Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 12.9] Hecarim Jungle, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode 5V5)

Informace o šampionovi (Hecarim jungle 5v5 patch 12.9)

Hecarim Hecarim Atributy

Útok: 66

Obrana: 6

Magie: 4

Obtížnost: 6

Zdraví: 580

k rychlosti pohybu: 345

Brnění: 35

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 7

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.67

Hecarim

Stín války

bojovník bojovník tank tank


Hecarim 5v5 jungle

JUNGLE

 • Tier: S+
 • Win Rate: 51.80%
 • Role Rate: 99.05%
 • Pick Rate: 8.86%
 • Ban Rate: 11.66%
 • Games: 68078
 • KDA: 3.06
 • Score: 74.39

Hecarim je přízračným spojením člověka a zvířete. Jeho prokletím je až do skonání světa pronásledovat duše živých. Když Požehnané ostrovy pohltil stín, zahubila drtivá energie Zničení tohoto hrdého rytíře i s celou jeho kavalerií a všemi oři. Kdykoliv se nyní rozprostře Černá mlha po Runeterře, vede ničivý výpad nehmotné jízdy a vyžívá se v krveprolití a v tom, jak pod jeho okovanými kopyty křupou kosti nepřátel.

Hecarim Tipy (Ally)

 • Duch hrůzy obnovuje zdraví, když je okolním nepřátelům způsobováno poškození, a to i tvými spojenci. Když tuto schopnost sešleš uprostřed velké bitvy, bude velmi obtížné Hecarima zabít.
 • Čím delší cestu urazíš, tím je Ničivý výpad nebezpečnější. Způsobené poškození můžeš ještě navýšit schopností Nájezd stínů či vyvolávačovými kouzly Duch nebo Skok.

Hecarim Tipy (Enemy)

 • Hecarim získává prostřednictvím Ducha hrůzy zdraví od okolních nepřátel, není však příliš odolný. Používej tedy proti němu schopnosti, které rychle způsobí velké množství poškození.
 • Hecarimova ultimátka zažene protivníky v hrůze na útěk. Neútočte na něj v jednom chumlu, sníží se tak jeho efektivita v boji.

Vyvolávačova kouzla

Udeřit Udeřit

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 15

Dosah: 500


Způsobí zaměřené epické, velké nebo střední příšeře či poskokovi 450 bodů přímého poškození. Kouzlo pojme dvě nabití (přebíjecí doba 90 sek.).

Duch Duch

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 210

Dosah: 200


Tvůj šampion může 10 sekund procházet ostatními jednotkami a získá 24–48 % k rychlosti pohybu (v závislosti na úrovni šampiona). Při likvidaci se působení Ducha prodlouží.


Hecarim Specializace

Čarodějnictví
Fázový shon
Pokud během 4 sek. zasáhneš nějakého šampiona 3 útoky nebo samostatnými schopnostmi, získáš v závislosti na úrovni 15–40 % k rychlosti pohybu a 75 % k odolnosti vůči zpomalení.
U kontaktních šampionů se tento bonus zvyšuje na 30–60 % k rychlosti pohybu.
Trvání: 3 sek.
Přebíjecí doba: 10–30 sek.
Oblačný plášť
Po seslání vyvolávačova kouzla získáš bonus k rychlosti pohybu, který trvá 2 sek. a umožňuje ti procházet ostatními jednotkami.

Zvýšení: 5–25 % k rychlosti pohybu v závislosti na přebíjecí době vyvolávačova kouzla. (Delší přebíjecí doba vyvolávačova kouzla poskytuje vyšší bonus k rychlosti pohybu.)
Rychlost
Všechny bonusy k pohybu na tebe působí o 7 % silněji a získáváš 1 % k rychlosti pohybu.
Chůze po vodě
Když jsi v řece, získáš 25 k rychlosti pohybu a adaptivní bonus ve výši až +18 k útočnému poškození nebo +30 k síle schopností (v závislosti na úrovni).Kéž máš rychlost divoké řeky a hbitost vyplašeného říčního kraba.
Přesnost
Triumf
Likvidace ti obnovují 12 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 2.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
AttackSpeed
+10 % k rychlosti útoků
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Hecarim Úvodní předměty (PROBUILD)

Ohnivý nůž Ohnivý nůž

KOUPIT: 350

PRODAT: 140

8 % k léčení poškozením proti příšerám
 • Spálit: Když způsobíš poškození nějaké příšeře, začne hořet a během 5 sek. utrpí magické poškození ve výši (60 bodů + 30 % síly schopností + 5 % bonusového útočného poškození + 2 % bonusového zdraví).
 • Cesta výzvy: Když použiješ 5x kouzlo Udeřit, tento předmět se spotřebuje, vylepší zmíněné kouzlo na Úder výzvy a zvýší jeho poškození vůči příšerám. Úder výzvy zasaženého šampiona na 4 sek. označí. Po tuto dobu mu při zásahu způsobuješ bonusové přímé poškození ve výši 48–125 bodů (v závislosti na úrovni) rozložené do 2.5 sek. a naopak poškození, které od něj utrpíš, se snižuje o 20 %.
 • Lovec: Za zabití velké příšery získáš bonusové zkušenosti.
 • Nabírání sil: Během pobytu v džungli nebo řece si obnovíš až 8–18 many za sekundu (v závislosti na úrovni).

  Spotřebováním tohoto předmětu dojde k trvalému udělení všech jeho efektů a zvýší se poškození, které kouzlo Udeřit způsobuje příšerám. Pokud máš víc zlaťáků za zabíjení poskoků než za zabíjení příšer v džungli, množství zlaťáků a zkušeností za další poskoky se výrazně snižuje. Léčení u útoků s plošným efektem se nesnižuje. Jestliže zaostáváš o dvě úrovně za průměrnou úrovní šampionů v zápasu, získáváš zabíjením příšer bonusové zkušenosti.
  Hoření z Úderu výzvy aplikují pouze útoky a schopnosti.
 • Doplnitelný lektvar Doplnitelný lektvar

  KOUPIT: 150

  PRODAT: 60

  Aktivace – spotřebování: Po spotřebování jedné dávky obnoví během 12 sek. 125 zdraví. Předmět pojme 2 dávky, které se doplní při návštěvě obchodu.
  Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.

  Hecarim Doporučené předměty (PROBUILD)

  Ionské boty jasnosti Ionské boty jasnosti

  KOUPIT: 950

  PRODAT: 665

  20 ke zrychlení schopností
  45 k rychlosti pohybu

 • Získáš 12 ke zrychlení vyvolávačových kouzel.

  „Tento předmět je věnován památce vítězství Ionie nad Noxem v odvetném utkání o Jižní oblasti ze dne 10. prosince 20 CLE.“
 • Blesková chemonádrž Blesková chemonádrž

  KOUPIT: 2800

  PRODAT: 1960

  350 zdraví
  25 brnění
  25 k odolnosti vůči magii
  20 ke zrychlení schopností


  Aktivace – Supernabití: Při přesunu směrem k nepřátelům nebo nepřátelským věžím získáš na 4 sek. 40 % k rychlosti pohybu. Po přiblížení k nepříteli (nebo po uplynutí 4 sek.) vyvoláš rázovou vlnu, která na 1.5 sek. zpomalí okolní šampiony o 50 % (přebíjecí doba 90 sek.).
  Doplnění: Pohybem a utrpěním poškození od šampionů a velkých příšer se zaplňuje chemonádrž. Po nasčítání 100 stupňů způsobí tvůj příští základní útok všem okolním nepřátelům magické poškození ve výši 40–120 bodů (+ 1 % maximálního zdraví, + 3 % rychlosti pohybu) (vůči poskokům se tato hodnota zvyšuje o 30 % a vůči příšerám v džungli o 200 %).

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům 5 ke zrychlení schopností a 50 zdraví.

  Manamune Manamune

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  35 k útočnému poškození
  500 many
  15 ke zrychlení schopností

 • Úžas: Získáš bonus k útočnému poškození ve výši 2,5 % své maximální many.
 • Zvyšování many: Při zasažení cíle schopností nebo útokem dojde ke spotřebování jednoho nabití a získáš 3 bonusové many, při použití na nepřátelského šampiona je tato hodnota dvojnásobná. Maximálně může tento předmět udělit 360 many, poté se přemění na Muramanu.

  Jedno nabití Zvyšování many získáš každých 8 sek. (můžeš mít až 4 nabití).
 • Tanec smrti Tanec smrti

  KOUPIT: 3300

  PRODAT: 2310

  55 k útočnému poškození
  45 brnění
  15 ke zrychlení schopností

 • Ignorovat bolest: 30 % (10 % u šampionů bojujících na dálku) utrpěného poškození se ti namísto okamžitého způsobení rozloží do 3 sek.
 • Vzepřít: Likvidace šampionů vynuluje zbývající poškození, které by ti mělo být způsobeno vlivem efektu Ignorovat bolest, a během 2 sek. ti obnoví zdraví ve výši 175 % bonusového útočného poškození.
 • Kyrys mrtvého muže Kyrys mrtvého muže

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  300 zdraví
  45 brnění
  5 % k rychlosti pohybu
 • Taran: Pohybem získáš až 40 bonusové rychlosti pohybu. Svým příštím útokem uvolníš nastřádanou rychlost pohybu ve výboji, který způsobí fyzické poškození ve výši až 40 bodů (+100 % základního útočného poškození). Pokud tento útok provedl při maximální rychlosti šampion bojující zblízka, bude cíl navíc na 1 sek. zpomalený o 50 %.

  „Tuhle zbroj ze mě sundáš jen jediným způsobem...“ – neznámý voják
 • Sterakova zástava Sterakova zástava

  KOUPIT: 3100

  PRODAT: 2170

  400 zdraví
 • Svírající spáry: Získáš bonusové útočné poškození ve výši 40 % základního útočného poškození.
 • Záchrana: Když utrpíš poškození, které by ti snížilo zdraví pod 30 %, získáš na 3.75 sek. štít o síle 75 % bonusového zdraví (60 sek. ).
 • Věštecká čočka Věštecká čočka

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Po dobu 10 sek. prohledává oblast ve tvém okolí, varuje tě před skrytými nepřátelskými jednotkami, odhaluje neviditelné pasti a odhaluje (a dočasně znefunkčňuje) nepřátelské Neviditelné totemy (přebíjecí doba 90–60 sek.).
  Elixír železa Elixír železa

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 300 zdraví, 25 % k houževnatosti a tvůj šampion se zvětší. Dokud je tento efekt aktivní, při pohybu za tebou zůstává stopa, která spojeneckým šampionům zvyšuje rychlost pohybu o 15 %.

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Hecarim Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Válečná stezka Válečná stezka

  Hecarim získává útočné poškození, které se rovná určitému procentu jeho bonusové rychlosti pohybu.

  Běsnění Běsnění

  K Přebíjecím Dobám: 4

  Spotřebovatelné: 28/31/34/37/40

  Dosah: 350

  Hecarim sekne po okolních nepřátelích, čímž jim způsobí fyzické poškození. Pokud Hecarim způsobí poškození alespoň jednomu nepříteli, následujícím Běsněním se zvýší poškození a zkrátí přebíjecí doba.

  Duch hrůzy Duch hrůzy

  K Přebíjecím Dobám: 18

  Spotřebovatelné: 50/60/70/80/90

  Dosah: 525

  Hecarim bude po krátkou dobu působit okolním nepřátelům magické poškození. Hecarim získá zdraví rovnající se určitému procentu poškození, které jeho nepřátelé utrpí.

  Ničivý výpad Ničivý výpad

  K Přebíjecím Dobám: 20/19/18/17/16

  Spotřebovatelné: 60

  Dosah: 300

  Hecarim na chvíli získá zvyšující se bonus k rychlosti pohybu a může procházet jednotkami. Jeho příští útok cíl odhodí zpět a způsobí mu dodatečné fyzické poškození podle toho, jak velkou vzdálenost od aktivace této schopnosti urazil.

  Nájezd stínů Nájezd stínů

  K Přebíjecím Dobám: 140/120/100

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 50000

  Hecarim vyvolá přízračné jezdce a provede výpad kupředu, čímž způsobí magické poškození cílům před sebou. Hecarim při dokončení výpadu vytvoří tlakovou vlnu, která vyděsí okolní nepřátele a zažene je na útěk.

  Hecarim SKINS

  Hecarim default
  Krvavý rytíř Hecarim
  Smrťák Hecarim
  Bezhlavý Hecarim
  Arkádový Hecarim
  Pralesní Hecarim
  Ničitel světa Hecarim
  Kopiník Hecarim Nula
  Nesmiřitelný Hecarim
  Kosmický oř Hecarim