[Výuka] Nasus Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Nasus lane poro )

Nasus Nasus Atributy

Útok: 67

Obrana: 5

Magie: 6

Obtížnost: 6

Zdraví: 561.2

k rychlosti pohybu: 350

Brnění: 34

Dosah: 125

Regenerace zdraví: 9

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.638

Nasus

Strážce písků

bojovník bojovník tank tank


Nasus poro lane

LANE

 • Tier: B
 • Win: 60.48%
 • Pick: 5.93%
 • Games: 25716
 • KDA: 3.42
 • Score: 58.68

Nasus je působivou Vyzdviženou bytostí ze starobylé Shurimy, hrdinná postava, která je obyvateli pouště oslavována jako polobůh. Když byl smrtelníkem, byl vysoce inteligentním strážcem veškerého vědění a jedinečným stratégem, jehož moudrost vedla starobylou Shurimu k velkoleposti po celá staletí. Po pádu říše odešel do exilu a z velkého hrdiny se pomalu stala jen pouhá legenda. Když nyní starobylé město Shurima opět povstalo, navrátil se plný odhodlání, že tentokrát už jej nikdy padnout nenechá.

Nasus Tipy (Ally)

 • V závěru hry bude velice důležité, aby se ti dařilo způsobovat smrtící údery Vysávajícím úderem.
 • Pokud s tebou v lajně nikdo není, můžeš skvěle farmit schopností Oheň duše. Může se ti však vymstít, pokud jsi v lajně proti dvoum a ty pronikneš příliš hluboko na nepřátelské území. Snaž se najít rovnováhu mezi smrtícími údery Vysávajícím úderem a plošným farmením.
 • Pokud nebudeš mít dost silnou obranu, budou se tě nepřátelé snažit zabít i při aktivované ultimátce. Kup si tedy nějaké předměty zvyšující schopnost přežít, a to i v případě, že se soustředíš na co nejvyšší poškození.

Nasus Tipy (Enemy)

 • Když se Nasus změní pomocí své ultimátky, je silnější než většina ostatních šampionů v Lize. Do boje s ním se zapoj jen v případě, že máš jasnou převahu.
 • Velice účinným prostředkem proti postavám s vysokou sílou útoků je nejvyšší stupeň schopnosti Zchřadnout, nenech se jí tedy zasáhnout o samotě.
 • Nasuse je většinou zapotřebí vláčet. Neútoč na něj s plným zdravím.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Nasus Specializace

Čarodějnictví
Magická kometa
Když nějakému šampionovi způsobíš poškození svou schopností, vrhneš na jeho pozici kometu. Jestliže Magické kometě právě běží přebíjecí doba, její zbývající přebíjecí doba se zkrátí.

Adaptivní poškození: 30-100 bodů v závislosti na úrovni (+0.2 síly schopností a 0.35 bonusového útočného poškození)
Přebíjecí doba: 20-8 sek.

Zkrácení přebíjecí doby:
Jeden cíl: 20 %.
Plošný efekt: 10 %.
Postupné poškození: 5 %.
Prsten manového proudu
Když zasáhneš nepřátelského šampiona nějakou schopností, maximální hodnota many se ti trvale zvýší o +25, a to až do celkového bonusu 250 bodů.

Když bonusová mana dosáhne hodnoty 250 bodů, vždy po uplynutí 5 sek. se ti obnoví 1 % chybějící many.

Přebíjecí doba: 15 sek.
Prostoupení
Po dosažení 10. úrovně získáš 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.

Každé procento zkrácení přebíjecích dob, které překročí limit zkrácení přebíjecích dob, se promění na adaptivní bonus ve výši +1.2 k útočnému poškození nebo +2 k síle schopností.
Ženoucí se bouře
Vždy po uplynutí 10 min. získáš bonus k síle schopností či útočnému poškození (adaptivně).

10 minut: + 8 k síle schopností nebo 5 k útočnému poškození.
20 minut: + 24 k síle schopností nebo 14 k útočnému poškození
30 minut: dalších + 48 k síle schopností nebo 29 k útočnému poškození
40 minut: + 80 k síle schopností nebo 48 k útočnému poškození
50 minut: + 120 k síle schopností nebo 72 k útočnému poškození
60 min: + 168 k síle schopností nebo 101 k útočnému poškození
atd.
Dominance
Sbírka bulv
Likvidacemi šampionů získáváš bulvy. Každá bulva ti přidává adaptivní bonus ve výši +1.2 k útočnému poškození nebo +2 k síle schopností.

Když po nasbírání 10 bulev dokončíš svou sbírku, získáš navíc adaptivní bonus ve výši +6 k útočnému poškození nebo +10 k síle schopností.

Za likvidaci šampiona obdržíš 1 bulvu.
Neúnavný lovec
Získáš 10 k rychlosti pohybu mimo boj + 9 za každý stupeň Lovce odměn.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
HealthScaling
+15–90 zdraví (v závislosti na úrovni)

Nasus Úvodní předměty (PROBUILD)

Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

Nasus Doporučené předměty (PROBUILD)

Ludenova ozvěna Ludenova ozvěna

KOUPIT: 3200

PRODAT: 2240

+90 k síle schopností
+600 many
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Spěch: Tento předmět přidává dalších 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Ozvěna: Při pohybu či seslání nějakého kouzla se předmět nabíjí. Dosáhne-li nabití 100 stupňů, při zásahu dalšího útočného kouzla se všechny nasčítané stupně uvolní a způsobí až 4 zasaženým cílům bonusové magické poškození ve výši 100 bodů (+10 % síly schopností).
Merkurovy boty Merkurovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

Můžeš mít pouze 1 pár bot.

+25 k odolnosti vůči magii

JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Houževnatost: Zkracuje dobu trvání omráčení, zpomalení, provokací, zastrašení, umlčení, oslepení, přeměn a znehybnění o 30 %.
Trojsíla Trojsíla

KOUPIT: 3733

PRODAT: 2613

+250 zdraví
+250 many
+25 k útočnému poškození
+40 % k rychlosti útoků
+20 % ke zkrácení přebíjecích dob
+5 % k rychlosti pohybu


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Základní útoky poskytnou 20 bodů k rychlosti pohybu po dobu 2 sek. Zabití místo toho zvyšují rychlost pohybu o 60 bodů. Tento bonus k rychlosti pohybu je pro šampiony bojující na dálku poloviční.
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Čarovná čepel: Po použití schopnosti způsobí následující základní útok při zásahu bonusové fyzické poškození, jehož výše se rovná 200 % základního útočného poškození (přebíjecí doba 1.5 sek.).
Liandryho utrpení Liandryho utrpení

KOUPIT: 3100

PRODAT: 2170

+75 k síle schopností
+300 zdraví


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Šílenství: Za každou sekundu, po kterou bojuješ proti šampionům, se tvoje způsobované poškození zvyšuje o 2 % (maximálně 10 %).
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Utrpení: Kouzla nepřátele na 3 sek. zapálí a způsobí jim bonusové magické poškození ve výši 1.5 % jejich maximálního zdraví za sekundu. Jednotkám s omezenou pohyblivostí způsobuje popálení o 2.5 % vyšší poškození.
Otisk duše Otisk duše

KOUPIT: 2800

PRODAT: 1960

+450 zdraví
+55 k odolnosti vůči magii
+100 % k základní regeneraci zdraví
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Zvyšuje veškeré obdržené léčení o 30 %.
Trnobrnění Trnobrnění

KOUPIT: 2900

PRODAT: 2030

+250 zdraví
+80 brnění


JEDINEČNÝ pasivní efekt – Trny: Když utrpíš zásah základním útokem, odrazíš na útočníka magické poškození ve výši 10 % svého bonusového brnění plus 25 bodů a na 3 sek. mu způsobíš Vážné rány.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Chladná ocel: Při obdržení zásahu základním útokem se útočníkovi na 1 sek. sníží rychlost útoků o 15 %.
Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
Elixír čarodějnictví Elixír čarodějnictví

KOUPIT: 500

PRODAT: 200

Nákup vyžaduje 9. úroveň.

Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidává +50 k síle schopností, 15 bonusové regeneraci many za 5 sekund Čarodějnictví.

Čarodějnictví: Při útoku na šampiona či věž způsobí 25 bodů bonusového přímého poškození. Proti šampionům má tento efekt přebíjecí dobu 5 sek., vůči věžím je však bez přebíjecí doby.

(V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

Nasus Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Požírač duší Požírač duší

Nasus vysává ze svých protivníků duševní energii, čímž získává bonus k léčení útoky.

Vysávající úder Vysávající úder

K Přebíjecím Dobám: 8/7/6/5/4

Spotřebovatelné: 20

Dosah: 300

Nasus udeří nepřítele a způsobí mu poškození. Pokud cíl touto ranou zemře, zvýší se tak síla následujících Vysávajících úderů.

Zchřadnout Zchřadnout

K Přebíjecím Dobám: 15/14/13/12/11

Spotřebovatelné: 80

Dosah: 600

Nasus způsobí, že nepřátelský šampion zestárne. Postupně se mu tak snižuje rychlost pohybu i útoků.

Oheň duše Oheň duše

K Přebíjecím Dobám: 12

Spotřebovatelné: 70/85/100/115/130

Dosah: 650

Nasus zažehne na zvolené pozici duševní plamen. Všem nepřátelům, kteří se v něm ocitnou, způsobí poškození a sníží jim hodnotu brnění.

Rozhněvané písky Rozhněvané písky

K Přebíjecím Dobám: 120

Spotřebovatelné: 100

Dosah: 20

Nasus vyvolá mocnou písečnou bouři, která zbičuje okolní nepřátele. Zatímco bude bouře zuřit, Nasus získá bonus ke zdraví a dosahu útoků, bude způsobovat poškození okolním nepřátelům, má zkrácenou přebíjecí dobu Vysávajícího úderu a obdrží bonus k brnění a odolnosti vůči magii.

Nasus SKINS

Nasus default
Galaktický Nasus
Faraon Nasus
Hrůzný rytíř Nasus
Pořádkový Nasus
Pekelný Nasus
Arcivévoda Nasus
Ničitel světa Nasus
Měsíční strážce Nasus

Nasus Countered By (Under 50% win rate)

Požírač duší Pantheon lane - poro

Nezlomné kopí

Požírač duší Quinn lane - poro

Křídla Demacie

Požírač duší Hecarim lane - poro

Stín války

Požírač duší Rengar lane - poro

Hrdý lovec

Požírač duší Ryze lane - poro

Runový mág

Požírač duší Kennen lane - poro

Srdce bouře

Požírač duší Leona lane - poro

Zářivý úsvit

Požírač duší Orianna lane - poro

Mechanická dáma

Požírač duší Pyke lane - poro

Rozparovač z Krvavého přístavu

Požírač duší Vel'Koz lane - poro

Oko z Prázdnoty

Požírač duší Nunu a Willump lane - poro

Kluk a jeho yetti

Požírač duší Lee Sin lane - poro

Slepý mnich

Požírač duší Shen lane - poro

Oko soumraku

Požírač duší Ekko lane - poro

Mladičký pán střípků času

Požírač duší Fiddlesticks lane - poro

Zvěstovatel zkázy

Požírač duší Fiora lane - poro

Mocná duelistka

Požírač duší Zac lane - poro

Tajná zbraň

Požírač duší Warwick lane - poro

Běsnící hněv Zaunu

Požírač duší Gragas lane - poro

Podněcovač mas

Požírač duší Cho'Gath lane - poro

Hrůza z Prázdnoty

Požírač duší Olaf lane - poro

Nájezdník

Požírač duší Shyvana lane - poro

Polodrak

Požírač duší Mistr Yi lane - poro

Šermíř wuju

Požírač duší Skarner lane - poro

Křišťálový strážce

Požírač duší Varus lane - poro

Šíp pomsty

Požírač duší Vi lane - poro

Piltoverská strážkyně pořádku

Požírač duší Kog'Maw lane - poro

Chřtán propasti

Požírač duší Syndra lane - poro

Temná vládkyně

Požírač duší Talon lane - poro

Stín čepele

Požírač duší Neeko lane - poro

Zvědavá chameleonka

Požírač duší Heimerdinger lane - poro

Vznešený vynálezce

Požírač duší Morgana lane - poro

Padlá

Požírač duší Kha'Zix lane - poro

Plenitel z Prázdnoty

Požírač duší Fizz lane - poro

Mořský poděs

Požírač duší Miss Fortune lane - poro

Lovkyně odměn

Požírač duší Ziggs lane - poro

Odborník na exploze

Požírač duší Vladimir lane - poro

Šarlatový děs

Požírač duší Amumu lane - poro

Smutná mumie

Požírač duší Riven lane - poro

Vyhnankyně

Požírač duší Zyra lane - poro

Probuzení trnů

Požírač duší Aatrox lane - poro

Čepel darkinů

Požírač duší Kayle lane - poro

Spravedlivá

Požírač duší Malphite lane - poro

Úlomek monolitu

Požírač duší Illaoi lane - poro

Krakenova kněžka

Požírač duší Graves lane - poro

Psanec

Požírač duší Jhin lane - poro

Virtuóz

Požírač duší Brand lane - poro

Ohnivá pomsta

Požírač duší Diana lane - poro

Opovržení Měsíce

Požírač duší Teemo lane - poro

Rychlý zvěd

Požírač duší Garen lane - poro

Moc Demacie

Požírač duší Xin Zhao lane - poro

Demacijský senešal

Požírač duší Nautilus lane - poro

Titán z hlubin

Požírač duší Kled lane - poro

Hašteřivý dragoun

Požírač duší Swain lane - poro

Noxijský velegenerál

Požírač duší Sylas lane - poro

Nespoutaný

Požírač duší Malzahar lane - poro

Prorok z Prázdnoty

Požírač duší Shaco lane - poro

Ďábelský šašek

Požírač duší Jarvan IV. lane - poro

Vzor Demacie

Požírač duší Renekton lane - poro

Písečný řezník

Požírač duší Kayn lane - poro

Vraždící stín

Požírač duší Viktor lane - poro

Mechanický prorok

Požírač duší Alistar lane - poro

Minotaurus

Požírač duší Rakan lane - poro

Miláček publika

Požírač duší Darius lane - poro

Pěst Noxu

Požírač duší Sion lane - poro

Nemrtvý kolos

Požírač duší Maokai lane - poro

Pokroucený ent

Požírač duší Wukong lane - poro

Opičí král

Požírač duší Ornn lane - poro

Oheň pod horou

Požírač duší Taric lane - poro

Štít Valoranu

Požírač duší Urgot lane - poro

Noční můra Zaunu

Požírač duší Galio lane - poro

Kolos

Požírač duší Mordekaiser lane - poro

Železný přízrak

Požírač duší Singed lane - poro

Šílený chemik

Požírač duší Karthus lane - poro

Smrtonoš

Požírač duší Volibear lane - poro

Řev hromů

Požírač duší Trundle lane - poro

Král trollů

Požírač duší Lissandra lane - poro

Ledová čarodějka