[Výuka] Garen Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Garen lane poro )

Garen Garen Atributy

Útok: 66

Obrana: 7

Magie: 1

Obtížnost: 5

Zdraví: 620

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 36

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 8

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Garen

Moc Demacie

bojovník bojovník tank tank


Garen poro lane

LANE

 • Tier: S+
 • Win: 52.16%
 • Pick: 10.93%
 • Games: 46186
 • KDA: 3.16
 • Score: 62.34

Hrdý a vznešený válečník Garen je jedním z bojovníků Neohrožené gardy. Mezi svými kolegy se těší velké oblibě a i nepřátelé k němu vzhlížejí s nemalým respektem – když už nic jiného, tak jako k potomkovi slavného rodu Korunní stráže, jehož úkolem je chránit Demacii a její ideály. Ve své zbroji odolné vůči magii a s obřím mečem v rukou je Garen připraven postavit se na bojišti všem čarodějům a černokněžníkům v ničivém víru poctivé oceli.

Garen Tipy (Ally)

 • Pokud se Garen dokáže po dobu několika sekund vyhnout obdržení poškození, jeho regenerace zdraví se výrazně zvýší.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Chceš-li dosáhnout největšího účinku, zkus se postavit do pozice, odkud zasáhneš pouze nepřátelského šampiona.
 • Garena brzdí jen jeho přebíjecí doby, takže předměty jako Černá sekera jsou pro něj užitečné.

Garen Tipy (Enemy)

 • Garen ti může způsobit obrovské množství fyzického poškození, vybav se tedy větším počtem předmětů zvyšujících hodnotu brnění.
 • Jakmile ti začne hodnota zdraví nebezpečně klesat, rychle se stáhni z Garenova dosahu. Mohl by tě rychle popravit schopností Demacijská spravedlnost.
 • Při útoku na Garena v křoví si dávej dobrý pozor. V takovém případě často obdržíš celé poškození z Rozsudku.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Pokud z jeho dosahu nemůžeš utéct, schovej se mezi spojenecké poskoky, čímž snížíš utrpěné poškození.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Garen Specializace

Přesnost
Dobyvatel
Základní útoky nebo kouzla, jež způsobí poškození nepřátelskému šampionovi, ti poskytnou na 6 sek. 2 stupně efektu Dobyvatel, každý stupeň přidává 2–5 bodů adaptivní síly. Efekt se může nasčítat až 10x. Šampionům bojujícím na dálku přidávají základní útoky jen 1 stupeň.

Po dosažení maximálního počtu stupňů se vyléčíš ve výši 15 % poškození způsobeného šampionům (8 % v případě šampionů bojujících na dálku).
Triumf
Likvidace ti obnovují 12 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 2.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Rána z milosti
Šampionům s méně než 40 % zdraví způsobuješ o 8 % vyšší poškození.
Odhodlání
Kostěná zbroj
Poté, co utrpíš poškození od nějakého nepřátelského šampiona, ti jeho následující 3 kouzla nebo útoky způsobí poškození snížené o 30–60 bodů.


Trvání: 1.5 sek.
Přebíjecí doba: 45 sek.
Přehnaný růst
Z příšer či nepřátelských poskoků, kteří zemřou ve tvé blízkosti, odčerpáváš životní esenci – za každých 8 jednotek se ti maximální zdraví trvale zvýší o 3 bodů.

Po absorbování esence z 120 příšer nebo nepřátelských poskoků se ti maximální zdraví zvýší o dalších 3.5 %.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Garen Úvodní předměty (PROBUILD)

Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

Garen Doporučené předměty (PROBUILD)

Černá sekera Černá sekera

KOUPIT: 3000

PRODAT: 2100

+400 zdraví
+40 k útočnému poškození
+20 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Fyzické poškození aplikuje na nepřátelské šampiony efekt Seknout, který jim na 6 sek. sníží hodnotu brnění o 4 % (tento efekt se může nasčítat až 6krát do 24 %).
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Běs: Způsobení fyzického poškození přidává 20 bodů k rychlosti pohybu na dobu 2 sek. Při připsání asistence za nepřátele, na které byl umístěn efekt Seknout, nebo při zabití libovolné jednotky je místo toho udělen bonus k rychlosti pohybu ve výši 60 bodů na dobu 2 sekund. U šampionů bojujících na dálku je bonus k rychlosti pohybu jen poloviční.
Merkurovy boty Merkurovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

Můžeš mít pouze 1 pár bot.

+25 k odolnosti vůči magii

JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Houževnatost: Zkracuje dobu trvání omráčení, zpomalení, provokací, zastrašení, umlčení, oslepení, přeměn a znehybnění o 30 %.
Otisk duše Otisk duše

KOUPIT: 2800

PRODAT: 1960

+450 zdraví
+55 k odolnosti vůči magii
+100 % k základní regeneraci zdraví
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Zvyšuje veškeré obdržené léčení o 30 %.
Plášť slunečního žáru Plášť slunečního žáru

KOUPIT: 2750

PRODAT: 1925

+425 zdraví
+60 brnění


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Hoření: Způsobuje okolním nepřátelům 25 (+1 za každou úroveň šampiona) bodů magického poškození za sekundu. Poskokům a příšerám je způsobováno 50% bonusové poškození.
Sterakova zástava Sterakova zástava

KOUPIT: 3200

PRODAT: 2240

+450 zdraví

JEDINEČNÝ pasivní efekt – Obří síla: Získáš bonusové útočné poškození ve výši 50 % svého základního útočného poškození
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Záchrana: Pokud během 5 sek. utrpíš poškození ve výši alespoň 400 až 1800 bodů (v závislosti na úrovni), získáš štít o síle 75 % svého bonusového zdraví. Ten se začne po uplynutí 0.75 sek. postupně rozpadat, rozklad trvá 3 sek. (přebíjecí doba 60 sek.).

Sterakův hněv: Společně s aktivací Záchrany získáš na 8 sek. na velikosti a tvoje houževnatost vzroste o +30 %.
Trnobrnění Trnobrnění

KOUPIT: 2900

PRODAT: 2030

+250 zdraví
+80 brnění


JEDINEČNÝ pasivní efekt – Trny: Když utrpíš zásah základním útokem, odrazíš na útočníka magické poškození ve výši 10 % svého bonusového brnění plus 25 bodů a na 3 sek. mu způsobíš Vážné rány.
JEDINEČNÝ pasivní efekt – Chladná ocel: Při obdržení zásahu základním útokem se útočníkovi na 1 sek. sníží rychlost útoků o 15 %.
Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
Elixír železa Elixír železa

KOUPIT: 500

PRODAT: 200

Nákup vyžaduje 9. úroveň.

Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidá +300 zdraví, 25 % k houževnatosti, zvyšuje velikost šampiona a poskytuje efekt Železná cesta.

Železná cesta: Při pohybu za tebou zůstává stopa, která spojeneckým šampionům zvyšuje rychlost pohybu o 15 %.

(V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

Garen Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Vytrvalost Vytrvalost

Pokud Garen nebyl po nějakou dobu zasažen nepřátelským úderem nebo schopností, obnoví si každou sekundu určité procento celkového zdraví.

Rozhodný úder Rozhodný úder

K Přebíjecím Dobám: 8

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 300

Garen získá bonus k rychlosti pohybu a zbaví se všech zpomalovacích účinků. Jeho příští útok zasáhne životně důležitou část protivníka, čímž mu způsobí bonusové poškození a také ho umlčí.

Odvaha Odvaha

K Přebíjecím Dobám: 23/21/19/17/15

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 0

S každým zabitým nepřítelem se Garenovi pasivně zvyšuje hodnota brnění a odolnosti vůči magii. Může také tuto schopnost aktivovat a na krátkou chvíli tak získat štít a bonus k houževnatosti, jejž pak následuje déle působící snižování utrpěného poškození.

Rozsudek Rozsudek

K Přebíjecím Dobám: 9

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 325

Garen rychle roztočí meč kolem svého těla a způsobí fyzické poškození okolním nepřátelům.

Demacijská spravedlnost Demacijská spravedlnost

K Přebíjecím Dobám: 120/100/80

Spotřebovatelné: 0

Dosah: 400

Garen přivolá moc Demacie a pokusí se uštědřit nepřátelskému šampionovi smrtící úder.

Garen SKINS

Garen default
Rudý Garen
Pouštní Garen
Komando Garen
Hrůzný rytíř Garen
Drsný Garen
Garen z Ocelové legie
Podvratný admirál Garen
Garen z Válčících království
Božský král Garen
Garen z Demacia Vice
Garen z Mechanických království
Garen z Mechanických království (prestižní skin)

Garen Counters (Over 50% win rate)

Vytrvalost Yuumi lane - poro

Kouzelná kočka

Vytrvalost Corki lane - poro

Odvážný bombometčík

Vytrvalost Tahm Kench lane - poro

Král řeky

Vytrvalost Nidalee lane - poro

Zákeřná lovkyně

Vytrvalost Zoe lane - poro

Aspekt soumraku

Vytrvalost Xerath lane - poro

Vyšší mág

Vytrvalost Braum lane - poro

Srdce Freljordu

Vytrvalost Poppy lane - poro

Strážkyně kladiva

Vytrvalost Kassadin lane - poro

Poutník z Prázdnoty

Vytrvalost Senna lane - poro

Spasitelka

Vytrvalost Ezreal lane - poro

Bezstarostný průzkumník

Vytrvalost Bard lane - poro

Potulný opatrovník

Vytrvalost Vayne lane - poro

Noční lovkyně

Vytrvalost Zed lane - poro

Mistr stínů

Vytrvalost Pyke lane - poro

Rozparovač z Krvavého přístavu

Vytrvalost Draven lane - poro

Slavný popravčí

Vytrvalost Azir lane - poro

Písečný císař

Vytrvalost Thresh lane - poro

Řetězový strážce

Vytrvalost Taliyah lane - poro

Splétačka kamene

Vytrvalost Lulu lane - poro

Vílí čarodějka

Vytrvalost Sona lane - poro

Mistryně strun

Vytrvalost Zilean lane - poro

Strážce času

Vytrvalost Blitzcrank lane - poro

Velký parní golem

Vytrvalost Nunu a Willump lane - poro

Kluk a jeho yetti

Vytrvalost Rengar lane - poro

Hrdý lovec

Vytrvalost Yasuo lane - poro

Zahanbený

Vytrvalost Akali lane - poro

Odpadlá vražedkyně

Vytrvalost Soraka lane - poro

Dítě hvězd

Vytrvalost Elise lane - poro

Královna pavouků

Vytrvalost Twisted Fate lane - poro

Karetní mistr

Vytrvalost Aurelion Sol lane - poro

Stvořitel hvězd

Vytrvalost Jinx lane - poro

Utržená ze řetězu

Vytrvalost Shyvana lane - poro

Polodrak

Vytrvalost Veigar lane - poro

Maličký pán zla

Vytrvalost Vi lane - poro

Piltoverská strážkyně pořádku

Vytrvalost Qiyana lane - poro

Císařovna živlů

Vytrvalost Jax lane - poro

Velmistr zbraní

Vytrvalost Gnar lane - poro

Chybějící článek

Vytrvalost Twitch lane - poro

Morová krysa

Vytrvalost Ahri lane - poro

Devítiocasá liška

Vytrvalost Evelynn lane - poro

Náruč utrpení

Vytrvalost Kai'Sa lane - poro

Dcera Prázdnoty

Vytrvalost Lucian lane - poro

Očistný plamen

Vytrvalost Kindred lane - poro

Věční lovci

Vytrvalost Irelia lane - poro

Tanečnice s čepelemi

Vytrvalost Karma lane - poro

Osvícená

Vytrvalost Kha'Zix lane - poro

Plenitel z Prázdnoty

Vytrvalost Sivir lane - poro

Mistryně boje

Vytrvalost Tristana lane - poro

Yordlí pistolnice

Vytrvalost Gangplank lane - poro

Zhouba moří

Vytrvalost Lux lane - poro

Paní světla

Vytrvalost Caitlyn lane - poro

Šerifka z Piltoveru

Vytrvalost Mistr Yi lane - poro

Šermíř wuju

Vytrvalost Ashe lane - poro

Mrazivá lučištnice

Vytrvalost LeBlanc lane - poro

Mistryně klamu

Vytrvalost Tryndamere lane - poro

Král barbarů

Vytrvalost Nocturne lane - poro

Věčná noční můra

Vytrvalost Annie lane - poro

Temné dítě

Vytrvalost Kog'Maw lane - poro

Chřtán propasti

Vytrvalost Camille lane - poro

Ocelový stín

Vytrvalost Nasus lane - poro

Strážce písků

Vytrvalost Lee Sin lane - poro

Slepý mnich

Vytrvalost Leona lane - poro

Zářivý úsvit

Vytrvalost Orianna lane - poro

Mechanická dáma

Vytrvalost Pantheon lane - poro

Nezlomné kopí

Vytrvalost Jayce lane - poro

Obránce zítřka

Vytrvalost Gragas lane - poro

Podněcovač mas

Vytrvalost Zac lane - poro

Tajná zbraň

Vytrvalost Viktor lane - poro

Mechanický prorok

Vytrvalost Aphelios lane - poro

Zbraň věrných

Vytrvalost Skarner lane - poro

Křišťálový strážce

Vytrvalost Ziggs lane - poro

Odborník na exploze

Vytrvalost Syndra lane - poro

Temná vládkyně

Vytrvalost Anivia lane - poro

Kryofénix

Vytrvalost Talon lane - poro

Stín čepele

Vytrvalost Brand lane - poro

Ohnivá pomsta

Vytrvalost Sejuani lane - poro

Zuřivost severu

Vytrvalost Xayah lane - poro

Rebelka

Vytrvalost Vel'Koz lane - poro

Oko z Prázdnoty

Vytrvalost Sylas lane - poro

Nespoutaný

Vytrvalost Riven lane - poro

Vyhnankyně

Vytrvalost Varus lane - poro

Šíp pomsty

Vytrvalost Malzahar lane - poro

Prorok z Prázdnoty

Vytrvalost Kennen lane - poro

Srdce bouře

Vytrvalost Hecarim lane - poro

Stín války

Vytrvalost Kalista lane - poro

Oštěp pomsty

Vytrvalost Aatrox lane - poro

Čepel darkinů

Vytrvalost Fiddlesticks lane - poro

Zvěstovatel zkázy

Vytrvalost Rek'Sai lane - poro

Postrach z Prázdnoty

Vytrvalost Malphite lane - poro

Úlomek monolitu

Vytrvalost Olaf lane - poro

Nájezdník

Vytrvalost Quinn lane - poro

Křídla Demacie

Vytrvalost Udyr lane - poro

Poutník duší

Vytrvalost Miss Fortune lane - poro

Lovkyně odměn

Vytrvalost Rumble lane - poro

Sestrojený postrach

Vytrvalost Dr. Mundo lane - poro

Šílenec ze Zaunu

Vytrvalost Ivern lane - poro

Otec zeleně

Vytrvalost Morgana lane - poro

Padlá

Vytrvalost Kayle lane - poro

Spravedlivá

Vytrvalost Katarina lane - poro

Zlověstná čepel

Vytrvalost Warwick lane - poro

Běsnící hněv Zaunu

Vytrvalost Jarvan IV. lane - poro

Vzor Demacie

Vytrvalost Cassiopeia lane - poro

Hadí objetí

Vytrvalost Jhin lane - poro

Virtuóz

Vytrvalost Ekko lane - poro

Mladičký pán střípků času

Vytrvalost Janna lane - poro

Hněv bouře

Vytrvalost Rammus lane - poro

Pancéřovec

Vytrvalost Fiora lane - poro

Mocná duelistka

Vytrvalost Ryze lane - poro

Runový mág

Vytrvalost Fizz lane - poro

Mořský poděs

Vytrvalost Rakan lane - poro

Miláček publika

Vytrvalost Nami lane - poro

Vládkyně přílivu

Vytrvalost Maokai lane - poro

Pokroucený ent

Vytrvalost Xin Zhao lane - poro

Demacijský senešal

Vytrvalost Illaoi lane - poro

Krakenova kněžka

Vytrvalost Neeko lane - poro

Zvědavá chameleonka