Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 12.9] Kayn Jungle, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode 5V5)

Informace o šampionovi (Kayn jungle 5v5 patch 12.9)

Kayn Kayn Atributy

Útok: 68

Obrana: 6

Magie: 1

Obtížnost: 8

Zdraví: 585

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 38

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 8

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.669

Kayn

Vraždící stín

bojovník bojovník zabiják zabiják


Kayn 5v5 jungle

JUNGLE

 • Tier: S+
 • Win Rate: 49.31%
 • Role Rate: 97.10%
 • Pick Rate: 11.33%
 • Ban Rate: 12.06%
 • Games: 105124
 • KDA: 2.26
 • Score: 74.97

Shieda Kayn vládne smrtící stínovou magií a snaží se naplnit svůj pravý osud – dovést Stínový řád do nové éry, ve které bude vládnout celé Ionii. V rukou třímá Rhaasta, živoucí zbraň darkinů, a nenechá se od toho zastrašit ani plíživou zhoubou, která se zvolna šíří jeho tělem i myslí. Jsou jen dva možné výsledky: Buď Kayn podrobí zbraň své vůli... nebo si nenávistí prosycená zbraň naopak podmaní jeho, čímž se otevře cesta ke zkáze celé Runeterry.

Kayn Tipy (Ally)

 • Při výběru své závěrečné podoby ber na zřetel složení svého i nepřátelského týmu.
 • Pamatuj, že okolní nepřátelé vidí, ve které zdi se nacházíš.

Kayn Tipy (Enemy)

 • Chce-li Kayn seslat Temného návštěvníka, musí nejprve způsobit cíli nějaké poškození. Snaž se vyhnout jeho schopnosti Pokosit, čímž ho připravíš o možnost seslat Temného návštěvníka na dlouhou vzdálenost.
 • Když se Kayn nachází v terénu někde ve tvém okolí, objeví se ti na hraně příslušné oblasti varovný ukazatel.
 • Způsobením poškození zkrátíš Kaynovi trvání schopnosti Do stínů, pomocí silného omezujícího efektu (omráčení, okouzlení, vyhození do vzduchu apod.) mu ji okamžitě ukončíš.

Vyvolávačova kouzla

Udeřit Udeřit

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 15

Dosah: 500


Způsobí zaměřené epické, velké nebo střední příšeře či poskokovi 450 bodů přímého poškození. Kouzlo pojme dvě nabití (přebíjecí doba 90 sek.).

Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.


Kayn Specializace

Přesnost
Dobyvatel
Základní útoky nebo kouzla, jež způsobí poškození nepřátelskému šampionovi, ti poskytnou na 5 sek. 2 stupně efektu Dobyvatel, každý stupeň přidává 2–4.5 bodů adaptivní síly. Efekt se může nasčítat až 12x. Šampionům bojujícím na dálku přidávají základní útoky jen 1 stupeň.

Po dosažení maximálního počtu stupňů se vyléčíš ve výši 9 % poškození způsobeného šampionům (6 % v případě šampionů bojujících na dálku).
Triumf
Likvidace ti obnovují 12 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 2.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Poslední vzdor
Pokud máš méně než 60 % zdraví, způsobuješ šampionům o 5-11 % vyšší poškození. Maximálního poškození dosáhneš na 30 % zdraví.
Dominance
Náhlý dopad
Poté, co přijdeš o neviditelnost nebo použiješ přeběhnutí, skok, přesun či teleportaci, způsobením poškození šampionovi získáš na následujících 5 sek. +7 k vražednosti a +6 k průraznosti magie.

Přebíjecí doba: 4 sek.
Hladový lovec
Léčení poškozením: 1.2 % za každý stupeň Lovce odměn.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.

U efektů s plošným poškozením a u poškození způsobeného pomocníky má léčení poškozením jen 33% účinnost.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Kayn Úvodní předměty (PROBUILD)

Mrazivá čepel Mrazivá čepel

KOUPIT: 350

PRODAT: 140

8 % k léčení poškozením proti příšerám
 • Spálit: Když způsobíš poškození nějaké příšeře, začne hořet a během 5 sek. utrpí magické poškození ve výši (60 bodů + 30 % síly schopností + 5 % bonusového útočného poškození + 2 % bonusového zdraví).
 • Mrazivá cesta: Když použiješ 5x kouzlo Udeřit, tento předmět se spotřebuje, vylepší zmíněné kouzlo na Mrazivý úder a zvýší jeho poškození vůči příšerám. Šampionům způsobuje Mrazivý úder přímé poškození ve výši 20–156 bodů (v závislosti na úrovni) a na 2 sek. jim ukradne 20 % rychlosti pohybu.
 • Lovec: Za zabití velké příšery získáš bonusové zkušenosti.
 • Nabírání sil: Během pobytu v džungli nebo řece si obnovíš až 8–18 many za sekundu (v závislosti na úrovni).

  Spotřebováním tohoto předmětu dojde k trvalému udělení všech jeho efektů a zvýší se poškození, které kouzlo Udeřit způsobuje příšerám. Pokud máš víc zlaťáků za zabíjení poskoků než za zabíjení příšer v džungli, množství zlaťáků a zkušeností za další poskoky se výrazně snižuje. Léčení u útoků s plošným efektem se nesnižuje. Jestliže zaostáváš o dvě úrovně za průměrnou úrovní šampionů v zápasu, získáváš zabíjením příšer bonusové zkušenosti.


 • Doplnitelný lektvar Doplnitelný lektvar

  KOUPIT: 150

  PRODAT: 60

  Aktivace – spotřebování: Po spotřebování jedné dávky obnoví během 12 sek. 125 zdraví. Předmět pojme 2 dávky, které se doplní při návštěvě obchodu.
  Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.

  Kayn Doporučené předměty (PROBUILD)

  Ionské boty jasnosti Ionské boty jasnosti

  KOUPIT: 950

  PRODAT: 665

  20 ke zrychlení schopností
  45 k rychlosti pohybu

 • Získáš 12 ke zrychlení vyvolávačových kouzel.

  „Tento předmět je věnován památce vítězství Ionie nad Noxem v odvetném utkání o Jižní oblasti ze dne 10. prosince 20 CLE.“
 • Krvavá lázeň Krvavá lázeň

  KOUPIT: 3300

  PRODAT: 2310

  55 k útočnému poškození
  300 zdraví
  20 ke zrychlení schopností
  10 % k léčení poškozením


  Aktivace – Žíznivý sek: Všem okolním nepřátelům způsobíš fyzické poškození ve výši (175 % základního útočného poškození). Za každého zasaženého šampiona si obnovíš zdraví ve výši (25 % základního útočného poškození + 10 % chybějícího zdraví) (přebíjecí doba 15 sek., lze zkrátit zrychlením schopností).

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům 5 ke zrychlení schopností.

  Manamune Manamune

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  35 k útočnému poškození
  500 many
  15 ke zrychlení schopností

 • Úžas: Získáš bonus k útočnému poškození ve výši 2,5 % své maximální many.
 • Zvyšování many: Při zasažení cíle schopností nebo útokem dojde ke spotřebování jednoho nabití a získáš 3 bonusové many, při použití na nepřátelského šampiona je tato hodnota dvojnásobná. Maximálně může tento předmět udělit 360 many, poté se přemění na Muramanu.

  Jedno nabití Zvyšování many získáš každých 8 sek. (můžeš mít až 4 nabití).
 • Youmuuina přízračná čepel Youmuuina přízračná čepel

  KOUPIT: 3000

  PRODAT: 2100

  55 k útočnému poškození
  18 k vražednosti
  15 ke zrychlení schopností


  Aktivace – Přízračný krok: Na 6 sek. získáš 20 % k rychlosti pohybu a změníš se na ducha (přebíjecí doba 45 sek.).
 • Děsivý přízrak: Získáš 40 k rychlosti pohybu mimo boj.

  Jednotky s efektem Duch mohou procházet ostatními jednotkami.
 • Černá sekera Černá sekera

  KOUPIT: 3100

  PRODAT: 2170

  45 k útočnému poškození
  350 zdraví
  30 ke zrychlení schopností

 • Vyrýt: Když způsobíš fyzické poškození šampionovi, na 6 sek. na něj umístíš jeden stupeň snížení hodnoty brnění o 5 % (max. snížení hodnoty brnění o 30 %).
 • Zuřivost: Když způsobíš fyzické poškození šampionovi, získáš na 2 sek. 3 k rychlosti pohybu za každý stupeň efektu Vyrýt, který se na něm nachází.
 • Tanec smrti Tanec smrti

  KOUPIT: 3300

  PRODAT: 2310

  55 k útočnému poškození
  45 brnění
  15 ke zrychlení schopností

 • Ignorovat bolest: 30 % (10 % u šampionů bojujících na dálku) utrpěného poškození se ti namísto okamžitého způsobení rozloží do 3 sek.
 • Vzepřít: Likvidace šampionů vynuluje zbývající poškození, které by ti mělo být způsobeno vlivem efektu Ignorovat bolest, a během 2 sek. ti obnoví zdraví ve výši 175 % bonusového útočného poškození.
 • Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.
  Elixír zloby Elixír zloby

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 30 k útočnému poškození a 15 % k fyzickému vysávání života (při použití proti šampionům).

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Kayn Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Kosa darkinů Kosa darkinů

  Kayn třímá prastarou zbraň a s Rhaastem, darkinem přebývajícím v jejím nitru, bojuje o to, kdo si koho podmaní. Buď zvítězí darkin, nebo Kayn ovládne Rhaasta a stane se stínovým zabijákem.

  Darkin: Vyléčíš se ve výši části poškození, které způsobíš šampionům svými kouzly.

  Stínový zabiják: Během několika prvních sekund boje s nepřátelskými šampiony jim způsobuješ bonusové poškození.

  Vražedné seknutí Vražedné seknutí

  K Přebíjecím Dobám: 7/6.5/6/5.5/5

  Spotřebovatelné: 50

  Dosah: 350

  Kayn se vrhne kupředu a sekne. V obou případech způsobí poškození.

  Pokosit Pokosit

  K Přebíjecím Dobám: 13/12/11/10/9

  Spotřebovatelné: 60/65/70/75/80

  Dosah: 700

  Kayn způsobí poškození nepřátelům v řadě a zpomalí je.

  Do stínů Do stínů

  K Přebíjecím Dobám: 21/19/17/15/13

  Spotřebovatelné: 90

  Dosah: 400

  Kayn může procházet terénními překážkami.

  Temný návštěvník Temný návštěvník

  K Přebíjecím Dobám: 120/100/80

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 550

  Kayn se ukryje v nepřítelově těle, a jakmile se z něj vyprostí, způsobí mu výrazné poškození.

  Kayn SKINS

  Kayn default
  Lovec duší Kayn
  Kayn z Odysey
  Nositel noci Kayn
  Nositel noci Kayn (prestižní skin)