[Výuka] Garen Urf, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Urf)

Informace o šampionovi (Garen lane urf )

Garen Garen Atributy

Útok: 69

Obrana: 7

Magie: 1

Obtížnost: 5

Zdraví: 690

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 38

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 8

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Garen

Moc Demacie

bojovník bojovník tank tank


Garen urf lane

LANE

 • Tier: S
 • Win: 52.58%
 • Pick: 10.54%
 • Ban: 9.26%
 • Games: 138026
 • KDA: 2.23
 • Score: 55.85

Hrdý a vznešený válečník Garen je jedním z bojovníků Neohrožené gardy. Mezi svými kolegy se těší velké oblibě a i nepřátelé k němu vzhlížejí s nemalým respektem – když už nic jiného, tak jako k potomkovi slavného rodu Korunní stráže, jehož úkolem je chránit Demacii a její ideály. Ve své zbroji odolné vůči magii a s obřím mečem v rukou je Garen připraven postavit se na bojišti všem čarodějům a černokněžníkům v ničivém víru poctivé oceli.

Garen Tipy (Ally)

 • Pokud se Garen dokáže po dobu několika sekund vyhnout obdržení poškození, jeho regenerace zdraví se výrazně zvýší.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Chceš-li dosáhnout největšího účinku, zkus se postavit do pozice, odkud zasáhneš pouze nepřátelského šampiona.
 • Garena brzdí jen jeho přebíjecí doby, takže předměty jako Černá sekera jsou pro něj užitečné.

Garen Tipy (Enemy)

 • Garen ti může způsobit obrovské množství fyzického poškození, vybav se tedy větším počtem předmětů zvyšujících hodnotu brnění.
 • Jakmile ti začne hodnota zdraví nebezpečně klesat, rychle se stáhni z Garenova dosahu. Mohl by tě rychle popravit schopností Demacijská spravedlnost.
 • Při útoku na Garena v křoví si dávej dobrý pozor. V takovém případě často obdržíš celé poškození z Rozsudku.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Pokud z jeho dosahu nemůžeš utéct, schovej se mezi spojenecké poskoky, čímž snížíš utrpěné poškození.

Vyvolávačova kouzla

Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.

Duch Duch

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 210

Dosah: 200


Tvůj šampion může 15 sekund procházet ostatními jednotkami a získá 24–48 % k rychlosti pohybu (v závislosti na úrovni šampiona).


Garen Specializace

Přesnost
Dobyvatel
Základní útoky nebo kouzla, jež způsobí poškození nepřátelskému šampionovi, ti poskytnou na 5 sek. 2 stupně efektu Dobyvatel, každý stupeň přidává 1.8–4 bodů adaptivní síly. Efekt se může nasčítat až 12x. Šampionům bojujícím na dálku přidávají základní útoky jen 1 stupeň.

Po dosažení maximálního počtu stupňů se vyléčíš ve výši 8 % poškození způsobeného šampionům (5 % v případě šampionů bojujících na dálku).
Triumf
Likvidace ti obnovují 5 % chybějícího zdraví, 2.5 % maximálního zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 1.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Poslední vzdor
Pokud máš méně než 60 % zdraví, způsobuješ šampionům o 5-11 % vyšší poškození. Maximálního poškození dosáhneš na 30 % zdraví.
Odhodlání
Přehnaný růst
Z příšer či nepřátelských poskoků, kteří zemřou ve tvé blízkosti, odčerpáváš životní esenci – za každých 8 jednotek se ti maximální zdraví trvale zvýší o 3 bodů.

Po absorbování esence z 120 příšer nebo nepřátelských poskoků se ti maximální zdraví zvýší o dalších 3.5 %.
Udržování kondice
Po 12 min. získáš 8 brnění a 8 k odolnosti vůči magii a hodnoty bonusového brnění a odolnosti vůči magii se ti zvýší o 3 %.
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Zvyšování zdraví
+10–180 zdraví (v závislosti na úrovni)

Garen Úvodní předměty (PROBUILD)

Doranův meč Doranův meč

KOUPIT: 450

PRODAT: 180

10 k útočnému poškození
100 zdraví
3.5 % k léčení útoky


Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20Aktivace – spotřebování: Vypitím lektvaru si v průběhu 15 sek. obnovíš 120 zdraví.

V inventáři můžeš mít až 5 Léčivých lektvarů.
Neviditelný totem Neviditelný totem

KOUPIT: 0

PRODAT: 0Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem, který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Předmět pojme až 2 Neviditelné totemy.

Garen Doporučené předměty (PROBUILD)

Šílencovy boty Šílencovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

35 % k rychlosti útoků
45 k rychlosti pohybu


Srdcová ocel Srdcová ocel

KOUPIT: 3000

PRODAT: 2100

900 zdraví
200 % k základní regeneraci zdraví


Kolosální spotřeba (0 sek.) u každého cíle
Když se nacházíš poblíž šampiona, nabiješ si mocný útok, který proti němu budeš moct použít. Nabitý útok způsobí bonusové fyzické poškození a poskytne trvalý bonus k maximálnímu zdraví.

Goliáš
Získáš bonus k velikosti, který se odvíjí od celkového zdraví.
Trojsíla Trojsíla

KOUPIT: 3333

PRODAT: 2333

45 k útočnému poškození
33 % k rychlosti útoků
300 zdraví
20 ke zrychlení schopností


Čarovná čepel
Po použití schopnosti bude tvůj další útok posílený o dodatečné fyzické poškození.

Zrychlení
Základní útoky ti zvyšují rychlost pohybu.

Rozpolcené nebe Rozpolcené nebe

KOUPIT: 3100

PRODAT: 2170

45 k útočnému poškození
450 zdraví
15 ke zrychlení schopností


Úder blesku
První útok proti šampionovi způsobí kritický zásah a vyléčí tě.

Přebytečné léčení se přemění na dočasné bonusové zdraví.
Nekonečné zoufalství Nekonečné zoufalství

KOUPIT: 2800

PRODAT: 1960

400 zdraví
55 brnění
10 ke zrychlení schopností


Úzkost
Během boje se šampiony způsobíš každých pár sekund magické poškození okolním nepřátelským šampionům a vyléčíš se ve výši určité části způsobeného poškození.
Kyrys mrtvého muže Kyrys mrtvého muže

KOUPIT: 2900

PRODAT: 2030

300 zdraví
45 brnění
5 % k rychlosti pohybu


Taran
Pohybem získáváš zvyšující se bonus k rychlosti pohybu. Svým příštím útokem uvolníš nastřádanou rychlost pohybu ve výboji, který způsobí fyzické poškození.

Nepotopitelný
Zpomalující efekty mají sníženou účinnost.
Neviditelný totem Neviditelný totem

KOUPIT: 0

PRODAT: 0Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem, který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Předmět pojme až 2 Neviditelné totemy.
Elixír zloby Elixír zloby

KOUPIT: 500

PRODAT: 200Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 30 k útočnému poškození a 12 % k fyzickému vysávání života (při použití proti šampionům).

Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

Garen Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Vytrvalost Vytrvalost

Pokud Garen nebyl po nějakou dobu zasažen nepřátelským úderem nebo schopností, obnoví si každou sekundu určité procento celkového zdraví.

Rozhodný úder Rozhodný úder

K Přebíjecím Dobám: 8

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 300

Garen získá bonus k rychlosti pohybu a zbaví se všech zpomalovacích účinků. Jeho příští útok zasáhne životně důležitou část protivníka, čímž mu způsobí bonusové poškození a také ho umlčí.

Odvaha Odvaha

K Přebíjecím Dobám: 23/21/19/17/15

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 0

S každým zabitým nepřítelem se Garenovi pasivně zvyšuje hodnota brnění a odolnosti vůči magii. Může také tuto schopnost aktivovat a na krátkou chvíli tak získat štít a bonus k houževnatosti, jejž pak následuje déle působící snižování utrpěného poškození.

Rozsudek Rozsudek

K Přebíjecím Dobám: 9

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 325

Garen rychle roztočí meč kolem svého těla a způsobí fyzické poškození okolním nepřátelům.

Demacijská spravedlnost Demacijská spravedlnost

K Přebíjecím Dobám: 120/100/80

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 400

Garen přivolá moc Demacie a pokusí se uštědřit nepřátelskému šampionovi smrtící úder.

Garen SKINS

Garen default
Rudý Garen
Pouštní Garen
Komando Garen
Hrůzný rytíř Garen
Drsný Garen
Garen z Ocelové legie
Podvratný admirál Garen
Garen z Válčících království
Božský král Garen
Garen z Demacia Vice
Garen z Mechanických království
Prestižní Garen z Mechanických království
Garen z Bitevní akademie
Tvůrce mýtů Garen

Garen Counters (Over 50% win rate)

Garen Countered By (Under 50% win rate)