[Výuka] Hecarim Jungle, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode 5V5)

Informace o šampionovi (Hecarim jungle 5v5 )

Hecarim Hecarim Atributy

Útok: 66

Obrana: 6

Magie: 4

Obtížnost: 6

Zdraví: 625

k rychlosti pohybu: 345

Brnění: 32

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 7

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.67

Hecarim

Stín války

bojovník bojovník tank tank


Hecarim 5v5 jungle

JUNGLE

 • Tier: B
 • Win: 60.18%
 • Role: 98.19%
 • Pick: 4.67%
 • Ban: 3.93%
 • Games: 366
 • KDA: 2.99
 • Score: 57.48

Hecarim je přízračným spojením člověka a zvířete. Jeho prokletím je až do skonání světa pronásledovat duše živých. Když Požehnané ostrovy pohltil stín, zahubila drtivá energie Zničení tohoto hrdého rytíře i s celou jeho kavalerií a všemi oři. Kdykoliv se nyní rozprostře Černá mlha po Runeterře, vede ničivý výpad nehmotné jízdy a vyžívá se v krveprolití a v tom, jak pod jeho okovanými kopyty křupou kosti nepřátel.

Hecarim Tipy (Ally)

 • Duch hrůzy obnovuje zdraví, když je okolním nepřátelům způsobováno poškození, a to i tvými spojenci. Když tuto schopnost sešleš uprostřed velké bitvy, bude velmi obtížné Hecarima zabít.
 • Čím delší cestu urazíš, tím je Ničivý výpad nebezpečnější. Způsobené poškození můžeš ještě navýšit schopností Nájezd stínů či vyvolávačovými kouzly Duch nebo Skok.

Hecarim Tipy (Enemy)

 • Hecarim získává prostřednictvím Ducha hrůzy zdraví od okolních nepřátel, není však příliš odolný. Používej tedy proti němu schopnosti, které rychle způsobí velké množství poškození.
 • Hecarimova ultimátka zažene protivníky v hrůze na útěk. Neútočte na něj v jednom chumlu, sníží se tak jeho efektivita v boji.

Vyvolávačova kouzla

Udeřit Udeřit

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 15

Dosah: 500


Zaměřené příšeře nebo poskokovi způsobí 600–1200 bodů přímého poškození.

Duch Duch

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 210

Dosah: 200


Tvůj šampion může 10 sekund procházet ostatními jednotkami a získá 24–48 % k rychlosti pohybu (v závislosti na úrovni šampiona). Při likvidaci se působení Ducha prodlouží.


Hecarim Specializace

Čarodějnictví
Fázový shon
Pokud během 4 sek. zasáhneš nějakého šampiona 3 útoky nebo samostatnými schopnostmi, získáš v závislosti na úrovni 15–40 % k rychlosti pohybu a 75 % k odolnosti vůči zpomalení.
U kontaktních šampionů se tento bonus zvyšuje na 30–60 % k rychlosti pohybu.
Trvání: 3 sek.
Přebíjecí doba: 30–10 sek.
Oblačný plášť
Po seslání vyvolávačova kouzla získáš bonus k rychlosti pohybu, který trvá 2 sek. a umožňuje ti procházet ostatními jednotkami.

Zvýšení: 5–25 % k rychlosti pohybu v závislosti na přebíjecí době vyvolávačova kouzla. (Delší přebíjecí doba vyvolávačova kouzla poskytuje vyšší bonus k rychlosti pohybu.)
Rychlost
Všechny bonusy k pohybu na tebe působí o 7 % silněji a získáváš 1 % k rychlosti pohybu.
Chůze po vodě
Když jsi v řece, získáš 25 k rychlosti pohybu a adaptivní bonus ve výši až +18 k útočnému poškození nebo +30 k síle schopností (v závislosti na úrovni).Kéž máš rychlost divoké řeky a hbitost vyplašeného říčního kraba.
Dominance
Náhlý dopad
Poté, co přijdeš o neviditelnost nebo použiješ přeběhnutí, skok, přesun či teleportaci, způsobením poškození šampionovi získáš na následujících 5 sek. +9 k vražednosti a +7 k průraznosti magie.

Přebíjecí doba: 4 sek.
Lovec pokladů
Při příštím sebrání stupně Lovce odměn získáš navíc 70 zlaťáků. Za každý stupeň Lovce odměn se množství získaných zlaťáků zvyšuje o 20, a to až do výše 150 zlaťáků.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Zvyšování zdraví
+15–140 zdraví (v závislosti na úrovni)

Hecarim Úvodní předměty (PROBUILD)

Mládě vichrotlapa Mládě vichrotlapa

KOUPIT: 450

PRODAT: 180

 • Společníci v džungli: Vyvoláš vichrotlapa, který ti bude pomáhat v džungli.
 • Vichrotlapův běh: Když tvůj společník plně dospěje, po vstupu do křoví nebo zabití příšer ti zvýší rychlost pohybu.
 • Léčivý lektvar Léčivý lektvar

  KOUPIT: 50

  PRODAT: 20

  Aktivace – spotřebování: Vypitím lektvaru si v průběhu 15 sek. obnovíš 120 zdraví.

  V inventáři můžeš mít až 5 Léčivých lektvarů.

  Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístíš na zem Neviditelný totem, který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Předmět pojme až 2 Neviditelné totemy.

  Hecarim Doporučené předměty (PROBUILD)

  Ionské boty jasnosti Ionské boty jasnosti

  KOUPIT: 950

  PRODAT: 665

  20 ke zrychlení schopností
  45 k rychlosti pohybu

 • Získáš 12 ke zrychlení vyvolávačových kouzel.

  „Tento předmět je věnován památce vítězství Ionie nad Noxem v odvetném utkání o Jižní oblasti ze dne 10. prosince 20 CLE.“
 • Božský rozpolcovač Božský rozpolcovač

  KOUPIT: 3300

  PRODAT: 2310

  40 k útočnému poškození
  300 zdraví
  20 ke zrychlení schopností
 • Čarovná čepel: Po použití schopnosti bude tvůj další útok posílený a způsobí při zásahu dodatečné poškození. Pokud byl cílem šampion, vyléčíš se.

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům průraznost brněním a průraznost magie.

 • Manamune Manamune

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  35 k útočnému poškození
  500 many
  15 ke zrychlení schopností

 • Úžas: Získáš bonus k útočnému poškození, který se odvíjí od maximální many.
 • Zvyšování many: Při zasažení cíle schopností nebo útokem dojde ke spotřebování jednoho nabití a získáš 3 bonusové many, při použití na nepřátelského šampiona je tato hodnota dvojnásobná. Maximálně může tento předmět udělit 360 many, poté se přemění na Muramanu.

  Jedno nabití Zvyšování many získáš každých 8 sek. (můžeš mít až 4 nabití).
 • Černá sekera Černá sekera

  KOUPIT: 3100

  PRODAT: 2170

  50 k útočnému poškození
  400 zdraví
  30 ke zrychlení schopností

 • Vyrýt: Když způsobíš fyzické poškození šampionovi, umístíš na něj jeden stupeň snížení hodnoty brnění.
 • Zuřivost: Když způsobíš fyzické poškození šampionovi, získáš bonus k rychlosti pohybu za každý stupeň efektu Vyrýt, který se na něm nachází.
 • Oštěp Šódžinu Oštěp Šódžinu

  KOUPIT: 3400

  PRODAT: 2380

  65 k útočnému poškození
  300 zdraví
  20 ke zrychlení schopností

 • Dračí síla: Tvoje neultimátní schopnosti získávají (8 (+0.08 za každých 100 bodů bonusového útočného poškození) | 6 (+0.06 za každých 100 bodů bonusového útočného poškození)) ke zrychlení schopností, u kouzel se znehybňujícími efekty se tato hodnota snižuje na (4 (+0.04 za každých 100 bodů bonusového útočného poškození) | 3 (+0.03 za každých 100 bodů bonusového útočného poškození)) ke zrychlení schopností.
 • Nutnost: V závislosti na svém chybějícím zdraví získáš až (0.15 | 0.1) k rychlosti pohybu (bonus dosáhne maximální výše při 33 % zdraví).

  Účinnost předmětu se u šampionů bojujících zblízka a na dálku liší.
 • Síla přírody Síla přírody

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  350 zdraví
  70 k odolnosti vůči magii
  5 % k rychlosti pohybu

 • Pohlcení: Když utrpíš magické poškození od nepřátelských šampionů, získáš stupeň Nezdolnosti. Když nepřátelé znehybní tebe, připočtou se k efektu další stupně.
 • Vyprchání: Po nasčítání maximálního počtu stupňů Nezdolnosti získáš odolnost vůči magickému poškození a bonus k rychlosti pohybu.
 • Věštecká čočka Věštecká čočka

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Prohledává oblast ve tvém okolí, varuje tě před skrytými nepřátelskými jednotkami, odhaluje neviditelné pasti a odhaluje (a dočasně znefunkčňuje) nepřátelské Neviditelné totemy.
  Elixír zloby Elixír zloby

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 30 k útočnému poškození a 12 % k fyzickému vysávání života (při použití proti šampionům).

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Hecarim Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Válečná stezka Válečná stezka

  Hecarim získává útočné poškození, které se rovná určitému procentu jeho bonusové rychlosti pohybu.

  Běsnění Běsnění

  K Přebíjecím Dobám: 4

  Spotřebovatelné: 30

  Dosah: 350

  Hecarim sekne po okolních nepřátelích, čímž jim způsobí fyzické poškození. Pokud Hecarim způsobí poškození alespoň jednomu nepříteli, následujícím Běsněním se zvýší poškození a zkrátí přebíjecí doba.

  Duch hrůzy Duch hrůzy

  K Přebíjecím Dobám: 16/15.5/15/14.5/14

  Spotřebovatelné: 50/60/70/80/90

  Dosah: 525

  Hecarim získá bonus k brnění a odolnosti vůči magii. Hecarim způsobí okolním nepřátelům magické poškození a obnoví si zdraví rovnající se určitému procentu poškození, které jeho nepřátelé utrpí.

  Ničivý výpad Ničivý výpad

  K Přebíjecím Dobám: 18

  Spotřebovatelné: 60

  Dosah: 300

  Hecarim na chvíli získá zvyšující se bonus k rychlosti pohybu a může procházet jednotkami. Jeho příští útok cíl odhodí zpět a způsobí mu dodatečné fyzické poškození podle toho, jak velkou vzdálenost od aktivace této schopnosti urazil.

  Nájezd stínů Nájezd stínů

  K Přebíjecím Dobám: 140/120/100

  Spotřebovatelné: 100

  Dosah: 50000

  Hecarim vyvolá přízračné jezdce a provede výpad kupředu, čímž způsobí magické poškození cílům před sebou. Hecarim při dokončení výpadu vytvoří tlakovou vlnu, která vyděsí okolní nepřátele a zažene je na útěk.

  Hecarim SKINS

  Hecarim default
  Krvavý rytíř Hecarim
  Smrťák Hecarim
  Bezhlavý Hecarim
  Arkádový Hecarim
  Pralesní Hecarim
  Ničitel světa Hecarim
  Kopiník Hecarim Nula
  Nesmiřitelný Hecarim
  Kosmický oř Hecarim
  Magický Hecarim