Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 10.1] Kayle Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Kayle lane poro patch 10.1)

Kayle Kayle Atributy

Útok: 50

Obrana: 6

Magie: 7

Obtížnost: 7

Zdraví: 600

k rychlosti pohybu: 335

Brnění: 26

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 5

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Kayle

Spravedlivá

bojovník bojovník podpora podpora


Kayle poro lane

LANE

 • Tier: S
 • Win Rate: 51.96%
 • Pick Rate: 9.11%
 • Games: 38927
 • KDA: 3.59
 • Score: 56.47

Kayle se narodila jednomu z targonských Aspektů v době, kdy vrcholily runové války, a uctívá matčinu památku tím, že na křídlech z posvátného ohně bojuje za spravedlnost. Ona a její dvojče Morgana byly dlouhá léta ochránkyněmi Demacie – do doby, než Kayle zklamala opakovaná selhání smrtelníků a rozhodla se toto království nadobro opustit. Nadále se však vyprávějí legendy o tom, jak svými ohnivými meči trestá všechno zlo, a mnozí doufají, že se jednoho dne opět navrátí…

Kayle Tipy (Ally)

 • Použitím Svatého soudu na spojence s vysokým způsobovaným poškozením lze zvrátit průběh celé bitvy, bude totiž mít naprostou volnost útočit.
 • Jakmile Kayle získá díky Vzestupu božství útoky na dálku, výrazně se jí tím zvýší síla. Do té doby hraj opatrně.
 • Kayle dokáže využít všech výhod, jež poskytují předměty zvyšující zároveň útočné poškození i sílu schopností. Hybridní předměty jako Nashorův tesák či Magitechnická puškočepel jsou tedy v jejích rukou velice účinné.

Kayle Tipy (Enemy)

 • Schopnost Svatý soud poskytuje Kayle a jejím spojencům imunitu jen vůči poškození. I nadále je lze zpomalit či omráčit, takže pokud se příliš rozlítí, zkus je nějak znehybnit.
 • Kayle je většinou poměrně zranitelná. Když si všimneš, že svou ultimátku seslala na svého spojence, zaútoč na ni.
 • Kayle zápas začíná jako slabší kontaktní šampion. Snaž se před ní získat náskok, než se přemění do podoby s útokem na dálku.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Kayle Specializace

Přesnost
Smrtící tempo
1.5 sek. poté, co způsobíš poškození nějakému šampionovi, získáš na 3 sek. 40-110 % k rychlosti útoků (podle úrovně). Když zaútočíš na šampiona, efekt se prodlouží na 6 sek.

Přebíjecí doba: 6 sek.

Smrtící tempo ti umožní dočasně překonat limit rychlosti útoků.
Triumf
Likvidace ti obnovují 12 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Horlivost
Získáš 3 % k rychlosti útoků plus dodatečných 1.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Rána z milosti
Šampionům s méně než 40 % zdraví způsobuješ o 8 % vyšší poškození.
Dominance
Chuť krve
Když způsobíš poškození nepřátelskému šampionovi, vyléčíš se.

Léčení: 18-35 zdraví (+0.2 bonusového útočného poškození, +0.1 síly schopností) (podle úrovně).

Přebíjecí doba: 20 sek.
Hladový lovec
Vyléčíš si určitou část poškození způsobeného svými schopnostmi.
Léčení: 1.5 % + 2.5 % za každý stupeň Lovce odměn.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.

U schopností s plošnými efekty je léčení sníženo na jednu třetinu.
AttackSpeed
+10 % k rychlosti útoků
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Kayle Úvodní předměty (PROBUILD)

Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

Kayle Doporučené předměty (PROBUILD)

Šílencovy boty Šílencovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

Můžeš mít pouze 1 pár bot.

+35 % k rychlosti útoků

JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
Magitechnická puškočepel Magitechnická puškočepel

KOUPIT: 3400

PRODAT: 2380

+40 k útočnému poškození
+80 k síle schopností


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Léčíš se ve výši 15 % způsobeného poškození. U plošného poškození je účinek pouze 33%.
JEDINEČNÝ aktivovatelný efekt - Blesk: Způsobí zaměřenému šampionovi magické poškození ve výši 175-253 bodů (+30 % síly schopností) a na 2 sek. jej zpomalí o 40 % (přebíjecí doba 40 sekund, ta je společná pro všechny magitechnické předměty).
Nashorův tesák Nashorův tesák

KOUPIT: 3000

PRODAT: 2100

+50 % k rychlosti útoků
+80 k síle schopností


JEDINEČNÝ pasivní efekt: +20 % ke zkrácení přebíjecích dob
JEDINEČNÝ pasivní efekt: Základní útoky způsobují v případě zásahu 15 (+15 % síly schopností) bodů bonusového magického poškození.
Guinsoova zuřivá čepel Guinsoova zuřivá čepel

KOUPIT: 3100

PRODAT: 2170

+25 k útočnému poškození
+25 k síle schopností
+25 % k rychlosti útoků


Pasivní efekt: Základní útoky způsobují při zásahu magické poškození ve výši 15 bodů.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Poslední zašeptání: Získáš 15 % k průraznosti brněním.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Rozpuštění: Získáš 15 % k průraznosti magie.
JEDINEČNÝ pasivní efekt: Základní útoky přidávají na 5 sek. +8 % k rychlosti útoků (tento efekt se může nasčítat až 6x). Po nashromáždění maximálního počtu stupňů získáš Guinsoovu zuřivost.

Guinsoova zuřivost: Každý 3. základní útok spouští zásahové efekty hned dvakrát.

Kontaktním šampionům se po nashromáždění poloviny stupňů nasčítají příštím útokem všechny zbývající stupně Zuřivé čepele.
Zhouba lichů Zhouba lichů

KOUPIT: 3200

PRODAT: 2240

+80 k síle schopností
+7 % k rychlosti pohybu
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob
+250 many


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Čarovná čepel: Základní útok, jenž následuje po seslání libovolné schopnosti, při zásahu způsobí bonusové magické poškození ve výši 75 % základního útočného poškození (+50 % síly schopností) (přebíjecí doba 1.5 sek.).
Nouzová Nouzová

KOUPIT: 2900

PRODAT: 2030

+50 % k rychlosti útoků
+50 k odolnosti vůči magii
+5 % k rychlosti pohybu


JEDINEČNÝ pasivní efekt – Na konci s dechem: Při zásahu způsobí 15–80 bodů magického poškození. Má-li vlastník méně než polovinu zdraví, vyléčí se ve výši 33 % poškození způsobeného tímto efektem, u kontaktních šampionů tato hodnota vzrůstá na 100 %.
Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
Elixír čarodějnictví Elixír čarodějnictví

KOUPIT: 500

PRODAT: 200

Nákup vyžaduje 9. úroveň.

Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidává +50 k síle schopností, 15 bonusové regeneraci many za 5 sekund Čarodějnictví.

Čarodějnictví: Při útoku na šampiona či věž způsobí 25 bodů bonusového přímého poškození. Proti šampionům má tento efekt přebíjecí dobu 5 sek., vůči věžím je však bez přebíjecí doby.

(V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

Kayle Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Vzestup božství Vzestup božství

Jak Kayle získává úrovně a investuje body schopností, nebesa posilují její útoky. Plameny na jejích křídlech jsou stále výraznější a ona sama postupně získává bonus k rychlosti útoků, rychlosti pohybu a dosahu útoků a ohnivé vlny při útocích.

Zářivý úder Zářivý úder

K Přebíjecím Dobám: 12/11/10/9/8

Spotřebovatelné: 70/75/80/85/90

Dosah: 900

Kayle otevře portál a vyvolá nebeský meč, který probodne nepřátele a všechny zasažené jednotky zpomalí, způsobí jim poškození a sníží jim odolnosti.

Požehnání nebes Požehnání nebes

K Přebíjecím Dobám: 15

Spotřebovatelné: 70/80/90/100/110

Dosah: 900

Kayle povolá požehnání nebes, čímž sebe a nejbližšího spojence vyléčí a poskytne oběma bonus k rychlosti pohybu.

Meč hvězdného ohně Meč hvězdného ohně

K Přebíjecím Dobám: 8

Spotřebovatelné: 50/55/60/65/70

Dosah: 550

Pasivní efekt: Nebeský meč Ctnost způsobuje bonusové magické poškození nepřátelům, na které Kayle útočí.

Aktivace: Kaylin následující útok zasáhne její cíl nebeským ohněm a způsobí mu bonusové poškození, jehož výše se odvíjí od protivníkova chybějícího zdraví.

Svatý soud Svatý soud

K Přebíjecím Dobám: 160/120/80

Spotřebovatelné: 100/50/0

Dosah: 900

Kayle učiní zvoleného spojence nezranitelným a povolá bývalý Aspekt spravedlnosti, aby očistil oblast kolem cíle svatým deštěm mečů.

Kayle SKINS

Kayle default
Stříbrná Kayle
Viridianová Kayle
Nadpozemská Kayle
Válečnice Kayle
Soudná Kayle
Éterická Kayle
Pořádková Kayle
Železná inkvizitorka Kayle
Kayle z Pentakillu

Kayle Counters (Over 50% win rate)

Vzestup božství Vayne lane - poro

Noční lovkyně

Vzestup božství Yuumi lane - poro

Kouzelná kočka

Vzestup božství Elise lane - poro

Královna pavouků

Vzestup božství Ivern lane - poro

Otec zeleně

Vzestup božství Kalista lane - poro

Oštěp pomsty

Vzestup božství Tahm Kench lane - poro

Král řeky

Vzestup božství Gnar lane - poro

Chybějící článek

Vzestup božství Pyke lane - poro

Rozparovač z Krvavého přístavu

Vzestup božství Corki lane - poro

Odvážný bombometčík

Vzestup božství Zoe lane - poro

Aspekt soumraku

Vzestup božství Bard lane - poro

Potulný opatrovník

Vzestup božství Nidalee lane - poro

Zákeřná lovkyně

Vzestup božství Azir lane - poro

Písečný císař

Vzestup božství Senna lane - poro

Spasitelka

Vzestup božství Lulu lane - poro

Vílí čarodějka

Vzestup božství Ezreal lane - poro

Bezstarostný průzkumník

Vzestup božství Ashe lane - poro

Mrazivá lučištnice

Vzestup božství Kai'Sa lane - poro

Dcera Prázdnoty

Vzestup božství Jinx lane - poro

Utržená ze řetězu

Vzestup božství Xayah lane - poro

Rebelka

Vzestup božství Taliyah lane - poro

Splétačka kamene

Vzestup božství Aurelion Sol lane - poro

Stvořitel hvězd

Vzestup božství Thresh lane - poro

Řetězový strážce

Vzestup božství LeBlanc lane - poro

Mistryně klamu

Vzestup božství Twitch lane - poro

Morová krysa

Vzestup božství Braum lane - poro

Srdce Freljordu

Vzestup božství Poppy lane - poro

Strážkyně kladiva

Vzestup božství Zilean lane - poro

Strážce času

Vzestup božství Sivir lane - poro

Mistryně boje

Vzestup božství Veigar lane - poro

Maličký pán zla

Vzestup božství Xerath lane - poro

Vyšší mág

Vzestup božství Aphelios lane - poro

Zbraň věrných

Vzestup božství Quinn lane - poro

Křídla Demacie

Vzestup božství Nasus lane - poro

Strážce písků

Vzestup božství Tristana lane - poro

Yordlí pistolnice

Vzestup božství Qiyana lane - poro

Císařovna živlů

Vzestup božství Kassadin lane - poro

Poutník z Prázdnoty

Vzestup božství Olaf lane - poro

Nájezdník

Vzestup božství Kindred lane - poro

Věční lovci

Vzestup božství Nunu a Willump lane - poro

Kluk a jeho yetti

Vzestup božství Akali lane - poro

Odpadlá vražedkyně

Vzestup božství Sona lane - poro

Mistryně strun

Vzestup božství Anivia lane - poro

Kryofénix

Vzestup božství Jayce lane - poro

Obránce zítřka

Vzestup božství Ryze lane - poro

Runový mág

Vzestup božství Lux lane - poro

Paní světla

Vzestup božství Irelia lane - poro

Tanečnice s čepelemi

Vzestup božství Annie lane - poro

Temné dítě

Vzestup božství Yasuo lane - poro

Zahanbený

Vzestup božství Lee Sin lane - poro

Slepý mnich

Vzestup božství Rammus lane - poro

Pancéřovec

Vzestup božství Dr. Mundo lane - poro

Šílenec ze Zaunu

Vzestup božství Lucian lane - poro

Očistný plamen

Vzestup božství Karma lane - poro

Osvícená

Vzestup božství Caitlyn lane - poro

Šerifka z Piltoveru

Vzestup božství Evelynn lane - poro

Náruč utrpení

Vzestup božství Tryndamere lane - poro

Král barbarů

Vzestup božství Sejuani lane - poro

Zuřivost severu

Vzestup božství Jax lane - poro

Velmistr zbraní

Vzestup božství Zed lane - poro

Mistr stínů

Vzestup božství Blitzcrank lane - poro

Velký parní golem

Vzestup božství Gangplank lane - poro

Zhouba moří

Vzestup božství Zac lane - poro

Tajná zbraň

Vzestup božství Kog'Maw lane - poro

Chřtán propasti

Vzestup božství Varus lane - poro

Šíp pomsty

Vzestup božství Fiora lane - poro

Mocná duelistka

Vzestup božství Draven lane - poro

Slavný popravčí

Vzestup božství Illaoi lane - poro

Krakenova kněžka

Vzestup božství Syndra lane - poro

Temná vládkyně

Vzestup božství Twisted Fate lane - poro

Karetní mistr

Vzestup božství Taric lane - poro

Štít Valoranu

Vzestup božství Skarner lane - poro

Křišťálový strážce

Vzestup božství Mistr Yi lane - poro

Šermíř wuju

Vzestup božství Janna lane - poro

Hněv bouře

Vzestup božství Hecarim lane - poro

Stín války

Vzestup božství Riven lane - poro

Vyhnankyně