[Výuka] Nami Aram, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Aram)

Informace o šampionovi (Nami lane aram )

Nami Nami Atributy

Útok: 51

Obrana: 3

Magie: 7

Obtížnost: 5

Zdraví: 560

k rychlosti pohybu: 335

Brnění: 29

Dosah: 550

Regenerace zdraví: 5.5

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.644

Nami

Vládkyně přílivu

podpora podpora mág mág


Nami aram lane

LANE

 • Tier: A
 • Win: 50.94%
 • Pick: 5.07%
 • Games: 27010
 • KDA: 5.86
 • Score: 52.40

Tvrdohlavá mladá mořská vastajka Nami byla první z kmene Marajů, která opustila rodné vlny a vydala se na suchou zem. Stalo se tak poté, co se ztratilo dávné spojení s Targoňany. Jelikož neviděla žádnou jinou možnost, vzala na svá bedra povinnost dokončit posvátný rituál, jenž by měl zajistit jejímu lidu bezpečí. V chaosu tohoto nového věku čelí Nami nejisté budoucnosti s odvahou a odhodlaností a pomocí své hole Vládkyně přílivu povolává sílu samotného oceánu.

Nami Tipy (Ally)

 • Vodní vězení má dlouhou přebíjecí dobu, tak si dej pozor, ať jej sešleš ve správnou chvíli.
 • Seslání schopnosti Příliv a odliv ti zajistí výhodu při boji s nepřátelskými šampiony.
 • Namiina ultimátka se může hodit pro zahájení boje s nepřáteli, kteří se nacházejí daleko od tebe.

Nami Tipy (Enemy)

 • Vodní vězení je velice silná schopnost s dlouhou přebíjecí dobou. Pokud se Nami netrefí, zkus toho náležitě využít.
 • Přívalová vlna má dlouhý dosah, posunuje se však pomalu. Všimni si, až se k tobě bude blížit, a uhni jí z cesty.
 • Vyhýbej se bojům s nepřáteli s Požehnáním Vládkyně přílivu. Netrvá moc dlouho, takže čekání se výrazně vyplatí.

Vyvolávačova kouzla

Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.

Vyčerpat Vyčerpat

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 210

Dosah: 650


Vyčerpá zaměřeného nepřátelského šampiona, čímž mu na 3 sekundy sníží rychlost pohybu o 30 % a způsobované poškození mu klesne o 35 %.


Nami Specializace

Čarodějnictví
Vyvolat Aery
Když svým základním útokem nebo kouzlem způsobíš poškození nepřátelskému šampionovi, vyšleš k němu Aery, která mu v závislosti na úrovni způsobí 10–50 bodů poškození (+0.05 síly schopností) (+0.1 bonusového útočného poškození).

Když svými schopnostmi posílíš nebo ochráníš spojence, vyšleš k němu Aery, která mu v závislosti na úrovni poskytne štít o síle 30–100 bodů (+0.05 síly schopností) (+0.1 bonusového útočného poškození).

Aery nelze vyslat znovu, dokud se k tobě nevrátí.
Prsten manového proudu
Když zasáhneš nepřátelského šampiona nějakou schopností, maximální hodnota many se ti trvale zvýší o +25, a to až do celkového bonusu 250 bodů.

Když bonusová mana dosáhne hodnoty 250 bodů, vždy po uplynutí 5 sek. se ti obnoví 1 % chybějící many.

Přebíjecí doba: 15 sek.
Prostoupení
Po dosažení následujících úrovní získáš určité bonusy:
5. úroveň: +5 ke zrychlení schopností
8. úroveň: +5 ke zrychlení schopností
11. úroveň: Při likvidaci šampiona se ti zkrátí zbývající přebíjecí doba základních schopností o 20 %.
Sežehnutí
Tvoje následující útočná schopnost zapálí šampiony, kteří během 1 sek. utrpí 20–40 bodů bonusového magického poškození (v závislosti na úrovni).

Přebíjecí doba: 10 sek.
Přesnost
Rána z milosti
Šampionům s méně než 40 % zdraví způsobuješ o 8 % vyšší poškození.
Duchapřítomnost
Když způsobíš poškození nepřátelskému šampionovi, zvýší se ti na 4 sek. regenerace many o @RegenAmount@ za sekundu (80% účinnost u šampionů bojujících na dálku). Všichni uživatelé energie místo toho získávají 1,5 bodu energie za sekundu.

Likvidace ti obnovují 15 % maximální many nebo energie.
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Zvyšování zdraví
+10–180 zdraví (v závislosti na úrovni)

Nami Úvodní předměty (PROBUILD)

Zrcadlo z bandlovského skla Zrcadlo z bandlovského skla

KOUPIT: 1000

PRODAT: 700

20 k síle schopností
75 % k základní regeneraci many
10 ke zrychlení schopností


Slza bohyně Slza bohyně

KOUPIT: 400

PRODAT: 280

240 many


 • Soustředění: Útoky způsobují poskokům dodatečné fyzické poškození.
 • Manový proud: Při zasažení cíle schopností dojde ke spotřebování jednoho nabití a získáš 3 bonusové many, při použití na nepřátelského šampiona je tato hodnota dvojnásobná. Maximálně může tento předmět udělit 360 many.

  Jedno nabití Zvyšování many získáš každých 8 sek. (můžeš mít až 4 nabití).
 • Nami Doporučené předměty (PROBUILD)

  Říšský rozkaz Říšský rozkaz

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  60 k síle schopností
  20 ke zrychlení schopností
  125 % k základní regeneraci many


  Soustředěná palba
  Schopnosti, které zpomalí nebo znehybní nepřátelského šampiona, ho označí, tvůj spojenecký šampion mu díky tomu může následně způsobit bonusové poškození a oba získáte bonus k rychlosti pohybu.
  Ionské boty jasnosti Ionské boty jasnosti

  KOUPIT: 900

  PRODAT: 630

  15 ke zrychlení schopností
  45 k rychlosti pohybu


  Získáš 12 ke zrychlení vyvolávačových kouzel.

  Měsíční obnovovač Měsíční obnovovač

  KOUPIT: 2200

  PRODAT: 1540

  30 k síle schopností
  250 zdraví
  20 ke zrychlení schopností
  125 % k základní regeneraci many


  Milosrdenství hvězd
  Léčení nebo štít, které sešleš na spojence, se přenesou se sníženou efektivitou i na nejbližšího spojeneckého šampiona.
  Archandělova hůl Archandělova hůl

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  80 k síle schopností
  600 many
  20 ke zrychlení schopností


  Úžas
  Získáš bonus k síle schopností odvíjející se od tvé bonusové many.

  Manový proud
  Při zasažení cíle schopností dojde ke spotřebování jednoho nabití a získáš bonusovou manu. Maximálně může tento předmět udělit 360 many, poté se přemění na Andělskou náruč.

  Žhnoucí kadidelnice Žhnoucí kadidelnice

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  50 k síle schopností
  8 % k síle léčení a štítů
  125 % k základní regeneraci many
  8 % k rychlosti pohybu


  Posvěcení
  Když vyléčíš některého ze svých spojenců nebo mu poskytneš štít, získáte oba dva na 6 sek. posílení v podobě 25 % k rychlosti útoků a 20 bodů magického poškození při zásahu.
  Hůl plynoucí vody Hůl plynoucí vody

  KOUPIT: 2300

  PRODAT: 1610

  40 k síle schopností
  8 % k síle léčení a štítů
  125 % k základní regeneraci many
  15 ke zrychlení schopností


  Bystřina
  Když vyléčíš některého ze svých spojenců nebo mu poskytneš štít, získáte oba dva na 4 sek. 30 k síle schopností a 10 % k rychlosti pohybu.
  Elixír čarodějnictví Elixír čarodějnictví

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Tento předmět lze zakoupit poté, co šampion dosáhne 9. úrovně. Při útoku na věže nemá přímé poškození z Elixíru čarodějnictví žádnou přebíjecí dobu. Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 50 k síle schopností a 15 % k regeneraci many. Dokud je aktivní, při útoku na šampiona či věž způsobíš 25 bodů bonusového přímého poškození (přebíjecí doba 5 sek.).

  Nami Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Prudký příliv Prudký příliv

  Když Nami svými schopnostmi zasáhne spojenecké šampiony, zvýší se jim na krátkou dobu rychlost pohybu.

  Vodní vězení Vodní vězení

  K Přebíjecím Dobám: 12/11/10/9/8

  Spotřebovatelné: 60

  Dosah: 875

  Vyšle do cílové oblasti bublinu, která po dopadu poškodí a omráčí všechny nepřátele.

  Příliv a odliv Příliv a odliv

  K Přebíjecím Dobám: 10

  Spotřebovatelné: 70/80/90/100/110

  Dosah: 725

  Vyšle proud vody, který se bude odrážet tam a zpět mezi spojeneckými a nepřátelskými šampiony, přičemž spojence bude léčit a nepřátele poškozovat.

  Požehnání Vládkyně přílivu Požehnání Vládkyně přílivu

  K Přebíjecím Dobám: 11

  Spotřebovatelné: 55/60/65/70/75

  Dosah: 800

  Na krátkou dobu posílí spojeneckého šampiona. Spojencovy základní útoky a kouzla způsobí bonusové magické poškození a své cíle zpomalí.

  Přívalová vlna Přívalová vlna

  K Přebíjecím Dobám: 120/110/100

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 2550

  Vyvolá masivní přílivovou vlnu, která nepřátele odhodí, zpomalí a způsobí jim poškození. Zasažení spojenci získají dvojnásobný efekt Prudkého přílivu.

  Nami SKINS

  Nami default
  Koi Nami
  Říční duch Nami
  Nami-stňák Urf
  Ďasovitá Nami
  SKT T1 Nami
  Naprogramovaná Nami
  Skvostná hůl Nami
  Kosmická sudička Nami
  Čarodějnice Nami
  Nami z Vesmírného rytmu
  Prestižní Nami z Vesmírného rytmu
  Okultní Nami

  Nami Counters (Over 50% win rate)

  Nami Countered By (Under 50% win rate)