[Výuka] Maokai Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Maokai lane poro )

Maokai Maokai Atributy

Útok: 63.54

Obrana: 8

Magie: 6

Obtížnost: 3

Zdraví: 565

k rychlosti pohybu: 335

Brnění: 39

Dosah: 125

Regenerace zdraví: 5

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.8

Maokai

Pokroucený ent

tank tank mág mág


Maokai poro lane

LANE

 • Tier: A
 • Win: 56.46%
 • Pick: 4.78%
 • Games: 19479
 • KDA: 3.56
 • Score: 48.04

Maokai je ohromný zuřivý ent, který bojuje proti nadpřirozeným hrůzám Stínových ostrovů. Vlna neživota jej nesmetla jen díky tomu, že měl dřevo prosycené živou vodou. Magická pohroma, jež zničila jeho domovinu, jej místo toho pokřivila do podoby tvora plného touhy po pomstě. Zatímco dříve býval Maokai mírumilovný přírodní duch, nyní se s nevídanou zběsilostí snaží vymýtit ze Stínových ostrovů veškerý neživot a navrátit své vlasti její původní krásu.

Maokai Tipy (Ally)

 • Stromky lze hodit do křoví a zajistit jim tak posílený efekt, nelze je však skládat jeden na druhý.
 • Snaž se k nepříteli dostat z boku nebo hledej další příležitosti, kdy se soupeř nebude moci Doteku přírody vyhnout nebo kdy jej zastihne nepřipraveného.
 • Maokaiova pasivní schopnost mu zajišťuje extrémně vysokou životaschopnost v soustředěné palbě kouzel - ovšem jen v případě, že má nějaký cíl v dosahu svých základních útoků.

Maokai Tipy (Enemy)

 • Stromky budou pronásledovat prvního protivníka, který se k nim přiblíží, ale vybuchnou po několika sekundách, nebo pokud se srazí s nějakým jiným nepřítelem. Velký pozor si dávej především na stromky číhající v křoví, jelikož jsou mnohem nebezpečnější.
 • Přebíjecí doba Maokaiova léčení výrazně závisí na tom, kolikrát jej zasáhneš svými kouzly. Neplýtvej na něj tedy své schopnosti zbytečně.
 • Při Zvráceném přesunu se Maokai vyhýbá poškození, neplýtvej na něj tedy svá kouzla.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Maokai Specializace

Odhodlání
Spáry nehynoucích
Když bojuješ, vždy po uplynutí 4 sek. má tvůj příští základní útok vedený proti šampionovi tyto efekty:
 • Způsobí bonusové magické poškození ve výši 4 % tvého maximálního zdraví
 • Vyléčí ti 2 % tvého maximálního zdraví
 • Trvale ti zvýší zdraví o 5

 • Střelečtí šampioni: Účinky poškození, léčení a trvalého zvyšování zdraví jsou o 40 % slabší.
  Zničit
  Když se nacházíš v okruhu 600 jednotek od věže, nabiješ si během 3 sek. mocný útok, který proti ní budeš moct použít. Nabitý útok způsobuje bonusové fyzické poškození ve výši 100 bodů (+35 % tvého maximálního zdraví).

  Přebíjecí doba: 45 sek.
  Druhý dech
  Poté, co utrpíš poškození od nepřátelského šampiona, si během 10 sek. vyléčíš 4 % chybějícího zdraví +6 zdraví.
  Přehnaný růst
  Z příšer či nepřátelských poskoků, kteří zemřou ve tvé blízkosti, odčerpáváš životní esenci – za každých 8 jednotek se ti maximální zdraví trvale zvýší o 3 bodů.

  Po absorbování esence z 120 příšer nebo nepřátelských poskoků se ti maximální zdraví zvýší o dalších 3.5 %.
  Čarodějnictví
  Sežehnutí
  Tvoje následující útočná schopnost zapálí šampiony, kteří během 1 sek. utrpí 15–35 bodů bonusového magického poškození (v závislosti na úrovni).

  Přebíjecí doba: 10 sek.
  Neutralizující oko
  Pokud utrpíš magické poškození, při kterém by ti kleslo zdraví pod 30 %, získáš štít, který během 4 sek. absorbuje v závislosti na úrovni 40-120 bodů magického poškození (+0.1 síly schopností a +0.15 bonusového útočného poškození).

  Přebíjecí doba: 60 sek.
  Adaptive
  +9 k adaptivní síle
  Adaptive
  +9 k adaptivní síle
  HealthScaling
  +15–90 zdraví (v závislosti na úrovni)

  Maokai Úvodní předměty (PROBUILD)

  Léčivý lektvar Léčivý lektvar

  KOUPIT: 50

  PRODAT: 20

  Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

  Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

  Maokai Doporučené předměty (PROBUILD)

  Hůl věků (Rychlé nabití) Hůl věků (Rychlé nabití)

  KOUPIT: 2600

  PRODAT: 1820

  +300 zdraví
  +300 many
  +60 k síle schopností


  Pasivní efekt: Za každý stupeň přidává +20 zdraví, +10 many a +4 k síle schopností (max. +200 zdraví, +100 many a +40 k síle schopností). Každých 40 sekund přidá 1 stupeň (max. 10 stupňů).
  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Věčnost: 15 % poškození utrženého od šampionů se ti vrátí jako mana. Každé spotřebování many ti obnoví 20 % ceny jako zdraví, maximálně 25 za jedno kouzlo.
  Merkurovy boty Merkurovy boty

  KOUPIT: 1100

  PRODAT: 770

  Můžeš mít pouze 1 pár bot.

  +25 k odolnosti vůči magii

  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Houževnatost: Zkracuje dobu trvání omráčení, zpomalení, provokací, zastrašení, umlčení, oslepení, přeměn a znehybnění o 30 %.
  Ludenova ozvěna Ludenova ozvěna

  KOUPIT: 3200

  PRODAT: 2240

  +90 k síle schopností
  +600 many
  +10 % ke zkrácení přebíjecích dob


  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Spěch: Tento předmět přidává dalších 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.
  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Ozvěna: Při pohybu či seslání nějakého kouzla se předmět nabíjí. Dosáhne-li nabití 100 stupňů, při zásahu dalšího útočného kouzla se všechny nasčítané stupně uvolní a způsobí až 4 zasaženým cílům bonusové magické poškození ve výši 100 bodů (+10 % síly schopností).
  Liandryho utrpení Liandryho utrpení

  KOUPIT: 3100

  PRODAT: 2170

  +75 k síle schopností
  +300 zdraví


  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Šílenství: Za každou sekundu, po kterou bojuješ proti šampionům, se tvoje způsobované poškození zvyšuje o 2 % (maximálně 10 %).
  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Utrpení: Kouzla nepřátele na 3 sek. zapálí a způsobí jim bonusové magické poškození ve výši 1.5 % jejich maximálního zdraví za sekundu. Jednotkám s omezenou pohyblivostí způsobuje popálení o 2.5 % vyšší poškození.
  Otisk duše Otisk duše

  KOUPIT: 2800

  PRODAT: 1960

  +450 zdraví
  +55 k odolnosti vůči magii
  +100 % k základní regeneraci zdraví
  +10 % ke zkrácení přebíjecích dob


  JEDINEČNÝ pasivní efekt: Zvyšuje veškeré obdržené léčení o 30 %.
  Plášť slunečního žáru Plášť slunečního žáru

  KOUPIT: 2750

  PRODAT: 1925

  +425 zdraví
  +60 brnění


  JEDINEČNÝ pasivní efekt - Hoření: Způsobuje okolním nepřátelům 25 (+1 za každou úroveň šampiona) bodů magického poškození za sekundu. Poskokům a příšerám je způsobováno 50% bonusové poškození.
  Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
  Elixír železa Elixír železa

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Nákup vyžaduje 9. úroveň.

  Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidá +300 zdraví, 25 % k houževnatosti, zvyšuje velikost šampiona a poskytuje efekt Železná cesta.

  Železná cesta: Při pohybu za tebou zůstává stopa, která spojeneckým šampionům zvyšuje rychlost pohybu o 15 %.

  (V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

  Maokai Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Odsávání magie Odsávání magie

  Maokaiovy základní útoky jej také léčí, tento efekt má středně dlouhou přebíjecí dobu. Kdykoliv Maokai sešle nějaké kouzlo nebo jej zasáhne kouzlo protivníka, tato přebíjecí doba se zkrátí.

  Ostnatý úder Ostnatý úder

  K Přebíjecím Dobám: 8/7.25/6.5/5.75/5

  Spotřebovatelné: 50

  Dosah: 600

  Maokai odhodí zpět okolní nepřátele rázovou vlnou, přičemž jim způsobí magické poškození a zpomalí je.

  Zvrácený přesun Zvrácený přesun

  K Přebíjecím Dobám: 13/12/11/10/9

  Spotřebovatelné: 60

  Dosah: 525

  Maokai se přemění na změť pohyblivých kořenů a vyrazí proti cíli, během této doby ho nelze zaměřit. Jakmile se ocitne u svého cíle, znehybní jej.

  Vrh stromku Vrh stromku

  K Přebíjecím Dobám: 10

  Spotřebovatelné: 60/65/70/75/80

  Dosah: 1100

  Maokai vrhne do zvolené oblasti stromek, který ji následně bude hlídat. V křoví je stromek efektivnější.

  Dotek přírody Dotek přírody

  K Přebíjecím Dobám: 120/100/80

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 3000

  Maokai vyvolá obří zeď z ostnů a trnů, která bude zvolna postupovat vpřed a znehybní a poškodí všechny zasažené nepřátele.

  Maokai SKINS

  Maokai default
  Spálený Maokai
  Totemový Maokai
  Ozdobený Maokai
  Strašidelný Maokai
  Brankář Maokai
  Mňaukai
  Vítězný Maokai

  Maokai Counters (Over 50% win rate)

  Odsávání magie Zoe lane - poro

  Aspekt soumraku

  Odsávání magie Elise lane - poro

  Královna pavouků

  Odsávání magie Pyke lane - poro

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Odsávání magie Vayne lane - poro

  Noční lovkyně

  Odsávání magie Udyr lane - poro

  Poutník duší

  Odsávání magie Yuumi lane - poro

  Kouzelná kočka

  Odsávání magie Tahm Kench lane - poro

  Král řeky

  Odsávání magie LeBlanc lane - poro

  Mistryně klamu

  Odsávání magie Lucian lane - poro

  Očistný plamen

  Odsávání magie Nocturne lane - poro

  Věčná noční můra

  Odsávání magie Rek'Sai lane - poro

  Postrach z Prázdnoty

  Odsávání magie Senna lane - poro

  Spasitelka

  Odsávání magie Kassadin lane - poro

  Poutník z Prázdnoty

  Odsávání magie Xerath lane - poro

  Vyšší mág

  Odsávání magie Ivern lane - poro

  Otec zeleně

  Odsávání magie Twisted Fate lane - poro

  Karetní mistr

  Odsávání magie Aphelios lane - poro

  Zbraň věrných

  Odsávání magie Corki lane - poro

  Odvážný bombometčík

  Odsávání magie Ezreal lane - poro

  Bezstarostný průzkumník

  Odsávání magie Evelynn lane - poro

  Náruč utrpení

  Odsávání magie Kai'Sa lane - poro

  Dcera Prázdnoty

  Odsávání magie Tristana lane - poro

  Yordlí pistolnice

  Odsávání magie Twitch lane - poro

  Morová krysa

  Odsávání magie Nunu a Willump lane - poro

  Kluk a jeho yetti

  Odsávání magie Syndra lane - poro

  Temná vládkyně

  Odsávání magie Annie lane - poro

  Temné dítě

  Odsávání magie Nidalee lane - poro

  Zákeřná lovkyně

  Odsávání magie Kindred lane - poro

  Věční lovci

  Odsávání magie Lulu lane - poro

  Vílí čarodějka

  Odsávání magie Caitlyn lane - poro

  Šerifka z Piltoveru

  Odsávání magie Irelia lane - poro

  Tanečnice s čepelemi

  Odsávání magie Viktor lane - poro

  Mechanický prorok

  Odsávání magie Sona lane - poro

  Mistryně strun

  Odsávání magie Vi lane - poro

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Odsávání magie Draven lane - poro

  Slavný popravčí

  Odsávání magie Sivir lane - poro

  Mistryně boje

  Odsávání magie Veigar lane - poro

  Maličký pán zla

  Odsávání magie Jayce lane - poro

  Obránce zítřka

  Odsávání magie Ashe lane - poro

  Mrazivá lučištnice

  Odsávání magie Lee Sin lane - poro

  Slepý mnich

  Odsávání magie Rammus lane - poro

  Pancéřovec

  Odsávání magie Zed lane - poro

  Mistr stínů

  Odsávání magie Azir lane - poro

  Písečný císař

  Odsávání magie Kennen lane - poro

  Srdce bouře

  Odsávání magie Aurelion Sol lane - poro

  Stvořitel hvězd

  Odsávání magie Akali lane - poro

  Odpadlá vražedkyně

  Odsávání magie Gragas lane - poro

  Podněcovač mas

  Odsávání magie Ekko lane - poro

  Mladičký pán střípků času

  Odsávání magie Ryze lane - poro

  Runový mág

  Odsávání magie Blitzcrank lane - poro

  Velký parní golem

  Odsávání magie Vel'Koz lane - poro

  Oko z Prázdnoty

  Odsávání magie Yasuo lane - poro

  Zahanbený

  Odsávání magie Xayah lane - poro

  Rebelka

  Odsávání magie Bard lane - poro

  Potulný opatrovník

  Odsávání magie Jinx lane - poro

  Utržená ze řetězu

  Odsávání magie Gangplank lane - poro

  Zhouba moří

  Odsávání magie Malzahar lane - poro

  Prorok z Prázdnoty

  Odsávání magie Braum lane - poro

  Srdce Freljordu

  Odsávání magie Gnar lane - poro

  Chybějící článek

  Odsávání magie Soraka lane - poro

  Dítě hvězd

  Odsávání magie Rakan lane - poro

  Miláček publika

  Odsávání magie Zilean lane - poro

  Strážce času

  Odsávání magie Qiyana lane - poro

  Císařovna živlů

  Odsávání magie Quinn lane - poro

  Křídla Demacie

  Odsávání magie Ziggs lane - poro

  Odborník na exploze

  Odsávání magie Morgana lane - poro

  Padlá

  Odsávání magie Lux lane - poro

  Paní světla

  Odsávání magie Jax lane - poro

  Velmistr zbraní

  Odsávání magie Skarner lane - poro

  Křišťálový strážce

  Odsávání magie Karma lane - poro

  Osvícená

  Odsávání magie Nasus lane - poro

  Strážce písků

  Odsávání magie Rengar lane - poro

  Hrdý lovec

  Odsávání magie Kog'Maw lane - poro

  Chřtán propasti

  Odsávání magie Pantheon lane - poro

  Nezlomné kopí

  Odsávání magie Camille lane - poro

  Ocelový stín

  Odsávání magie Fizz lane - poro

  Mořský poděs

  Odsávání magie Nami lane - poro

  Vládkyně přílivu

  Odsávání magie Thresh lane - poro

  Řetězový strážce

  Odsávání magie Sejuani lane - poro

  Zuřivost severu

  Odsávání magie Swain lane - poro

  Noxijský velegenerál

  Odsávání magie Heimerdinger lane - poro

  Vznešený vynálezce

  Odsávání magie Janna lane - poro

  Hněv bouře

  Odsávání magie Tryndamere lane - poro

  Král barbarů

  Odsávání magie Kha'Zix lane - poro

  Plenitel z Prázdnoty

  Odsávání magie Poppy lane - poro

  Strážkyně kladiva

  Odsávání magie Hecarim lane - poro

  Stín války

  Odsávání magie Amumu lane - poro

  Smutná mumie

  Odsávání magie Malphite lane - poro

  Úlomek monolitu

  Odsávání magie Jhin lane - poro

  Virtuóz

  Odsávání magie Leona lane - poro

  Zářivý úsvit

  Odsávání magie Taliyah lane - poro

  Splétačka kamene

  Odsávání magie Miss Fortune lane - poro

  Lovkyně odměn

  Odsávání magie Varus lane - poro

  Šíp pomsty

  Odsávání magie Orianna lane - poro

  Mechanická dáma

  Odsávání magie Neeko lane - poro

  Zvědavá chameleonka

  Odsávání magie Aatrox lane - poro

  Čepel darkinů

  Odsávání magie Ahri lane - poro

  Devítiocasá liška

  Odsávání magie Teemo lane - poro

  Rychlý zvěd

  Odsávání magie Shyvana lane - poro

  Polodrak

  Odsávání magie Mistr Yi lane - poro

  Šermíř wuju

  Odsávání magie Kalista lane - poro

  Oštěp pomsty

  Odsávání magie Cho'Gath lane - poro

  Hrůza z Prázdnoty

  Odsávání magie Dr. Mundo lane - poro

  Šílenec ze Zaunu

  Odsávání magie Warwick lane - poro

  Běsnící hněv Zaunu

  Odsávání magie Cassiopeia lane - poro

  Hadí objetí

  Odsávání magie Olaf lane - poro

  Nájezdník

  Odsávání magie Xin Zhao lane - poro

  Demacijský senešal

  Odsávání magie Ornn lane - poro

  Oheň pod horou

  Odsávání magie Zac lane - poro

  Tajná zbraň

  Odsávání magie Sylas lane - poro

  Nespoutaný

  Odsávání magie Diana lane - poro

  Opovržení Měsíce

  Odsávání magie Renekton lane - poro

  Písečný řezník

  Odsávání magie Kayn lane - poro

  Vraždící stín

  Odsávání magie Fiddlesticks lane - poro

  Zvěstovatel zkázy

  Odsávání magie Katarina lane - poro

  Zlověstná čepel

  Odsávání magie Shen lane - poro

  Oko soumraku

  Odsávání magie Anivia lane - poro

  Kryofénix

  Odsávání magie Riven lane - poro

  Vyhnankyně

  Odsávání magie Darius lane - poro

  Pěst Noxu

  Odsávání magie Talon lane - poro

  Stín čepele

  Odsávání magie Brand lane - poro

  Ohnivá pomsta

  Odsávání magie Vladimir lane - poro

  Šarlatový děs

  Odsávání magie Rumble lane - poro

  Sestrojený postrach

  Odsávání magie Kayle lane - poro

  Spravedlivá

  Odsávání magie Graves lane - poro

  Psanec

  Odsávání magie Zyra lane - poro

  Probuzení trnů

  Odsávání magie Jarvan IV. lane - poro

  Vzor Demacie