

  Prastaré zlo

  Šťuch a štít Kai'Sa jungle - blitz

  Dcera Prázdnoty

  Šťuch a štít Lulu jungle - blitz

  Vílí čarodějka

  Šťuch a štít Mistr Yi jungle - blitz

  Šermíř wuju

  Šťuch a štít Rek'Sai jungle - blitz

  Postrach z Prázdnoty

  Šťuch a štít Taliyah lane - blitz

  Splétačka kamene

  Šťuch a štít Kayn jungle - blitz

  Vraždící stín

  Šťuch a štít LeBlanc jungle - blitz

  Mistryně klamu

  Šťuch a štít Vladimir lane - blitz

  Šarlatový děs

  Šťuch a štít Urgot lane - blitz

  Noční můra Zaunu

  Šťuch a štít Syndra lane - blitz

  Temná vládkyně

  Šťuch a štít Riven jungle - blitz

  Vyhnankyně

  Šťuch a štít LeBlanc lane - blitz

  Mistryně klamu

  Šťuch a štít Ekko lane - blitz

  Mladičký pán střípků času

  Šťuch a štít Kog'Maw lane - blitz

  Chřtán propasti

  Šťuch a štít Soraka jungle - blitz

  Dítě hvězd

  Šťuch a štít Renekton jungle - blitz

  Písečný řezník

  Šťuch a štít Corki lane - blitz

  Odvážný bombometčík

  Šťuch a štít Jarvan IV. lane - blitz

  Vzor Demacie

  Šťuch a štít Malzahar jungle - blitz

  Prorok z Prázdnoty

  Šťuch a štít Jhin jungle - blitz

  Virtuóz

  Šťuch a štít Lee Sin lane - blitz

  Slepý mnich

  Šťuch a štít Sylas jungle - blitz

  Nespoutaný

  Šťuch a štít Lee Sin jungle - blitz

  Slepý mnich

  Šťuch a štít Gangplank jungle - blitz

  Zhouba moří

  Šťuch a štít Azir jungle - blitz

  Písečný císař

  Šťuch a štít Darius lane - blitz

  Pěst Noxu

  Šťuch a štít Camille jungle - blitz

  Ocelový stín

  Šťuch a štít Bard lane - blitz

  Potulný opatrovník

  Šťuch a štít Tahm Kench jungle - blitz

  Král řeky

  Šťuch a štít Tryndamere jungle - blitz

  Král barbarů

  Yuumi Countered By (Under 50% win rate)

  Šťuch a štít Brand lane - blitz

  Ohnivá pomsta

  Šťuch a štít Diana jungle - blitz

  Opovržení Měsíce

  Šťuch a štít Dr. Mundo lane - blitz

  Šílenec ze Zaunu

  Šťuch a štít Malphite jungle - blitz

  Úlomek monolitu

  Šťuch a štít Ezreal lane - blitz

  Bezstarostný průzkumník

  Šťuch a štít Yone jungle - blitz

  Nezapomenutý

  Šťuch a štít Sivir jungle - blitz

  Mistryně boje

  Šťuch a štít Quinn lane - blitz

  Křídla Demacie

  Šťuch a štít Zoe lane - blitz

  Aspekt soumraku

  Šťuch a štít Tristana lane - blitz

  Yordlí pistolnice

  Šťuch a štít Zed jungle - blitz

  Mistr stínů

  Šťuch a štít Gwen jungle - blitz

  Posvátná švadlena

  Šťuch a štít Volibear jungle - blitz

  Neutuchající bouře

  Šťuch a štít Kayle lane - blitz

  Spravedlivá

  Šťuch a štít Twitch lane - blitz

  Morová krysa

  Šťuch a štít Orianna lane - blitz

  Mechanická dáma

  Šťuch a štít Irelia lane - blitz

  Tanečnice s čepelemi

  Šťuch a štít Xayah jungle - blitz

  Rebelka

  Šťuch a štít Elise jungle - blitz

  Královna pavouků

  Šťuch a štít Poppy lane - blitz

  Strážkyně kladiva

  Šťuch a štít Jinx jungle - blitz

  Utržená ze řetězu

  Šťuch a štít Pyke lane - blitz

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Šťuch a štít Cassiopeia lane - blitz

  Hadí objetí

  Šťuch a štít Karma lane - blitz

  Osvícená

  Šťuch a štít Twisted Fate lane - blitz

  Karetní mistr

  Šťuch a štít Fizz jungle - blitz

  Mořský poděs

  Šťuch a štít Fiora jungle - blitz

  Mocná duelistka

  Šťuch a štít Sylas lane - blitz

  Nespoutaný

  Šťuch a štít Kled lane - blitz

  Hašteřivý dragoun

  Šťuch a štít Ziggs jungle - blitz

  Odborník na exploze

  Šťuch a štít Katarina jungle - blitz

  Zlověstná čepel

  Šťuch a štít Shen lane - blitz

  Oko soumraku

  Šťuch a štít Cassiopeia jungle - blitz

  Hadí objetí

  Šťuch a štít Lillia jungle - blitz

  Plachý květ

  Šťuch a štít Kennen lane - blitz

  Srdce bouře

  Šťuch a štít Sivir lane - blitz

  Mistryně boje

  Šťuch a štít Dr. Mundo jungle - blitz

  Šílenec ze Zaunu

  Šťuch a štít Rumble lane - blitz

  Sestrojený postrach

  Šťuch a štít Ezreal jungle - blitz

  Bezstarostný průzkumník

  Šťuch a štít Seraphine lane - blitz

  Idealistická pěvkyně

  Šťuch a štít Kennen jungle - blitz

  Srdce bouře

  Šťuch a štít Thresh jungle - blitz

  Řetězový strážce

  Šťuch a štít Riven lane - blitz

  Vyhnankyně

  Šťuch a štít Ornn jungle - blitz

  Oheň pod horou

  Šťuch a štít Diana lane - blitz

  Opovržení Měsíce

  Šťuch a štít Amumu jungle - blitz

  Smutná mumie

  Šťuch a štít Swain jungle - blitz

  Noxijský velegenerál

  Šťuch a štít Malzahar lane - blitz

  Prorok z Prázdnoty

  Šťuch a štít Morgana lane - blitz

  Padlá

  Šťuch a štít Camille lane - blitz

  Ocelový stín

  Šťuch a štít Cho'Gath jungle - blitz

  Hrůza z Prázdnoty

  Šťuch a štít Caitlyn jungle - blitz

  Šerifka z Piltoveru

  Šťuch a štít Shaco jungle - blitz

  Ďábelský šašek

  Šťuch a štít Anivia jungle - blitz

  Kryofénix

  Šťuch a štít Jinx lane - blitz

  Utržená ze řetězu

  Šťuch a štít Volibear lane - blitz

  Neutuchající bouře

  Šťuch a štít Yasuo jungle - blitz

  Zahanbený

  Šťuch a štít Rengar lane - blitz

  Hrdý lovec

  Šťuch a štít Senna lane - blitz

  Spasitelka

  Šťuch a štít Zilean lane - blitz

  Strážce času

  Šťuch a štít Swain lane - blitz

  Noxijský velegenerál

  Šťuch a štít Ornn lane - blitz

  Oheň pod horou

  Šťuch a štít Pantheon jungle - blitz

  Nezlomné kopí

  Šťuch a štít Yone lane - blitz

  Nezapomenutý

  Šťuch a štít Yuumi jungle - blitz

  Kouzelná kočka

  Šťuch a štít Janna lane - blitz

  Hněv bouře

  Šťuch a štít Viego lane - blitz

  Padlý král

  Šťuch a štít Varus lane - blitz

  Šíp pomsty

  Šťuch a štít Udyr jungle - blitz

  Poutník duší

  Šťuch a štít Kalista lane - blitz

  Oštěp pomsty

  Šťuch a štít Kalista jungle - blitz

  Oštěp pomsty

  Šťuch a štít Shyvana jungle - blitz

  Polodrak

  Šťuch a štít Gangplank lane - blitz

  Zhouba moří

  Šťuch a štít Ashe lane - blitz

  Mrazivá lučištnice

  Šťuch a štít Sona lane - blitz

  Mistryně strun

  Šťuch a štít Aatrox jungle - blitz

  Čepel darkinů

  Šťuch a štít Karthus lane - blitz

  Smrtonoš

  Šťuch a štít Xerath jungle - blitz

  Vyšší mág

  Šťuch a štít Ahri lane - blitz

  Devítiocasá liška

  Šťuch a štít Sett lane - blitz

  Velký kápo

  Šťuch a štít Braum jungle - blitz

  Srdce Freljordu

  Šťuch a štít Wukong jungle - blitz

  Opičí král

  Šťuch a štít Jax jungle - blitz

  Velmistr zbraní

  Šťuch a štít Samira lane - blitz

  Pouštní růže

  Šťuch a štít Fiora lane - blitz

  Mocná duelistka

  Šťuch a štít Veigar jungle - blitz

  Maličký pán zla

  Šťuch a štít Caitlyn lane - blitz

  Šerifka z Piltoveru

  Šťuch a štít Neeko lane - blitz

  Zvědavá chameleonka

  Šťuch a štít Vi lane - blitz

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Šťuch a štít Vayne lane - blitz

  Noční lovkyně

  Šťuch a štít Quinn jungle - blitz

  Křídla Demacie

  Šťuch a štít Graves jungle - blitz

  Psanec

  Šťuch a štít Jax lane - blitz

  Velmistr zbraní

  Šťuch a štít Yasuo lane - blitz

  Zahanbený

  Šťuch a štít Vayne jungle - blitz

  Noční lovkyně

  Šťuch a štít Wukong lane - blitz

  Opičí král

  Šťuch a štít Shen jungle - blitz

  Oko soumraku

  Šťuch a štít Ashe jungle - blitz

  Mrazivá lučištnice

  Šťuch a štít Poppy jungle - blitz

  Strážkyně kladiva

  Šťuch a štít Veigar lane - blitz

  Maličký pán zla

  Šťuch a štít Thresh lane - blitz

  Řetězový strážce

  Šťuch a štít Zyra jungle - blitz

  Probuzení trnů

  Šťuch a štít Xin Zhao lane - blitz

  Demacijský senešal

  Šťuch a štít Lux lane - blitz

  Paní světla

  Šťuch a štít Annie lane - blitz

  Temné dítě

  Šťuch a štít Gragas lane - blitz

  Podněcovač mas

  Šťuch a štít Miss Fortune lane - blitz

  Lovkyně odměn

  Šťuch a štít Sejuani lane - blitz

  Zuřivost severu

  Šťuch a štít Teemo jungle - blitz

  Rychlý zvěd

  Šťuch a štít Vi jungle - blitz

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Šťuch a štít Teemo lane - blitz

  Rychlý zvěd

  Šťuch a štít Urgot jungle - blitz

  Noční můra Zaunu

  Šťuch a štít Janna jungle - blitz

  Hněv bouře

  Šťuch a štít Neeko jungle - blitz

  Zvědavá chameleonka

  Šťuch a štít Yorick lane - blitz

  Pastýř duší

  Šťuch a štít Vel'Koz lane - blitz

  Oko z Prázdnoty

  Šťuch a štít Nasus jungle - blitz

  Strážce písků

  Šťuch a štít Ryze jungle - blitz

  Runový mág

  Šťuch a štít Warwick lane - blitz

  Běsnící hněv Zaunu

  Šťuch a štít Singed jungle - blitz

  Šílený chemik

  Šťuch a štít Pantheon lane - blitz

  Nezlomné kopí

  Šťuch a štít Viego jungle - blitz

  Padlý král

  Šťuch a štít Anivia lane - blitz

  Kryofénix

  Šťuch a štít Braum lane - blitz

  Srdce Freljordu

  Šťuch a štít Udyr lane - blitz

  Poutník duší

  Šťuch a štít Sett jungle - blitz

  Velký kápo

  Šťuch a štít Brand jungle - blitz

  Ohnivá pomsta

  Šťuch a štít Alistar lane - blitz

  Minotaurus

  Šťuch a štít Warwick jungle - blitz

  Běsnící hněv Zaunu

  Šťuch a štít Yorick jungle - blitz

  Pastýř duší

  Šťuch a štít Xin Zhao jungle - blitz

  Demacijský senešal

  Šťuch a štít Nautilus jungle - blitz

  Titán z hlubin

  Šťuch a štít Mordekaiser jungle - blitz

  Železný přízrak

  Šťuch a štít Rakan lane - blitz

  Miláček publika

  Šťuch a štít Ziggs lane - blitz

  Odborník na exploze

  Šťuch a štít Graves lane - blitz

  Psanec

  Šťuch a štít Leona lane - blitz

  Zářivý úsvit

  Šťuch a štít Nasus lane - blitz

  Strážce písků

  Šťuch a štít Soraka lane - blitz

  Dítě hvězd

  Šťuch a štít Zyra lane - blitz

  Probuzení trnů

  Šťuch a štít Sion jungle - blitz

  Nemrtvý kolos

  Šťuch a štít Leona jungle - blitz

  Zářivý úsvit

  Šťuch a štít Mordekaiser lane - blitz

  Železný přízrak

  Šťuch a štít Kog'Maw jungle - blitz

  Chřtán propasti

  Šťuch a štít Morgana jungle - blitz

  Padlá

  Šťuch a štít Heimerdinger lane - blitz

  Vznešený vynálezce

  Šťuch a štít Nautilus lane - blitz

  Titán z hlubin

  Šťuch a štít Skarner lane - blitz

  Křišťálový strážce

  Šťuch a štít Nami lane - blitz

  Vládkyně přílivu

  Šťuch a štít Trundle jungle - blitz

  Král trollů

  Šťuch a štít Varus jungle - blitz

  Šíp pomsty

  Šťuch a štít Alistar jungle - blitz

  Minotaurus

  Šťuch a štít Sona jungle - blitz

  Mistryně strun

  Šťuch a štít Skarner jungle - blitz

  Křišťálový strážce

  Šťuch a štít Taric lane - blitz

  Štít Valoranu

  Šťuch a štít Trundle lane - blitz

  Král trollů

  Šťuch a štít Rell lane - blitz

  Železná panna

  Šťuch a štít Rek'Sai lane - blitz

  Postrach z Prázdnoty

  Šťuch a štít Rell jungle - blitz

  Železná panna