Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 10.1] Malphite Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Malphite lane poro patch 10.1)

Malphite Malphite Atributy

Útok: 61.97

Obrana: 9

Magie: 7

Obtížnost: 2

Zdraví: 574.2

k rychlosti pohybu: 335

Brnění: 37

Dosah: 125

Regenerace zdraví: 7

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.736

Malphite

Úlomek monolitu

tank tank bojovník bojovník


Malphite poro lane

LANE

  • Tier: S+
  • Win Rate: 53.71%
  • Pick Rate: 10.65%
  • Games: 43218
  • KDA: 2.96
  • Score: 63.39

Malphite je obřím tvorem z oživlého kamene, jenž se navzdory všem neúspěchům snaží zavést požehnaný řád v chaosem zmítaném světě. Pochází z jiného světa, ve kterém se zrodil jako úlomek sloužící obelisku známému jako Monolit. Za pomoci svých úctyhodných elementálních sil pečoval o svého stvořitele a chránil jej, ovšem nakonec selhal. Následující zkázu kromě něj už nikdo další nepřežil. Nyní se Malphite snaží najít pochopení pro měkké obyvatele Runeterry a jejich neotesanou náladovost a zároveň hledá úlohu, která by byla hodna posledního zástupce celého jeho druhu.

Malphite Tipy (Ally)

  • Hodnota brnění sama o sobě snižuje četnost, s jakou útoky projdou Žulovým štítem, Brutální zásahy tedy posílí tvůj štít proti fyzickému poškození.
  • Ačkoliv se účinnost Malphitových schopností zvyšuje s hodnotou brnění, někdy je nutné posílit jeho odolnost vůči magii. V takových případech si kup Štít legie, Merkurovy boty a Anděla strážného.

Malphite Tipy (Enemy)

  • Pokud způsobuješ fyzické poškození, při boji s Malphitem se drž za svými spojenci. Zemětřas ti může výrazně snížit způsobované poškození.
  • Malphite patří mezi tanky, kteří dokážou dobře bojovat v džungli. Dávej si pozor, pokud má schopnost Udeřit.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Malphite Specializace

Čarodějnictví
Magická kometa
Když nějakému šampionovi způsobíš poškození svou schopností, vrhneš na jeho pozici kometu. Jestliže Magické kometě právě běží přebíjecí doba, její zbývající přebíjecí doba se zkrátí.

Adaptivní poškození: 30-100 bodů v závislosti na úrovni (+0.2 síly schopností a 0.35 bonusového útočného poškození)
Přebíjecí doba: 20-8 sek.

Zkrácení přebíjecí doby:
Jeden cíl: 20 %.
Plošný efekt: 10 %.
Postupné poškození: 5 %.
Prsten manového proudu
Když zasáhneš nepřátelského šampiona nějakou schopností, maximální hodnota many se ti trvale zvýší o +25, a to až do celkového bonusu 250 bodů.

Když bonusová mana dosáhne hodnoty 250 bodů, vždy po uplynutí 5 sek. se ti obnoví 1 % chybějící many.

Přebíjecí doba: 15 sek.
Prostoupení
Po dosažení 10. úrovně získáš 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.

Každé procento zkrácení přebíjecích dob, které překročí limit zkrácení přebíjecích dob, se promění na adaptivní bonus ve výši +1.2 k útočnému poškození nebo +2 k síle schopností.
Ženoucí se bouře
Vždy po uplynutí 10 min. získáš bonus k síle schopností či útočnému poškození (adaptivně).

10 minut: + 8 k síle schopností nebo 5 k útočnému poškození.
20 minut: + 24 k síle schopností nebo 14 k útočnému poškození
30 minut: dalších + 48 k síle schopností nebo 29 k útočnému poškození
40 minut: + 80 k síle schopností nebo 48 k útočnému poškození
50 minut: + 120 k síle schopností nebo 72 k útočnému poškození
60 min: + 168 k síle schopností nebo 101 k útočnému poškození
atd.
Dominance
Sbírka bulv
Likvidacemi šampionů získáváš bulvy. Každá bulva ti přidává adaptivní bonus ve výši +1.2 k útočnému poškození nebo +2 k síle schopností.

Když po nasbírání 10 bulev dokončíš svou sbírku, získáš navíc adaptivní bonus ve výši +6 k útočnému poškození nebo +10 k síle schopností.

Za likvidaci šampiona obdržíš 1 bulvu.
Neúnavný lovec
Získáš 10 k rychlosti pohybu mimo boj + 9 za každý stupeň Lovce odměn.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
HealthScaling
+15–90 zdraví (v závislosti na úrovni)

Malphite Úvodní předměty (PROBUILD)

Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

Malphite Doporučené předměty (PROBUILD)

Hůl věků (Rychlé nabití) Hůl věků (Rychlé nabití)

KOUPIT: 2600

PRODAT: 1820

+300 zdraví
+300 many
+60 k síle schopností


Pasivní efekt: Za každý stupeň přidává +20 zdraví, +10 many a +4 k síle schopností (max. +200 zdraví, +100 many a +40 k síle schopností). Každých 40 sekund přidá 1 stupeň (max. 10 stupňů).
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Věčnost: 15 % poškození utrženého od šampionů se ti vrátí jako mana. Každé spotřebování many ti obnoví 20 % ceny jako zdraví, maximálně 25 za jedno kouzlo.
Kouzelníkovy boty Kouzelníkovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

Můžeš mít pouze 1 pár bot.

+18 k průraznosti magie

JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
Ludenova ozvěna Ludenova ozvěna

KOUPIT: 3200

PRODAT: 2240

+90 k síle schopností
+600 many
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Spěch: Tento předmět přidává dalších 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Ozvěna: Při pohybu či seslání nějakého kouzla se předmět nabíjí. Dosáhne-li nabití 100 stupňů, při zásahu dalšího útočného kouzla se všechny nasčítané stupně uvolní a způsobí až 4 zasaženým cílům bonusové magické poškození ve výši 100 bodů (+10 % síly schopností).
Zhonyiny přesýpací hodiny Zhonyiny přesýpací hodiny

KOUPIT: 2900

PRODAT: 2030

+75 k síle schopností
+45 brnění
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ aktivovatelný efekt - Stáze: Po dobu 2.5 sek. je šampion nezranitelný a nelze jej zaměřit, avšak po tento čas se nemůže pohybovat, útočit, sesílat kouzla či používat předměty (přebíjecí doba 120 sekund).
Rabadonův smrtící klobouk Rabadonův smrtící klobouk

KOUPIT: 3600

PRODAT: 2520

+120 k síle schopností

JEDINEČNÝ pasivní efekt: Zvyšuje sílu schopností o 40 %.
Morellonomicon Morellonomicon

KOUPIT: 3000

PRODAT: 2100

+70 k síle schopností
+300 zdraví


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Dotyk smrti: +15 k průraznosti magie
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Prokletý úder: Magické poškození způsobené šampionům na ně na 3 sek. umisťuje efekt Vážné rány.
Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
Elixír čarodějnictví Elixír čarodějnictví

KOUPIT: 500

PRODAT: 200

Nákup vyžaduje 9. úroveň.

Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidává +50 k síle schopností, 15 bonusové regeneraci many za 5 sekund Čarodějnictví.

Čarodějnictví: Při útoku na šampiona či věž způsobí 25 bodů bonusového přímého poškození. Proti šampionům má tento efekt přebíjecí dobu 5 sek., vůči věžím je však bez přebíjecí doby.

(V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

Malphite Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Žulový štít Žulový štít

Malphita chrání vrstva kamení, která absorbuje poškození až do výše 10 % jeho maximálního zdraví. Pokud Malphite neutrží 10/8/6 sekund žádný zásah, tak se tento efekt obnoví.

Kamenný úlomek Kamenný úlomek

K Přebíjecím Dobám: 8

Spotřebovatelné: 70/75/80/85/90

Dosah: 625

Za využití své divoké elementální magie vyšle Malphite zemí na svého protivníka úlomek skály, který mu po zásahu způsobí poškození a ukradne mu na 3 sekundy část rychlosti pohybu.

Hromový úder Hromový úder

K Přebíjecím Dobám: 12

Spotřebovatelné: 30/35/40/45/50

Dosah: 400

Malphite zaútočí takovou silou, že vyvolá sonický třesk. Po dobu několika sekund budou jeho útoky před ním vytvářet rázové vlny.

Zemětřas Zemětřas

K Přebíjecím Dobám: 7

Spotřebovatelné: 50/55/60/65/70

Dosah: 400

Malphite udeří do země a vyšle tlakovou vlnu, která způsobí magické poškození, jehož výše se odvíjí od jeho hodnoty brnění. Také na krátkou dobu nepřátelům sníží rychlost útoků.

Nezastavitelná síla Nezastavitelná síla

K Přebíjecím Dobám: 130/105/80

Spotřebovatelné: 100

Dosah: 1000

Malphite zuřivě naběhne na vybranou pozici. Nepřátelům, na které narazí, způsobí poškození a vyhodí je do vzduchu.

Malphite SKINS

Malphite default
Trojlístkový Malphite
Korálový Malphite
Mramorový Malphite
Obsidiánový Malphite
Malphite z ledovce
Mechanický Malphite
Železný koráb Malphite
Malphite z Odysey

Malphite Counters (Over 50% win rate)

Žulový štít Vayne lane - poro

Noční lovkyně

Žulový štít Braum lane - poro

Srdce Freljordu

Žulový štít Jax lane - poro

Velmistr zbraní

Žulový štít Yuumi lane - poro

Kouzelná kočka

Žulový štít Kai'Sa lane - poro

Dcera Prázdnoty

Žulový štít Draven lane - poro

Slavný popravčí

Žulový štít Ezreal lane - poro

Bezstarostný průzkumník

Žulový štít Tristana lane - poro

Yordlí pistolnice

Žulový štít Sona lane - poro

Mistryně strun

Žulový štít Nidalee lane - poro

Zákeřná lovkyně

Žulový štít Twitch lane - poro

Morová krysa

Žulový štít Kindred lane - poro

Věční lovci

Žulový štít Zoe lane - poro

Aspekt soumraku

Žulový štít Kassadin lane - poro

Poutník z Prázdnoty

Žulový štít Senna lane - poro

Spasitelka

Žulový štít Aphelios lane - poro

Zbraň věrných

Žulový štít Bard lane - poro

Potulný opatrovník

Žulový štít Xerath lane - poro

Vyšší mág

Žulový štít Yasuo lane - poro

Zahanbený

Žulový štít Jinx lane - poro

Utržená ze řetězu

Žulový štít Ashe lane - poro

Mrazivá lučištnice

Žulový štít Camille lane - poro

Ocelový stín

Žulový štít Zilean lane - poro

Strážce času

Žulový štít Thresh lane - poro

Řetězový strážce

Žulový štít Tahm Kench lane - poro

Král řeky

Žulový štít Sivir lane - poro

Mistryně boje

Žulový štít Lucian lane - poro

Očistný plamen

Žulový štít Caitlyn lane - poro

Šerifka z Piltoveru

Žulový štít Lulu lane - poro

Vílí čarodějka

Žulový štít Corki lane - poro

Odvážný bombometčík

Žulový štít Elise lane - poro

Královna pavouků

Žulový štít Jayce lane - poro

Obránce zítřka

Žulový štít Xayah lane - poro

Rebelka

Žulový štít Anivia lane - poro

Kryofénix

Žulový štít Pyke lane - poro

Rozparovač z Krvavého přístavu

Žulový štít Gnar lane - poro

Chybějící článek

Žulový štít Kennen lane - poro

Srdce bouře

Žulový štít Zed lane - poro

Mistr stínů

Žulový štít Vi lane - poro

Piltoverská strážkyně pořádku

Žulový štít Soraka lane - poro

Dítě hvězd

Žulový štít Poppy lane - poro

Strážkyně kladiva

Žulový štít Skarner lane - poro

Křišťálový strážce

Žulový štít Azir lane - poro

Písečný císař

Žulový štít Lux lane - poro

Paní světla

Žulový štít Aurelion Sol lane - poro

Stvořitel hvězd

Žulový štít Quinn lane - poro

Křídla Demacie

Žulový štít Evelynn lane - poro

Náruč utrpení

Žulový štít Nasus lane - poro

Strážce písků

Žulový štít LeBlanc lane - poro

Mistryně klamu

Žulový štít Miss Fortune lane - poro

Lovkyně odměn

Žulový štít Varus lane - poro

Šíp pomsty

Žulový štít Orianna lane - poro

Mechanická dáma

Žulový štít Mistr Yi lane - poro

Šermíř wuju

Žulový štít Blitzcrank lane - poro

Velký parní golem

Žulový štít Sejuani lane - poro

Zuřivost severu

Žulový štít Gangplank lane - poro

Zhouba moří

Žulový štít Jhin lane - poro

Virtuóz

Žulový štít Twisted Fate lane - poro

Karetní mistr

Žulový štít Janna lane - poro

Hněv bouře

Žulový štít Kayle lane - poro

Spravedlivá

Žulový štít Lee Sin lane - poro

Slepý mnich

Žulový štít Syndra lane - poro

Temná vládkyně

Žulový štít Annie lane - poro

Temné dítě

Žulový štít Karma lane - poro

Osvícená

Žulový štít Kha'Zix lane - poro

Plenitel z Prázdnoty

Žulový štít Xin Zhao lane - poro

Demacijský senešal

Žulový štít Qiyana lane - poro

Císařovna živlů

Žulový štít Rengar lane - poro

Hrdý lovec

Žulový štít Kalista lane - poro

Oštěp pomsty

Žulový štít Tryndamere lane - poro

Král barbarů

Žulový štít Vel'Koz lane - poro

Oko z Prázdnoty

Žulový štít Irelia lane - poro

Tanečnice s čepelemi

Žulový štít Taliyah lane - poro

Splétačka kamene

Žulový štít Veigar lane - poro

Maličký pán zla

Žulový štít Nami lane - poro

Vládkyně přílivu

Žulový štít Nocturne lane - poro

Věčná noční můra

Žulový štít Olaf lane - poro

Nájezdník

Žulový štít Pantheon lane - poro

Nezlomné kopí

Žulový štít Nunu a Willump lane - poro

Kluk a jeho yetti

Žulový štít Morgana lane - poro

Padlá

Žulový štít Kled lane - poro

Hašteřivý dragoun

Žulový štít Riven lane - poro

Vyhnankyně

Žulový štít Jarvan IV. lane - poro

Vzor Demacie

Žulový štít Ryze lane - poro

Runový mág

Žulový štít Fiddlesticks lane - poro

Zvěstovatel zkázy

Žulový štít Ziggs lane - poro

Odborník na exploze

Žulový štít Rammus lane - poro

Pancéřovec

Žulový štít Ahri lane - poro

Devítiocasá liška