Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 11.13] Taric Nexus Blitz Jungle, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Blitz)

Informace o šampionovi (Taric jungle blitz patch 11.13)

Taric Taric Atributy

Útok: 55

Obrana: 8

Magie: 5

Obtížnost: 3

Zdraví: 575

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 40

Dosah: 150

Regenerace zdraví: 6

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Taric

Štít Valoranu

podpora podpora bojovník bojovník


Taric blitz jungle
Taric blitz lane

JUNGLE

 • Tier: B
 • Win Rate: 50.58%
 • Role Rate: 56.49%
 • Pick Rate: 0.47%
 • Ban Rate: 0.27%
 • Games: 3090
 • KDA: 3.56
 • Score: 47.70

Taric třímá obrovskou sílu Aspektu ochránce a je strážcem života, lásky a krásy na Runeterře. Na horu Targon se vypravil hledat rozhřešení poté, co byl s hanbou propuštěn ze služby a vyhnán z rodné Demacie, místo něj zde ale našel vyšší volání hvězd. Tělem mu nyní proudí prastará síla Targonu, stal se Štítem Valoranu a střeží svět před zákeřným zlem Prázdnoty.

Taric Tipy (Ally)

 • Složka Udatnosti, jež snižuje přebíjecí doby, pro Tarica ještě více posiluje předměty pro zkracování přebíjecích dob (např. Ledové srdce, Pěstnice Ledorozených či Otisk duše).
 • Sesílání Doteku světla při nižším stupni nabití není efektivní z hlediska many, ale může výrazně zvýšit Taricovo dlouhodobé poškození díky Udatnosti.
 • S Kosmickou září zbytečně neotálej, neboť hrozí, že tvůj cíl zemře, než schopnost stihneš seslat. Radši ji sešli hned, jakmile začne týmový boj.

Taric Tipy (Enemy)

 • Taricova ultimátní schopnost Kosmická záře má před sesláním dlouhou prodlevu. Zkus rychle posoudit, zda je lepší přerušit útok, či zabít jeho spojence dřív, než začne účinkovat.
 • Základní útoky pomocí Udatnosti zkracují Taricovy přebíjecí doby. Snaž se ho v týmových bojích držet od těla a pořádně ho ztrestej, když se v lajně přiblíží k vlně poskoků.

Vyvolávačova kouzla

Udeřit Udeřit

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 15

Dosah: 500


Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.


Taric Specializace

Odhodlání
Strážce
Střežíš spojence v okruhu 350 jednotek kolem sebe a také po dobu 2.5 sek. spojence, které zaměříš svými kouzly. Když střežíš nějakého spojence a jeden z vás utrží po dobu střežení více než jen malé množství poškození, získáte oba dva na 1.5 sek. štít.

Přebíjecí doba: 70–40 sek.
Štít: 70–150 bodů + 15 % tvojí síly schopností + 9 % tvého bonusového zdraví
Hraniční hodnota pro aktivaci: 90–250 bodů poškození po započítání odolností
Pramen života
Když nějakému nepřátelskému šampionovi omezíš pohyblivost, na 4 sek. ho označíš.

Spojenečtí šampioni, kteří na takto označené šampiony zaútočí, se během 2 sek. vyléčí ve výši 5 bodů + 1 % tvého maximálního zdraví.
Kostěná zbroj
Poté, co utrpíš poškození od nějakého nepřátelského šampiona, ti jeho následující 3 kouzla nebo útoky způsobí poškození snížené o 30–60 bodů.


Trvání: 1.5 sek.
Přebíjecí doba: 45 sek.
Oživit
Získáš 5 % k síle léčení a štítů.

U cílů s méně než 40 % zdraví je účinnost tebou sesílaných nebo přijímaných léčení a štítů o 10 % vyšší.
Přesnost
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 2.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Duchapřítomnost
Když způsobíš poškození nepřátelskému šampionovi, zvýší se ti na 4 sek. regenerace many o @[email protected] za sekundu (80% účinnost u šampionů bojujících na dálku). Všichni uživatelé energie místo toho získávají 1,5 bodu energie za sekundu.

Likvidace ti obnovují 15 % maximální many nebo energie.
AttackSpeed
+10 % k rychlosti útoků
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Taric Úvodní předměty (PROBUILD)

Mrazivá čepel Mrazivá čepel

KOUPIT: 350

PRODAT: 140

8 % k léčení poškozením proti příšerám
 • Spálit: Když způsobíš poškození nějaké příšeře, začne hořet a během 5 sek. utrpí magické poškození ve výši (60 bodů + 30 % síly schopností + 5 % bonusového útočného poškození + 2 % bonusového zdraví).
 • Mrazivá cesta: Když použiješ 5x kouzlo Udeřit, tento předmět se spotřebuje, vylepší zmíněné kouzlo na Mrazivý úder a zvýší jeho poškození vůči příšerám. Šampionům způsobuje Mrazivý úder přímé poškození ve výši 20–156 bodů (v závislosti na úrovni) a na 2 sek. jim ukradne 20 % rychlosti pohybu.
 • Lovec: Za zabití velké příšery získáš bonusové zkušenosti.
 • Nabírání sil: Během pobytu v džungli nebo řece si obnovíš až 8–18 many za sekundu (v závislosti na úrovni).

  Spotřebováním tohoto předmětu dojde k trvalému udělení všech jeho efektů a zvýší se poškození, které kouzlo Udeřit způsobuje příšerám. Pokud máš víc zlaťáků za zabíjení poskoků než za zabíjení příšer v džungli, množství zlaťáků a zkušeností za další poskoky se výrazně snižuje. Léčení u útoků s plošným efektem se nesnižuje. Jestliže zaostáváš o dvě úrovně za průměrnou úrovní šampionů v zápasu, získáváš zabíjením příšer bonusové zkušenosti.


 • Doplnitelný lektvar Doplnitelný lektvar

  KOUPIT: 150

  PRODAT: 60

  Aktivace – spotřebování: Po spotřebování jedné dávky obnoví během 12 sek. 125 zdraví. Předmět pojme 2 dávky, které se doplní při návštěvě obchodu.
  Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.

  Taric Doporučené předměty (PROBUILD)

  Pěstnice ledového plamene Pěstnice ledového plamene

  KOUPIT: 2800

  PRODAT: 1960

  350 zdraví
  25 brnění
  25 k odolnosti vůči magii
  20 ke zrychlení schopností

 • Hoření: Když utrpíš nebo způsobíš nějaké poškození, začneš na 3 sek. způsobovat okolním nepřátelům magické poškození ve výši (20–40 bodů (v závislosti na úrovni) + 1 % bonusového zdraví) za sekundu (vůči poskokům je toto poškození vyšší o 25 % a vůči příšerám o 150 %).
 • Sněžné pouto: Útoky vytvářejí na 1.5 sek. mrazivé pole (přebíjecí doba 4 sek., 6 sek. v případě šampionů bojujících na dálku). Nepřátelé, kteří přes něj přejdou, budou zpomaleni o 25 % v případě kontaktních šampionů a o 12.5 % v případě šampionů bojujících na dálku (tato hodnota se zvyšuje v závislosti na tvém maximálním zdraví).

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům 100 zdraví a 6 % k velikosti.
 • Ocelové chrániče Ocelové chrániče

  KOUPIT: 1100

  PRODAT: 770

  20 brnění
  45 k rychlosti pohybu

 • Útoky ti způsobují o 12 % nižší poškození.
 • Manamune Manamune

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  35 k útočnému poškození
  500 many
  15 ke zrychlení schopností

 • Úžas: Získáš bonus k útočnému poškození ve výši 2,5 % své maximální many.
 • Zvyšování many: Při zasažení cíle schopností nebo útokem dojde ke spotřebování jednoho nabití a získáš 3 bonusové many, při použití na nepřátelského šampiona je tato hodnota dvojnásobná. Maximálně může tento předmět udělit 360 many, poté se přemění na Muramanu.

  Jedno nabití Zvyšování many získáš každých 8 sek. (můžeš mít až 4 nabití).
 • Ledové srdce Ledové srdce

  KOUPIT: 2500

  PRODAT: 1750

  80 brnění
  400 many
  20 ke zrychlení schopností

 • Pohlazení zimy: Snižuje okolním nepřátelům rychlost útoků o 20 %.
 • Jako kámen: Utrpěné poškození z útoků se snižuje až o 7 bodů + (3.5 za každých 1000 bodů maximálního zdraví), maximálně o 40 % síly daného útoku.
 • Trnobrnění Trnobrnění

  KOUPIT: 2700

  PRODAT: 1890

  350 zdraví
  60 brnění

 • Trny: Když tě zasáhne útok, způsobíš útočníkovi magické poškození ve výši (10 bodů + 10 % bonusového brnění), a jednalo-li se o šampiona, způsobíš mu na 3 sek. 40% Vážné rány. Pokud nepřátelského šampiona znehybníš, utrpí místo toho na 3 sek. 60% Vážné rány.

  Vážné rány snižují účinnost léčení a regenerace.
 • Otisk duše Otisk duše

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  450 zdraví
  40 k odolnosti vůči magii
  10 ke zrychlení schopností
  100 % k základní regeneraci zdraví

 • Bezmezná vitalita: Zvyšuje na tobě účinnost veškerého léčení a štítů o 25 %.
 • Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.
  Elixír železa Elixír železa

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 300 zdraví, 25 % k houževnatosti a tvůj šampion se zvětší. Dokud je tento efekt aktivní, při pohybu za tebou zůstává stopa, která spojeneckým šampionům zvyšuje rychlost pohybu o 15 %.

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Taric Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Udatnost Udatnost

  Seslání schopnosti posílí 2 následující základní útoky. Taric jimi způsobí bonusové magické poškození, přebíjecí doby jeho základních schopností se zkrátí a tyto dva útoky budou provedeny v rychlém sledu.

  Dotek světla Dotek světla

  K Přebíjecím Dobám: 3

  Spotřebovatelné: 70/75/80/85/90

  Dosah: 325

  Vyléčí okolní spojenecké šampiony na základě počtu dostupných nabití. Útoky posílené Udatností poskytují nabití Doteku světla.

  Bašta Bašta

  K Přebíjecím Dobám: 15

  Spotřebovatelné: 60

  Dosah: 800

  Pasivně zvyšuje hodnotu brnění Taricovi a jeho chráněnci pod vlivem Bašty.

  Po aktivaci zaštítí vybraného spojence a sešle na něj Baštu. Ta bude aktivní, dokud bude jednotka poblíž Tarica. Z této jednotky vychází schopnosti seslané Taricem.

  Oslnit Oslnit

  K Přebíjecím Dobám: 17/16/15/14/13

  Spotřebovatelné: 60

  Dosah: 610

  Taric vystřelí paprsek hvězdného světla, který po krátké prodlevě způsobí nepřátelům magické poškození a omráčí je.

  Kosmická záře Kosmická záře

  K Přebíjecím Dobám: 180/150/120

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 400

  Po prodlevě vyšle kosmickou energii na okolní spojenecké šampiony a na krátkou dobu je učiní nezranitelnými.

  Taric SKINS

  Taric default
  Smaragdový Taric
  Taric se zbrojí Pátého věku
  Krvekamový Taric
  Bazénový Taric
  Taric Zářivý štít

  Taric Counters (Over 50% win rate)

  Udatnost Qiyana jungle - blitz

  Císařovna živlů

  Udatnost Azir jungle - blitz

  Písečný císař

  Udatnost Galio jungle - blitz

  Kolos

  Udatnost Evelynn lane - blitz

  Náruč utrpení

  Udatnost Taric lane - blitz

  Štít Valoranu

  Udatnost Irelia jungle - blitz

  Tanečnice s čepelemi

  Udatnost Kayn lane - blitz

  Vraždící stín

  Udatnost Aatrox lane - blitz

  Čepel darkinů

  Udatnost Blitzcrank jungle - blitz

  Velký parní golem

  Udatnost Alistar lane - blitz

  Minotaurus

  Udatnost Malzahar jungle - blitz

  Prorok z Prázdnoty

  Udatnost Udyr jungle - blitz

  Poutník duší

  Udatnost Corki lane - blitz

  Odvážný bombometčík

  Udatnost Karthus lane - blitz

  Smrtonoš

  Udatnost Lissandra jungle - blitz

  Ledová čarodějka

  Udatnost Skarner lane - blitz

  Křišťálový strážce

  Udatnost Talon jungle - blitz

  Stín čepele

  Udatnost Jhin jungle - blitz

  Virtuóz

  Udatnost Tristana jungle - blitz

  Yordlí pistolnice

  Udatnost Ekko lane - blitz

  Mladičký pán střípků času

  Udatnost Rammus jungle - blitz

  Pancéřovec

  Udatnost Garen lane - blitz

  Moc Demacie

  Udatnost Darius lane - blitz

  Pěst Noxu

  Udatnost Yorick lane - blitz

  Pastýř duší

  Udatnost Bard jungle - blitz

  Potulný opatrovník

  Udatnost Jayce jungle - blitz

  Obránce zítřka

  Udatnost Gwen lane - blitz

  Posvátná švadlena

  Udatnost Twitch jungle - blitz

  Morová krysa

  Udatnost Annie lane - blitz

  Temné dítě

  Udatnost Amumu lane - blitz

  Smutná mumie

  Udatnost Lulu lane - blitz

  Vílí čarodějka

  Udatnost Poppy lane - blitz

  Strážkyně kladiva

  Udatnost Zac jungle - blitz

  Tajná zbraň

  Udatnost Rengar lane - blitz

  Hrdý lovec

  Udatnost Fiddlesticks jungle - blitz

  Prastaré zlo

  Udatnost Fiora lane - blitz

  Mocná duelistka

  Udatnost Poppy jungle - blitz

  Strážkyně kladiva

  Udatnost Riven jungle - blitz

  Vyhnankyně

  Udatnost Warwick jungle - blitz

  Běsnící hněv Zaunu

  Udatnost Braum jungle - blitz

  Srdce Freljordu

  Udatnost Jayce lane - blitz

  Obránce zítřka

  Udatnost Pantheon jungle - blitz

  Nezlomné kopí

  Udatnost Rakan jungle - blitz

  Miláček publika

  Udatnost Sivir jungle - blitz

  Mistryně boje

  Udatnost Syndra jungle - blitz

  Temná vládkyně

  Udatnost Urgot jungle - blitz

  Noční můra Zaunu

  Udatnost Wukong lane - blitz

  Opičí král

  Udatnost Garen jungle - blitz

  Moc Demacie

  Udatnost Singed lane - blitz

  Šílený chemik

  Udatnost Aurelion Sol lane - blitz

  Stvořitel hvězd

  Udatnost Quinn jungle - blitz

  Křídla Demacie

  Udatnost Nautilus lane - blitz

  Titán z hlubin

  Udatnost Zed jungle - blitz

  Mistr stínů

  Udatnost Irelia lane - blitz

  Tanečnice s čepelemi

  Udatnost Evelynn jungle - blitz

  Náruč utrpení

  Udatnost Renekton lane - blitz

  Písečný řezník

  Udatnost Kai'Sa jungle - blitz

  Dcera Prázdnoty

  Udatnost Diana lane - blitz

  Opovržení Měsíce

  Udatnost Akali jungle - blitz

  Odpadlá vražedkyně

  Udatnost Ashe jungle - blitz

  Mrazivá lučištnice

  Udatnost Darius jungle - blitz

  Pěst Noxu

  Udatnost Gangplank jungle - blitz

  Zhouba moří

  Udatnost Kalista jungle - blitz

  Oštěp pomsty

  Udatnost Kled jungle - blitz

  Hašteřivý dragoun

  Udatnost Orianna jungle - blitz

  Mechanická dáma

  Udatnost Rengar jungle - blitz

  Hrdý lovec

  Udatnost Udyr lane - blitz

  Poutník duší

  Udatnost Kassadin lane - blitz

  Poutník z Prázdnoty

  Udatnost Pyke jungle - blitz

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Udatnost Thresh jungle - blitz

  Řetězový strážce

  Udatnost Rakan lane - blitz

  Miláček publika

  Udatnost Rumble jungle - blitz

  Sestrojený postrach

  Udatnost Vel'Koz lane - blitz

  Oko z Prázdnoty

  Udatnost Mistr Yi jungle - blitz

  Šermíř wuju

  Udatnost Illaoi lane - blitz

  Krakenova kněžka

  Udatnost Volibear lane - blitz

  Neutuchající bouře

  Udatnost Ryze lane - blitz

  Runový mág

  Udatnost Draven lane - blitz

  Slavný popravčí

  Udatnost Anivia jungle - blitz

  Kryofénix

  Udatnost Camille lane - blitz

  Ocelový stín

  Udatnost Cassiopeia jungle - blitz

  Hadí objetí

  Udatnost Heimerdinger jungle - blitz

  Vznešený vynálezce

  Udatnost Janna lane - blitz

  Hněv bouře

  Udatnost Volibear jungle - blitz

  Neutuchající bouře

  Udatnost Caitlyn jungle - blitz

  Šerifka z Piltoveru

  Udatnost Kai'Sa lane - blitz

  Dcera Prázdnoty

  Udatnost Xin Zhao jungle - blitz

  Demacijský senešal

  Udatnost Kayle lane - blitz

  Spravedlivá

  Udatnost Pyke lane - blitz

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Udatnost Rumble lane - blitz

  Sestrojený postrach

  Udatnost Senna lane - blitz

  Spasitelka

  Udatnost Katarina lane - blitz

  Zlověstná čepel

  Udatnost Dr. Mundo jungle - blitz

  Šílenec ze Zaunu

  Udatnost Taliyah lane - blitz

  Splétačka kamene

  Udatnost Tryndamere jungle - blitz

  Král barbarů

  Udatnost Jax lane - blitz

  Velmistr zbraní

  Udatnost Fizz jungle - blitz

  Mořský poděs

  Udatnost Kled lane - blitz

  Hašteřivý dragoun

  Udatnost Tahm Kench lane - blitz

  Král řeky

  Udatnost Lucian lane - blitz

  Očistný plamen

  Udatnost Zed lane - blitz

  Mistr stínů

  Udatnost Miss Fortune jungle - blitz

  Lovkyně odměn

  Udatnost Karma lane - blitz

  Osvícená

  Udatnost Malphite lane - blitz

  Úlomek monolitu

  Udatnost Varus lane - blitz

  Šíp pomsty

  Udatnost Nocturne jungle - blitz

  Věčná noční můra

  Udatnost Kayle jungle - blitz

  Spravedlivá

  Udatnost Mistr Yi lane - blitz

  Šermíř wuju

  Udatnost Sett lane - blitz

  Velký kápo

  Udatnost Lucian jungle - blitz

  Očistný plamen

  Udatnost Yasuo jungle - blitz

  Zahanbený

  Udatnost Shaco lane - blitz

  Ďábelský šašek

  Udatnost Viego lane - blitz

  Padlý král

  Udatnost Nautilus jungle - blitz

  Titán z hlubin

  Udatnost Vayne jungle - blitz

  Noční lovkyně

  Udatnost Neeko lane - blitz

  Zvědavá chameleonka

  Udatnost Ezreal lane - blitz

  Bezstarostný průzkumník

  Udatnost Nocturne lane - blitz

  Věčná noční můra

  Udatnost Diana jungle - blitz

  Opovržení Měsíce

  Udatnost Kayn jungle - blitz

  Vraždící stín

  Udatnost Sivir lane - blitz

  Mistryně boje

  Udatnost Jinx lane - blitz

  Utržená ze řetězu

  Udatnost Tryndamere lane - blitz

  Král barbarů

  Udatnost Vi jungle - blitz

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Udatnost Caitlyn lane - blitz

  Šerifka z Piltoveru

  Udatnost Aatrox jungle - blitz

  Čepel darkinů

  Udatnost Aphelios lane - blitz

  Zbraň věrných

  Udatnost Lissandra lane - blitz

  Ledová čarodějka

  Udatnost Blitzcrank lane - blitz

  Velký parní golem

  Udatnost Malphite jungle - blitz

  Úlomek monolitu

  Udatnost Olaf jungle - blitz

  Nájezdník

  Udatnost Lee Sin jungle - blitz

  Slepý mnich

  Udatnost Galio lane - blitz

  Kolos

  Taric Countered By (Under 50% win rate)

  Udatnost Graves jungle - blitz

  Psanec

  Udatnost Morgana lane - blitz

  Padlá

  Udatnost Fizz lane - blitz

  Mořský poděs

  Udatnost Gangplank lane - blitz

  Zhouba moří

  Udatnost Pantheon lane - blitz

  Nezlomné kopí

  Udatnost Zilean lane - blitz

  Strážce času

  Udatnost Yone lane - blitz

  Nezapomenutý

  Udatnost Yasuo lane - blitz

  Zahanbený

  Udatnost Nasus jungle - blitz

  Strážce písků

  Udatnost Shaco jungle - blitz

  Ďábelský šašek

  Udatnost Ornn lane - blitz

  Oheň pod horou

  Udatnost Riven lane - blitz

  Vyhnankyně

  Udatnost Gragas lane - blitz

  Podněcovač mas

  Udatnost Kalista lane - blitz

  Oštěp pomsty

  Udatnost Miss Fortune lane - blitz

  Lovkyně odměn

  Udatnost Lee Sin lane - blitz

  Slepý mnich

  Udatnost Shyvana jungle - blitz

  Polodrak

  Udatnost Ahri lane - blitz

  Devítiocasá liška

  Udatnost Ahri jungle - blitz

  Devítiocasá liška

  Udatnost Kog'Maw jungle - blitz

  Chřtán propasti

  Udatnost Rek'Sai jungle - blitz

  Postrach z Prázdnoty

  Udatnost Teemo lane - blitz

  Rychlý zvěd

  Udatnost Seraphine lane - blitz

  Idealistická pěvkyně

  Udatnost Orianna lane - blitz

  Mechanická dáma

  Udatnost Aphelios jungle - blitz

  Zbraň věrných

  Udatnost Jarvan IV. lane - blitz

  Vzor Demacie

  Udatnost Mordekaiser lane - blitz

  Železný přízrak

  Udatnost Nasus lane - blitz

  Strážce písků

  Udatnost Jhin lane - blitz

  Virtuóz

  Udatnost Zyra jungle - blitz

  Probuzení trnů

  Udatnost Leona lane - blitz

  Zářivý úsvit

  Udatnost Kennen lane - blitz

  Srdce bouře

  Udatnost Maokai lane - blitz

  Pokroucený ent

  Udatnost Sona lane - blitz

  Mistryně strun

  Udatnost Xayah jungle - blitz

  Rebelka

  Udatnost Gragas jungle - blitz

  Podněcovač mas

  Udatnost Gwen jungle - blitz

  Posvátná švadlena

  Udatnost Ziggs lane - blitz

  Odborník na exploze

  Udatnost Kindred jungle - blitz

  Věční lovci

  Udatnost Senna jungle - blitz

  Spasitelka

  Udatnost Zyra lane - blitz

  Probuzení trnů

  Udatnost Dr. Mundo lane - blitz

  Šílenec ze Zaunu

  Udatnost Samira lane - blitz

  Pouštní růže

  Udatnost Mordekaiser jungle - blitz

  Železný přízrak

  Udatnost Azir lane - blitz

  Písečný císař

  Udatnost Tahm Kench jungle - blitz

  Král řeky

  Udatnost Veigar lane - blitz

  Maličký pán zla

  Udatnost Vayne lane - blitz

  Noční lovkyně

  Udatnost Tristana lane - blitz

  Yordlí pistolnice

  Udatnost Karthus jungle - blitz

  Smrtonoš

  Udatnost Kog'Maw lane - blitz

  Chřtán propasti

  Udatnost Kennen jungle - blitz

  Srdce bouře

  Udatnost Nunu a Willump jungle - blitz

  Kluk a jeho yetti

  Udatnost Sion lane - blitz

  Nemrtvý kolos

  Udatnost Twisted Fate jungle - blitz

  Karetní mistr

  Udatnost Jax jungle - blitz

  Velmistr zbraní

  Udatnost Nami lane - blitz

  Vládkyně přílivu

  Udatnost Amumu jungle - blitz

  Smutná mumie

  Udatnost Shen lane - blitz

  Oko soumraku

  Udatnost Malzahar lane - blitz

  Prorok z Prázdnoty

  Udatnost Heimerdinger lane - blitz

  Vznešený vynálezce

  Udatnost Cho'Gath lane - blitz

  Hrůza z Prázdnoty

  Udatnost Fiddlesticks lane - blitz

  Prastaré zlo

  Udatnost Twitch lane - blitz

  Morová krysa

  Udatnost Lux lane - blitz

  Paní světla

  Udatnost Zoe lane - blitz

  Aspekt soumraku

  Udatnost Braum lane - blitz

  Srdce Freljordu

  Udatnost Graves lane - blitz

  Psanec

  Udatnost LeBlanc jungle - blitz

  Mistryně klamu

  Udatnost Sona jungle - blitz

  Mistryně strun

  Udatnost Swain lane - blitz

  Noxijský velegenerál

  Udatnost Trundle lane - blitz

  Král trollů

  Udatnost Vel'Koz jungle - blitz

  Oko z Prázdnoty

  Udatnost Teemo jungle - blitz

  Rychlý zvěd

  Udatnost Hecarim jungle - blitz

  Stín války

  Udatnost Talon lane - blitz

  Stín čepele

  Udatnost Sett jungle - blitz

  Velký kápo

  Udatnost Lulu jungle - blitz

  Vílí čarodějka

  Udatnost Lux jungle - blitz

  Paní světla

  Udatnost Ryze jungle - blitz

  Runový mág

  Udatnost Draven jungle - blitz

  Slavný popravčí

  Udatnost Swain jungle - blitz

  Noxijský velegenerál

  Udatnost Jarvan IV. jungle - blitz

  Vzor Demacie

  Udatnost Brand jungle - blitz

  Ohnivá pomsta

  Udatnost Alistar jungle - blitz

  Minotaurus

  Udatnost Jinx jungle - blitz

  Utržená ze řetězu

  Udatnost Leona jungle - blitz

  Zářivý úsvit

  Udatnost Nunu a Willump lane - blitz

  Kluk a jeho yetti

  Udatnost Rell jungle - blitz

  Železná panna

  Udatnost Sejuani lane - blitz

  Zuřivost severu

  Udatnost Viktor jungle - blitz

  Mechanický prorok

  Udatnost Urgot lane - blitz

  Noční můra Zaunu

  Udatnost Viktor lane - blitz

  Mechanický prorok

  Udatnost Xayah lane - blitz

  Rebelka

  Udatnost Skarner jungle - blitz

  Křišťálový strážce

  Udatnost Lillia jungle - blitz

  Plachý květ

  Udatnost Kindred lane - blitz

  Věční lovci

  Udatnost Ezreal jungle - blitz

  Bezstarostný průzkumník

  Udatnost Morgana jungle - blitz

  Padlá

  Udatnost Seraphine jungle - blitz

  Idealistická pěvkyně

  Udatnost Syndra lane - blitz

  Temná vládkyně

  Udatnost Fiora jungle - blitz

  Mocná duelistka

  Udatnost Maokai jungle - blitz

  Pokroucený ent

  Udatnost Xin Zhao lane - blitz

  Demacijský senešal

  Udatnost Cassiopeia lane - blitz

  Hadí objetí

  Udatnost Samira jungle - blitz

  Pouštní růže

  Udatnost Wukong jungle - blitz

  Opičí král

  Udatnost Taliyah jungle - blitz

  Splétačka kamene

  Udatnost Trundle jungle - blitz

  Král trollů

  Udatnost Thresh lane - blitz

  Řetězový strážce

  Udatnost Xerath lane - blitz

  Vyšší mág

  Udatnost Camille jungle - blitz

  Ocelový stín

  Udatnost Sion jungle - blitz

  Nemrtvý kolos

  Udatnost Soraka lane - blitz

  Dítě hvězd

  Udatnost Aurelion Sol jungle - blitz

  Stvořitel hvězd

  Udatnost Gnar jungle - blitz

  Chybějící článek

  Udatnost Vladimir jungle - blitz

  Šarlatový děs

  Udatnost Singed jungle - blitz

  Šílený chemik

  Udatnost Illaoi jungle - blitz

  Krakenova kněžka

  Udatnost Ziggs jungle - blitz

  Odborník na exploze

  Udatnost Hecarim lane - blitz

  Stín války

  Udatnost Sejuani jungle - blitz

  Zuřivost severu

  Udatnost Vi lane - blitz

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Udatnost Rell lane - blitz

  Železná panna

  Udatnost Yorick jungle - blitz

  Pastýř duší

  Udatnost Warwick lane - blitz

  Běsnící hněv Zaunu

  Udatnost Veigar jungle - blitz

  Maličký pán zla