[Výuka] Mistr Yi Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Mistr Yi lane poro )

Mistr Yi Mistr Yi Atributy

Útok: 66

Obrana: 4

Magie: 2

Obtížnost: 4

Zdraví: 598.56

k rychlosti pohybu: 355

Brnění: 33

Dosah: 125

Regenerace zdraví: 7.5

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.679

Mistr Yi

Šermíř wuju

zabiják zabiják bojovník bojovník


Mistr Yi poro lane

LANE

 • Tier: S
 • Win: 59.09%
 • Pick: 11.18%
 • Games: 47688
 • KDA: 2.81
 • Score: 74.02

Mistr Yi zocelil své tělo a zbystřil svou mysl tak, aby myšlenka a čin téměř splývaly v jeden celek. K násilí se sice uchyluje pouze v případě, není-li jiného zbytí, ovšem ladnost a rychlost jeho čepele zaručují, že k rozřešení sporů dojde vždy velice rychle. Jakožto jeden z posledních žijících mistrů ionského bojového umění wuju zasvětil Yi svůj život tomu, aby odkaz jeho lidu žil dál – a tak zkoumá potenciální nové učedníky Sedmi čočkami vhledu ve snaze najít mezi nimi ty nejschopnější.

Mistr Yi Tipy (Ally)

 • Pokud proti tobě v lajně stojí šampioni s útokem na dálku, zvyšuj si úroveň schopnosti Meditace. Umožní ti vydržet v lajně déle než oni a rychleji získávat nové úrovně.
 • Styl wuju je v úvodu hry výborný pro způsobování smrtících zásahů poskokům.
 • Zkus použít Alfa úder na poskoka stojícího před nepřátelským šampionem, ať jsi na konci kouzla v bezpečné vzdálenosti.

Mistr Yi Tipy (Enemy)

 • Meditace je účinný způsob postupného léčení periodického poškození, v úvodu hry však je Mistr Yi zranitelný vůči koordinovanému týmovému přepadávání.
 • Pokud se Mistr Yi snaží farmit pomocí Alfa úderu, párkrát jej zasáhni, aby musel použít manu na léčení Meditací.
 • Při používání schopnosti Neúnavný sice nelze Mistra Yi zpomalit, je však možné ho zastavit jinými omezujícími efekty.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Mistr Yi Specializace

Přesnost
Dobyvatel
Základní útoky nebo kouzla, jež způsobí poškození nepřátelskému šampionovi, ti poskytnou na 6 sek. 2 stupně efektu Dobyvatel, každý stupeň přidává 2–5 bodů adaptivní síly. Efekt se může nasčítat až 10x. Šampionům bojujícím na dálku přidávají základní útoky jen 1 stupeň.

Po dosažení maximálního počtu stupňů se vyléčíš ve výši 15 % poškození způsobeného šampionům (8 % v případě šampionů bojujících na dálku).
Triumf
Likvidace ti obnovují 12 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Horlivost
Získáš 3 % k rychlosti útoků plus dodatečných 1.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Rána z milosti
Šampionům s méně než 40 % zdraví způsobuješ o 8 % vyšší poškození.
Dominance
Náhlý dopad
Poté, co přijdeš o neviditelnost nebo použiješ přeběhnutí, skok, přesun či teleportaci, způsobením poškození šampionovi získáš na následujících 5 sek. +7 k vražednosti a +6 k průraznosti magie.

Přebíjecí doba: 4 sek.
Hladový lovec
Vyléčíš si určitou část poškození způsobeného svými schopnostmi.
Léčení: 1.5 % + 2.5 % za každý stupeň Lovce odměn.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.

U schopností s plošnými efekty je léčení sníženo na jednu třetinu.
AttackSpeed
+10 % k rychlosti útoků
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Mistr Yi Úvodní předměty (PROBUILD)

Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

Mistr Yi Doporučené předměty (PROBUILD)

Šílencovy boty Šílencovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

Můžeš mít pouze 1 pár bot.

+35 % k rychlosti útoků

JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
Statikkova kudla Statikkova kudla

KOUPIT: 2600

PRODAT: 1820

+40 % k rychlosti útoků
+25 % k šanci na kritický zásah
+5 % k rychlosti pohybu


JEDINEČNÝ pasivní efekt – Nabití energií: Při pohybu a útočení se bude tvůj útok nabíjet energií.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Elektrický šok: Energií nabité útoky způsobují 120 bodů bonusového magického poškození. Energií nabité efekty řetězově zasáhnou až 7 cíle.
Ostří nekonečna Ostří nekonečna

KOUPIT: 3400

PRODAT: 2380

+80 k útočnému poškození
+25 % k šanci na kritický zásah


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Kritické zásahy způsobují 225% poškození namísto 200%.
Čepel Padlého krále Čepel Padlého krále

KOUPIT: 3300

PRODAT: 2310

+40 k útočnému poškození
+25 % k rychlosti útoků
+12 % k léčení útoky


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Základní útoky způsobují při zásahu bonusové fyzické poškození ve výši 8 % aktuálního zdraví cíle.
JEDINEČNÝ aktivovatelný efekt: Způsobí zaměřenému šampionovi 100 bodů magického poškození a na 3 sekundy mu ukradne 25 % rychlosti pohybu (přebíjecí doba 90 sekund).

Minimální způsobené bonusové fyzické poškození je 15 bodů.
Maximální bonusové fyzické poškození způsobené příšerám a poskokům je 60 bodů.
Na bonusové fyzické poškození se vztahuje uživatelova hodnota léčení útoky.
Guinsoova zuřivá čepel Guinsoova zuřivá čepel

KOUPIT: 3100

PRODAT: 2170

+25 k útočnému poškození
+25 k síle schopností
+25 % k rychlosti útoků


Pasivní efekt: Základní útoky způsobují při zásahu magické poškození ve výši 15 bodů.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Poslední zašeptání: Získáš 15 % k průraznosti brněním.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Rozpuštění: Získáš 15 % k průraznosti magie.
JEDINEČNÝ pasivní efekt: Základní útoky přidávají na 5 sek. +8 % k rychlosti útoků (tento efekt se může nasčítat až 6x). Po nashromáždění maximálního počtu stupňů získáš Guinsoovu zuřivost.

Guinsoova zuřivost: Každý 3. základní útok spouští zásahové efekty hned dvakrát.

Kontaktním šampionům se po nashromáždění poloviny stupňů nasčítají příštím útokem všechny zbývající stupně Zuřivé čepele.
Tančící přízrak Tančící přízrak

KOUPIT: 2600

PRODAT: 1820

+30 % k rychlosti útoků
+25 % k šanci na kritický zásah
+5 % k rychlosti pohybu


JEDINEČNÝ pasivní efekt – Přízračný valčík: Použitím základního útoku proti šampionovi se změníš na ducha a na 2 sek. získáš 7 % k rychlosti pohybu.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Záchrana: Pokud by ti mělo být způsobeno poškození, při kterém by ti zdraví kleslo pod 30 %, získáš štít, který během 2 sekund absorbuje 240–600 bodů poškození (přebíjecí doba 90 sek.).
Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
Elixír zloby Elixír zloby

KOUPIT: 500

PRODAT: 200

Nákup vyžaduje 9. úroveň.

Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidává +30 k útočnému poškození a poskytuje Krvežíznivost.

Krvežíznivost: Když způsobíš nepřátelům fyzické poškození, vyléčíš se za 15 % způsobeného poškození.

(V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

Mistr Yi Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Dvojitý úder Dvojitý úder

Vždy po několika základních útocích udeří Mistr Yi dvakrát.

Alfa úder Alfa úder

K Přebíjecím Dobám: 18/17/16/15/14

Spotřebovatelné: 50/55/60/65/70

Dosah: 600

Mistr Yi se oslepující rychlostí teleportuje přes bojiště, čímž způsobí fyzické poškození jednotkám, které se mu ocitnou v cestě. Jeho samotného přitom nelze zaměřit. Alfa úder může způsobit kritický zásah a příšerám způsobuje bonusové fyzické poškození. Základní útoky zkracují přebíjecí dobu Alfa úderu.

Meditace Meditace

K Přebíjecím Dobám: 28

Spotřebovatelné: 50

Dosah: 20

Mistr Yi ozdraví své tělo soustředěním mysli, čímž si doplní zdraví a na krátkou dobu sníží poškození, které mu způsobují nepřátelé. Kromě toho získává Mistr Yi za každou sekundu soustředění stupně Dvojitého úderu a pozastavuje se mu zbývající doba trvání schopností Styl Wuju a Neúnavný.

Styl wuju Styl wuju

K Přebíjecím Dobám: 18/17/16/15/14

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 20

Základní útoky způsobují bonusové přímé poškození.

Neúnavný Neúnavný

K Přebíjecím Dobám: 85

Spotřebovatelné: 100

Dosah: 1

Mistr Yi se pohybuje s bezkonkurenční hbitostí, čímž si dočasně zvýší rychlost pohybu a útoků a také získá imunitu vůči všem zpomalovacím efektům. Když je schopnost aktivní, zabití šampionů a asistence prodlužují působení Neúnavného. Pasivně navíc při zabitích a asistencích zkracuje přebíjecí doby ostatních schopností Mistra Yi.

Mistr Yi SKINS

Mistr Yi default
Zabiják Mistr Yi
Vyvolený Mistr Yi
Ionský Mistr Yi
Samuraj Yi
Lovec lebek Mistr Yi
PROJEKT: Yi
Kosmický Mistr Yi
Věčný meč Yi
Sněhulák Yi

Mistr Yi Counters (Over 50% win rate)

Dvojitý úder Vayne lane - poro

Noční lovkyně

Dvojitý úder Nidalee lane - poro

Zákeřná lovkyně

Dvojitý úder Yuumi lane - poro

Kouzelná kočka

Dvojitý úder Twitch lane - poro

Morová krysa

Dvojitý úder Ezreal lane - poro

Bezstarostný průzkumník

Dvojitý úder Senna lane - poro

Spasitelka

Dvojitý úder Ashe lane - poro

Mrazivá lučištnice

Dvojitý úder Kassadin lane - poro

Poutník z Prázdnoty

Dvojitý úder Xerath lane - poro

Vyšší mág

Dvojitý úder Braum lane - poro

Srdce Freljordu

Dvojitý úder Elise lane - poro

Královna pavouků

Dvojitý úder Draven lane - poro

Slavný popravčí

Dvojitý úder Corki lane - poro

Odvážný bombometčík

Dvojitý úder Thresh lane - poro

Řetězový strážce

Dvojitý úder Zed lane - poro

Mistr stínů

Dvojitý úder Bard lane - poro

Potulný opatrovník

Dvojitý úder Sivir lane - poro

Mistryně boje

Dvojitý úder Tahm Kench lane - poro

Král řeky

Dvojitý úder Syndra lane - poro

Temná vládkyně

Dvojitý úder Zoe lane - poro

Aspekt soumraku

Dvojitý úder Kai'Sa lane - poro

Dcera Prázdnoty

Dvojitý úder Kindred lane - poro

Věční lovci

Dvojitý úder Taliyah lane - poro

Splétačka kamene

Dvojitý úder Gnar lane - poro

Chybějící článek

Dvojitý úder Lucian lane - poro

Očistný plamen

Dvojitý úder Lux lane - poro

Paní světla

Dvojitý úder Lulu lane - poro

Vílí čarodějka

Dvojitý úder Kalista lane - poro

Oštěp pomsty

Dvojitý úder Jinx lane - poro

Utržená ze řetězu

Dvojitý úder Aurelion Sol lane - poro

Stvořitel hvězd

Dvojitý úder Twisted Fate lane - poro

Karetní mistr

Dvojitý úder Sona lane - poro

Mistryně strun

Dvojitý úder Xayah lane - poro

Rebelka

Dvojitý úder Evelynn lane - poro

Náruč utrpení

Dvojitý úder Sejuani lane - poro

Zuřivost severu

Dvojitý úder Gangplank lane - poro

Zhouba moří

Dvojitý úder Tristana lane - poro

Yordlí pistolnice

Dvojitý úder Nasus lane - poro

Strážce písků

Dvojitý úder Pyke lane - poro

Rozparovač z Krvavého přístavu

Dvojitý úder Caitlyn lane - poro

Šerifka z Piltoveru

Dvojitý úder Yasuo lane - poro

Zahanbený

Dvojitý úder Zilean lane - poro

Strážce času

Dvojitý úder Rumble lane - poro

Sestrojený postrach

Dvojitý úder LeBlanc lane - poro

Mistryně klamu

Dvojitý úder Akali lane - poro

Odpadlá vražedkyně

Dvojitý úder Varus lane - poro

Šíp pomsty

Dvojitý úder Anivia lane - poro

Kryofénix

Dvojitý úder Nunu a Willump lane - poro

Kluk a jeho yetti

Dvojitý úder Orianna lane - poro

Mechanická dáma

Dvojitý úder Rengar lane - poro

Hrdý lovec

Dvojitý úder Skarner lane - poro

Křišťálový strážce

Dvojitý úder Quinn lane - poro

Křídla Demacie

Dvojitý úder Veigar lane - poro

Maličký pán zla

Dvojitý úder Dr. Mundo lane - poro

Šílenec ze Zaunu

Mistr Yi Countered By (Under 50% win rate)

Dvojitý úder Sylas lane - poro

Nespoutaný

Dvojitý úder Viktor lane - poro

Mechanický prorok

Dvojitý úder Tryndamere lane - poro

Král barbarů

Dvojitý úder Zyra lane - poro

Probuzení trnů

Dvojitý úder Kayle lane - poro

Spravedlivá

Dvojitý úder Gragas lane - poro

Podněcovač mas

Dvojitý úder Nocturne lane - poro

Věčná noční můra

Dvojitý úder Cho'Gath lane - poro

Hrůza z Prázdnoty

Dvojitý úder Morgana lane - poro

Padlá

Dvojitý úder Yorick lane - poro

Pastýř duší

Dvojitý úder Cassiopeia lane - poro

Hadí objetí

Dvojitý úder Kha'Zix lane - poro

Plenitel z Prázdnoty

Dvojitý úder Amumu lane - poro

Smutná mumie

Dvojitý úder Irelia lane - poro

Tanečnice s čepelemi

Dvojitý úder Darius lane - poro

Pěst Noxu

Dvojitý úder Ekko lane - poro

Mladičký pán střípků času

Dvojitý úder Vladimir lane - poro

Šarlatový děs

Dvojitý úder Rammus lane - poro

Pancéřovec

Dvojitý úder Ivern lane - poro

Otec zeleně

Dvojitý úder Kayn lane - poro

Vraždící stín

Dvojitý úder Warwick lane - poro

Běsnící hněv Zaunu

Dvojitý úder Riven lane - poro

Vyhnankyně

Dvojitý úder Urgot lane - poro

Noční můra Zaunu

Dvojitý úder Nautilus lane - poro

Titán z hlubin

Dvojitý úder Malphite lane - poro

Úlomek monolitu

Dvojitý úder Heimerdinger lane - poro

Vznešený vynálezce

Dvojitý úder Kennen lane - poro

Srdce bouře

Dvojitý úder Diana lane - poro

Opovržení Měsíce

Dvojitý úder Maokai lane - poro

Pokroucený ent

Dvojitý úder Teemo lane - poro

Rychlý zvěd

Dvojitý úder Qiyana lane - poro

Císařovna živlů

Dvojitý úder Udyr lane - poro

Poutník duší

Dvojitý úder Talon lane - poro

Stín čepele

Dvojitý úder Swain lane - poro

Noxijský velegenerál

Dvojitý úder Trundle lane - poro

Král trollů

Dvojitý úder Fizz lane - poro

Mořský poděs

Dvojitý úder Garen lane - poro

Moc Demacie

Dvojitý úder Jarvan IV. lane - poro

Vzor Demacie

Dvojitý úder Zac lane - poro

Tajná zbraň

Dvojitý úder Neeko lane - poro

Zvědavá chameleonka

Dvojitý úder Ornn lane - poro

Oheň pod horou

Dvojitý úder Malzahar lane - poro

Prorok z Prázdnoty

Dvojitý úder Shaco lane - poro

Ďábelský šašek

Dvojitý úder Rakan lane - poro

Miláček publika

Dvojitý úder Karthus lane - poro

Smrtonoš

Dvojitý úder Shen lane - poro

Oko soumraku

Dvojitý úder Taric lane - poro

Štít Valoranu

Dvojitý úder Kled lane - poro

Hašteřivý dragoun

Dvojitý úder Galio lane - poro

Kolos

Dvojitý úder Graves lane - poro

Psanec

Dvojitý úder Wukong lane - poro

Opičí král

Dvojitý úder Volibear lane - poro

Řev hromů

Dvojitý úder Alistar lane - poro

Minotaurus

Dvojitý úder Renekton lane - poro

Písečný řezník

Dvojitý úder Sion lane - poro

Nemrtvý kolos

Dvojitý úder Singed lane - poro

Šílený chemik

Dvojitý úder Lissandra lane - poro

Ledová čarodějka