Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 12.9] Ornn Top, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode 5V5)

Informace o šampionovi (Ornn top 5v5 patch 12.9)

Ornn Ornn Atributy

Útok: 69

Obrana: 9

Magie: 3

Obtížnost: 5

Zdraví: 590

k rychlosti pohybu: 335

Brnění: 33

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 9

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Ornn

Oheň pod horou

tank tank bojovník bojovník


Ornn 5v5 top

TOP

 • Tier: A
 • Win Rate: 49.62%
 • Role Rate: 93.62%
 • Pick Rate: 3.44%
 • Ban Rate: 0.65%
 • Games: 30642
 • KDA: 2.22
 • Score: 57.99

Ornn je freljordský duch kovářství a řemeslnictví. Pracuje o samotě v obrovské kovárně, kterou si vykoval z lávových jeskyní pod sopkou jménem Krbdům. Tam přikládá pod bublajícími kotly s roztavenými kameny, čistí rudu a vyrábí předměty nevýslovné kvality. Když ostatní božstva – zejména Volibear – sestoupí na zem a pletou se do záležitostí smrtelníků, Ornn povstane, aby tyto neuvážené bytosti odkázal do patřičných mezí, a to buď svým kladivem, či ohnivou silou samotných hor.

Ornn Tipy (Ally)

 • Nauč se, z čeho se skládají jednotlivé předměty, ať si pak můžeš v lajně rychle vybírat vylepšení.
 • Sopečnou puklinu můžeš používat k zónování a zahánění nepřátel.
 • Pořadí používaných schopností je velice důležité! Snaž se vytěžit maximum z efektu křehkosti.

Ornn Tipy (Enemy)

 • Drž se dál od zdí. Ornna výrazně oslabí, nebude-li tě moci omráčit.
 • Neustále na Ornna útoč, ať si v lajně nemůže vyrábět předměty.

Vyvolávačova kouzla

Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.

Teleport Teleport

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 360

Dosah: 25000


Po 4sekundovém sesílání teleportuje tvého šampiona ke zvolené spojenecké budově. Po 14 minutách se vylepší na Volný teleport, který tvého šampiona teleportuje ke zvolené spojenecké budově, poskokovi nebo totemu.


Ornn Specializace

Odhodlání
Spáry nehynoucích
Když bojuješ, vždy po uplynutí 4 sek. má tvůj příští základní útok vedený proti šampionovi tyto efekty:
 • Způsobí bonusové magické poškození ve výši 4 % tvého maximálního zdraví
 • Vyléčí ti 2 % tvého maximálního zdraví
 • Trvale ti zvýší zdraví o 5

 • Střelečtí šampioni: Účinky poškození, léčení a trvalého zvyšování zdraví jsou o 40 % slabší.
  Zničit
  Když se nacházíš v okruhu 600 jednotek od věže, nabiješ si během 3 sek. mocný útok, který proti ní budeš moct použít. Nabitý útok způsobuje bonusové fyzické poškození ve výši 100 bodů (+35 % tvého maximálního zdraví).

  Přebíjecí doba: 45 sek.
  Kostěná zbroj
  Poté, co utrpíš poškození od nějakého nepřátelského šampiona, ti jeho následující 3 kouzla nebo útoky způsobí poškození snížené o 30–60 bodů.


  Trvání: 1.5 sek.
  Přebíjecí doba: 45 sek.
  Přehnaný růst
  Z příšer či nepřátelských poskoků, kteří zemřou ve tvé blízkosti, odčerpáváš životní esenci – za každých 8 jednotek se ti maximální zdraví trvale zvýší o 3 bodů.

  Po absorbování esence z 120 příšer nebo nepřátelských poskoků se ti maximální zdraví zvýší o dalších 3.5 %.
  Povzbuzení
  Zásilka sušenek
  Zásilka sušenek: Každých 2 min. získáš předmět TotalBiscuitova sušenka věčné vůle, a to až do 6 min.

  Sušenky ti obnoví 10 % chybějícího zdraví a many. Spotřebováním nebo prodejem sušenky se ti trvale zvýší maximální hodnota many o 50 bodů.

  Bez many: Šampionům bez many se místo toho obnoví 12 % chybějícího zdraví.
  Magické boty
  V 12. minutě získáš zdarma Mírně magické boty, do té doby si však žádné boty koupit nemůžeš. Za každou provedenou likvidaci se doba pro získání bot zkracuje o 45 sek.

  Mírně magické boty ti poskytují dodatečných 10 k rychlosti pohybu.
  AttackSpeed
  +10 % k rychlosti útoků
  Armor
  +6 brnění
  Armor
  +6 brnění

  Ornn Úvodní předměty (PROBUILD)

  Doranův štít Doranův štít

  KOUPIT: 450

  PRODAT: 180

  80 zdraví
 • Soustředění: Útoky způsobují poskokům dodatečných 5 bodů fyzického poškození.
 • Obnovení: Každých 5 sekund se ti obnoví 6 zdraví.
 • Přetrvání: Kdykoliv utrpíš poškození od nějakého šampiona, velké příšery v džungli nebo epické příšery v džungli, obnovíš si během 8 sek. až 40 bodů zdraví. Tato hodnota se zvyšuje, pokud máš jen málo zdraví.

  Pokud Přetrvání vlastní šampion bojující na dálku nebo se jeho efekt spustí působením plošného či průběžného poškození, je jeho účinnost 66 %.
 • Léčivý lektvar Léčivý lektvar

  KOUPIT: 50

  PRODAT: 20

  Aktivace – spotřebování: Vypitím lektvaru si v průběhu 15 sek. obnovíš 150 zdraví.

  V inventáři můžeš mít až 5 Léčivých lektvarů.

  Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.

  Ornn Doporučené předměty (PROBUILD)

  Ocelové chrániče Ocelové chrániče

  KOUPIT: 1100

  PRODAT: 770

  20 brnění
  45 k rychlosti pohybu

 • Útoky ti způsobují o 12 % nižší poškození.
 • Záštita slunečního žáru Záštita slunečního žáru

  KOUPIT: 3200

  PRODAT: 2240

  350 zdraví
  35 brnění
  35 k odolnosti vůči magii
  20 ke zrychlení schopností

 • Hoření: Když utrpíš nebo způsobíš nějaké poškození, začneš na 3 sek. způsobovat okolním nepřátelům magické poškození ve výši (12–30 bodů (v závislosti na úrovni) + 1 % bonusového zdraví) za sekundu (vůči poskokům je toto poškození vyšší o 25 % a vůči příšerám o 150 %). Když tímto efektem poškodíš šampiony či epické příšery, získáš jeden stupeň, který na 5 sekund zvyšuje následné poškození z Hoření o 12 % (maximálně lze mít 6 stupňů).
 • Dotyk ohně: Po dosažení maximálního počtu stupňů Hoření budou tvé útoky zapalovat okolní nepřátele a na 3 sek. jim každou sekundu způsobovat poškození Hořením.

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům 5 % k houževnatosti a odolnosti vůči zpomalení a 50 zdraví.
 • Nástup zimy Nástup zimy

  KOUPIT: 2600

  PRODAT: 1820

  400 zdraví
  500 many
  15 ke zrychlení schopností

 • Úžas: Získáš bonusové zdraví ve výši 8 % celkové many.
 • Zvyšování many: Při zasažení cíle schopností nebo útokem dojde ke spotřebování jednoho nabití a získáš 3 bonusové many, při použití na nepřátelského šampiona je tato hodnota dvojnásobná. Maximálně může tento předmět udělit 360 many, poté se přemění na Obrozimu.

  Jedno nabití Zvyšování many získáš každých 8 sek. (můžeš mít až 4 nabití).
 • Trnobrnění Trnobrnění

  KOUPIT: 2700

  PRODAT: 1890

  350 zdraví
  60 brnění

 • Trny: Když tě zasáhne útok, způsobíš útočníkovi magické poškození ve výši (10 bodů + 10 % bonusového brnění), a jednalo-li se o šampiona, způsobíš mu na 3 sek. 40% Vážné rány. Pokud nepřátelského šampiona znehybníš, utrpí místo toho na 3 sek. 60% Vážné rány.

  Vážné rány snižují účinnost léčení a regenerace.
 • Síla přírody Síla přírody

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  350 zdraví
  70 k odolnosti vůči magii
  5 % k rychlosti pohybu

 • Pohlcení: Když ti nepřátelský šampion způsobí magické poškození, získáš na 7 sek. stupeň Nezdolnosti (max. 6). Když nepřátelé znehybní tebe, připočtou se k efektu další 2 stupně.
 • Vyprchání: Po nasčítání 6 stupňů Nezdolnosti získáš 25% odolnost vůči magickému poškození a 10 % k rychlosti pohybu.

  Jedno kouzlo ti může přidat stupeň Nezdolnosti jen jednou za 1 sek.
 • Warmogova zbroj Warmogova zbroj

  KOUPIT: 3000

  PRODAT: 2100

  800 zdraví
  10 ke zrychlení schopností
  200 % k základní regeneraci zdraví

 • Warmogovo srdce: Pokud máš bonusové zdraví ve výši alespoň 1100 bodů a během 6 sek. neutrpíš žádné poškození, obnovíš si 5 % maximálního zdraví za sekundu (u poškození od jiných jednotek než šampionů je doba od poškození 3 sek.).
 • Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.
  Elixír železa Elixír železa

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 300 zdraví, 25 % k houževnatosti a tvůj šampion se zvětší. Dokud je tento efekt aktivní, při pohybu za tebou zůstává stopa, která spojeneckým šampionům zvyšuje rychlost pohybu o 15 %.

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Ornn Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Živoucí kovárna Živoucí kovárna

  Ornn získává ze všech zdrojů vyšší hodnoty bonusového brnění a odolnosti vůči magii.

  Ornn si může kdekoliv kupovat za zlaťáky nespotřebovatelné předměty.

  Také může pro sebe a své spojence vyrábět mistrovské předměty.

  Sopečná puklina Sopečná puklina

  K Přebíjecím Dobám: 9/8.5/8/7.5/7

  Spotřebovatelné: 45

  Dosah: 800

  Ornn udeří do země a vyšle tak puklinu, která zpomalí zasažené nepřátele a způsobí jim poškození. Po krátké prodlevě se na cílové pozici vytvoří sloup magmatu.

  Rozpálená výheň Rozpálená výheň

  K Přebíjecím Dobám: 12/11.5/11/10.5/10

  Spotřebovatelné: 45/50/55/60/65

  Dosah: 25000

  Ornn kráčí vpřed a chrlí oheň. Nepřátelé zasažení posledním zášlehem ohně se stanou křehkými.

  Spalující výpad Spalující výpad

  K Přebíjecím Dobám: 16/15/14/13/12

  Spotřebovatelné: 35/40/45/50/55

  Dosah: 450

  Ornn vyrazí kupředu a způsobí poškození všem nepřátelům, jimiž projde. Pokud Ornn během přesunu narazí do terénní překážky, vytvoří tak kolem sebe rázovou vlnu, která nepřátelům způsobí poškození a vyhodí je do vzduchu.

  Volání kovářského boha Volání kovářského boha

  K Přebíjecím Dobám: 140/120/100

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 2500

  Ornn na zvolené pozici přivolá obřího elementála, který se k němu začne vzrůstající rychlostí přesouvat. Nepřátelé, přes které elementál přeběhne, utrpí poškození a stanou se křehkými. Ornn může opětovným sesláním této schopnosti sám do elementála vrazit, čímž jej odrazí ve směru vlastního pohybu. Protivníci, přes které elementál následně přeběhne, budou vyhozeni do vzduchu, utrpí stejné poškození jako prve a znovu se stanou křehkými.

  Ornn SKINS

  Ornn default
  Pán hromu Ornn
  Pralesní Ornn