[Výuka] Garen Nexus Blitz Lane, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Blitz)

Informace o šampionovi (Garen lane blitz )

Garen Garen Atributy

Útok: 66

Obrana: 7

Magie: 1

Obtížnost: 5

Zdraví: 620

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 36

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 8

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Garen

Moc Demacie

bojovník bojovník tank tank


Garen blitz lane
Garen blitz jungle

LANE

 • Tier: D
 • Win: 50.61%
 • Role: 58.47%
 • Pick: 2.44%
 • Ban: 2.45%
 • Games: 20833
 • KDA: 2.66
 • Score: 45.90

Hrdý a vznešený válečník Garen je jedním z bojovníků Neohrožené gardy. Mezi svými kolegy se těší velké oblibě a i nepřátelé k němu vzhlížejí s nemalým respektem – když už nic jiného, tak jako k potomkovi slavného rodu Korunní stráže, jehož úkolem je chránit Demacii a její ideály. Ve své zbroji odolné vůči magii a s obřím mečem v rukou je Garen připraven postavit se na bojišti všem čarodějům a černokněžníkům v ničivém víru poctivé oceli.

Garen Tipy (Ally)

 • Pokud se Garen dokáže po dobu několika sekund vyhnout obdržení poškození, jeho regenerace zdraví se výrazně zvýší.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Chceš-li dosáhnout největšího účinku, zkus se postavit do pozice, odkud zasáhneš pouze nepřátelského šampiona.
 • Garena brzdí jen jeho přebíjecí doby, takže předměty jako Černá sekera jsou pro něj užitečné.

Garen Tipy (Enemy)

 • Garen ti může způsobit obrovské množství fyzického poškození, vybav se tedy větším počtem předmětů zvyšujících hodnotu brnění.
 • Jakmile ti začne hodnota zdraví nebezpečně klesat, rychle se stáhni z Garenova dosahu. Mohl by tě rychle popravit schopností Demacijská spravedlnost.
 • Při útoku na Garena v křoví si dávej dobrý pozor. V takovém případě často obdržíš celé poškození z Rozsudku.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Pokud z jeho dosahu nemůžeš utéct, schovej se mezi spojenecké poskoky, čímž snížíš utrpěné poškození.

Vyvolávačova kouzla

Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.

Vznítit Vznítit

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 180

Dosah: 600


Zapálí označeného nepřátelského šampiona, během 5 sekund mu způsobí 70–410 bodů přímého poškození (v závislosti na úrovni šampiona), zviditelní jej a po dobu trvání kouzla mu sníží efektivitu obdrženého léčení.


Garen Specializace

Přesnost
Dobyvatel
Základní útoky nebo kouzla, jež způsobí poškození nepřátelskému šampionovi, ti poskytnou na 6 sek. 2 stupně efektu Dobyvatel, každý stupeň přidává 2–5 bodů adaptivní síly. Efekt se může nasčítat až 12x. Šampionům bojujícím na dálku přidávají základní útoky jen 1 stupeň.

Po dosažení maximálního počtu stupňů se vyléčíš ve výši 9 % poškození způsobeného šampionům (6 % v případě šampionů bojujících na dálku).
Triumf
Likvidace ti obnovují 12 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 2.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Poslední vzdor
Pokud máš méně než 60 % zdraví, způsobuješ šampionům o 5-11 % vyšší poškození. Maximálního poškození dosáhneš na 30 % zdraví.
Odhodlání
Přehnaný růst
Z příšer či nepřátelských poskoků, kteří zemřou ve tvé blízkosti, odčerpáváš životní esenci – za každých 8 jednotek se ti maximální zdraví trvale zvýší o 3 bodů.

Po absorbování esence z 120 příšer nebo nepřátelských poskoků se ti maximální zdraví zvýší o dalších 3.5 %.
Udržování kondice
Po 12 min. získáš 9 brnění a 9 k odolnosti vůči magii a hodnoty brnění a odolnosti vůči magii se ti zvýší o 5 %.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Garen Úvodní předměty (PROBUILD)

Doranův štít Doranův štít

KOUPIT: 450

PRODAT: 180

80 zdraví
 • Soustředění: Útoky způsobují poskokům dodatečných 5 bodů fyzického poškození.
 • Obnovení: Každých 5 sekund se ti obnoví 6 zdraví.
 • Přetrvání: Kdykoliv utrpíš poškození od nějakého šampiona, velké příšery v džungli nebo epické příšery v džungli, obnovíš si během 8 sek. až 40 bodů zdraví. Tato hodnota se zvyšuje, pokud máš jen málo zdraví.

  Pokud Přetrvání vlastní šampion bojující na dálku nebo se jeho efekt spustí působením plošného či průběžného poškození, je jeho účinnost 66 %.
 • Léčivý lektvar Léčivý lektvar

  KOUPIT: 50

  PRODAT: 20

  Aktivace – spotřebování: Vypitím lektvaru si v průběhu 15 sek. obnovíš 150 zdraví.

  V inventáři můžeš mít až 5 Léčivých lektvarů.

  Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.

  Garen Doporučené předměty (PROBUILD)

  Šílencovy boty Šílencovy boty

  KOUPIT: 1100

  PRODAT: 770

  35 % k rychlosti útoků
  45 k rychlosti pohybu

  Krokolam Krokolam

  KOUPIT: 3300

  PRODAT: 2310

  40 k útočnému poškození
  20 % k rychlosti útoků
  400 zdraví
  20 ke zrychlení schopností


  Aktivace – Zastavující sek: Vrhneš se kupředu na krátkou vzdálenost, okolním nepřátelům způsobíš fyzické poškození ve výši (100 % útočného poškození) a zpomalíš je o 90 %, tento postih během 3 sek. postupně vyprchá (přebíjecí doba 15 sek., lze zkrátit zrychlením schopností).
 • Hrdinský krok: Způsobení fyzického poškození ti poskytne na 3 sek. 20 k rychlosti pohybu.

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům 2 % k rychlosti pohybu.
 • Kyrys mrtvého muže Kyrys mrtvého muže

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  300 zdraví
  40 brnění
  5 % k rychlosti pohybu
 • Taran: Pohybem získáš až 40 bonusové rychlosti pohybu. Svým příštím útokem uvolníš nastřádanou rychlost pohybu ve výboji, který způsobí fyzické poškození ve výši až 40 bodů (+100 % základního útočného poškození). Pokud tento útok provedl při maximální rychlosti šampion bojující zblízka, bude cíl navíc na 1 sek. zpomalený o 50 %.

  „Tuhle zbroj ze mě sundáš jen jediným způsobem...“ – neznámý voják
 • Černá sekera Černá sekera

  KOUPIT: 3100

  PRODAT: 2170

  40 k útočnému poškození
  450 zdraví
  25 ke zrychlení schopností

 • Vyrýt: Když způsobíš fyzické poškození šampionovi, na 6 sek. na něj umístíš jeden stupeň snížení hodnoty brnění o 5 % (max. snížení hodnoty brnění o 30 %).
 • Zuřivost: Když způsobíš fyzické poškození šampionovi, získáš na 2 sek. 3 k rychlosti pohybu za každý stupeň efektu Vyrýt, který se na něm nachází.
 • Sterakova zástava Sterakova zástava

  KOUPIT: 3100

  PRODAT: 2170

  50 k útočnému poškození
  400 zdraví

 • Krvežíznivost: Když způsobíš poškození šampionovi nebo od něj naopak nějaké poškození utrpíš, získáš stupeň efektu, který ti během 6 sek. obnoví (2 % maximálního zdraví | 1,2 % maximálního zdraví v případě šampionů bojujících na dálku). Léčení dodatečnými stupni kromě prvního má o 50 % nižší účinnost.
 • Záchrana: Když utrpíš poškození, které by ti snížilo zdraví pod 30 %, získáš na 4 sek. štít o síle 100 bodů (plus (8 % maximálního zdraví | 4,8 % maximálního zdraví u šampionů bojujících na dálku) za každý stupeň Krvežíznivosti) (přebíjecí doba 60 sek.).

  Krvežíznivost se může nasčítat až 5x, 1 stupeň za každého šampiona. U šampionů bojujících na dálku se síla léčení a bonusových štítů snižuje na 60 %.
 • Trnobrnění Trnobrnění

  KOUPIT: 2700

  PRODAT: 1890

  350 zdraví
  60 brnění

 • Trny: Když tě zasáhne útok, způsobíš útočníkovi magické poškození ve výši (10 bodů + 10 % bonusového brnění), a jednalo-li se o šampiona, způsobíš mu na 3 sek. 40% Vážné rány. Pokud nepřátelského šampiona znehybníš, utrpí místo toho na 3 sek. 60% Vážné rány.

  Vážné rány snižují účinnost léčení a regenerace.
 • Neviditelný totem Neviditelný totem

  KOUPIT: 0

  PRODAT: 0

  Aktivace – talisman: Umístí na zem Neviditelný totem s životností 90–120 sek., který je pro nepřátele neviditelný a tvému týmu poskytuje výhled do svého okolí. Pojme až 2 Neviditelné totemy, nový se vytvoří každých 240–120 sek.
  Elixír zloby Elixír zloby

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 30 k útočnému poškození a 15 % k fyzickému vysávání života (při použití proti šampionům).

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Garen Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Vytrvalost Vytrvalost

  Pokud Garen nebyl po nějakou dobu zasažen nepřátelským úderem nebo schopností, obnoví si každou sekundu určité procento celkového zdraví.

  Rozhodný úder Rozhodný úder

  K Přebíjecím Dobám: 8

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 300

  Garen získá bonus k rychlosti pohybu a zbaví se všech zpomalovacích účinků. Jeho příští útok zasáhne životně důležitou část protivníka, čímž mu způsobí bonusové poškození a také ho umlčí.

  Odvaha Odvaha

  K Přebíjecím Dobám: 23/21/19/17/15

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 0

  S každým zabitým nepřítelem se Garenovi pasivně zvyšuje hodnota brnění a odolnosti vůči magii. Může také tuto schopnost aktivovat a na krátkou chvíli tak získat štít a bonus k houževnatosti, jejž pak následuje déle působící snižování utrpěného poškození.

  Rozsudek Rozsudek

  K Přebíjecím Dobám: 9

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 325

  Garen rychle roztočí meč kolem svého těla a způsobí fyzické poškození okolním nepřátelům.

  Demacijská spravedlnost Demacijská spravedlnost

  K Přebíjecím Dobám: 120/100/80

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 400

  Garen přivolá moc Demacie a pokusí se uštědřit nepřátelskému šampionovi smrtící úder.

  Garen SKINS

  Garen default
  Rudý Garen
  Pouštní Garen
  Komando Garen
  Hrůzný rytíř Garen
  Drsný Garen
  Garen z Ocelové legie
  Podvratný admirál Garen
  Garen z Válčících království
  Božský král Garen
  Garen z Demacia Vice
  Garen z Mechanických království
  Garen z Mechanických království (prestižní skin)
  Garen z Bitevní akademie

  Garen Countered By (Under 50% win rate)

  Vytrvalost Nidalee lane - blitz

  Zákeřná lovkyně

  Vytrvalost Fiora jungle - blitz

  Mocná duelistka

  Vytrvalost Malphite lane - blitz

  Úlomek monolitu

  Vytrvalost Fizz jungle - blitz

  Mořský poděs

  Vytrvalost Kha'Zix lane - blitz

  Plenitel z Prázdnoty

  Vytrvalost Pyke jungle - blitz

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Vytrvalost Gwen lane - blitz

  Posvátná švadlena

  Vytrvalost Tahm Kench lane - blitz

  Král řeky

  Vytrvalost Janna lane - blitz

  Hněv bouře

  Vytrvalost Tahm Kench jungle - blitz

  Král řeky

  Vytrvalost Kayn jungle - blitz

  Vraždící stín

  Vytrvalost Zed jungle - blitz

  Mistr stínů

  Vytrvalost Vladimir lane - blitz

  Šarlatový děs

  Vytrvalost Ekko lane - blitz

  Mladičký pán střípků času

  Vytrvalost Dr. Mundo lane - blitz

  Šílenec ze Zaunu

  Vytrvalost Heimerdinger jungle - blitz

  Vznešený vynálezce

  Vytrvalost Orianna lane - blitz

  Mechanická dáma

  Vytrvalost Draven jungle - blitz

  Slavný popravčí

  Vytrvalost Pyke lane - blitz

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Vytrvalost Quinn lane - blitz

  Křídla Demacie

  Vytrvalost Rumble jungle - blitz

  Sestrojený postrach

  Vytrvalost Fiddlesticks jungle - blitz

  Prastaré zlo

  Vytrvalost Akali jungle - blitz

  Odpadlá vražedkyně

  Vytrvalost Leona jungle - blitz

  Zářivý úsvit

  Vytrvalost Alistar jungle - blitz

  Minotaurus

  Vytrvalost Sivir jungle - blitz

  Mistryně boje

  Vytrvalost Zoe jungle - blitz

  Aspekt soumraku

  Vytrvalost Kha'Zix jungle - blitz

  Plenitel z Prázdnoty

  Vytrvalost Kassadin lane - blitz

  Poutník z Prázdnoty

  Vytrvalost Nami lane - blitz

  Vládkyně přílivu

  Vytrvalost Blitzcrank jungle - blitz

  Velký parní golem

  Vytrvalost Galio jungle - blitz

  Kolos

  Vytrvalost Lee Sin jungle - blitz

  Slepý mnich

  Vytrvalost Yasuo jungle - blitz

  Zahanbený

  Vytrvalost Azir jungle - blitz

  Písečný císař

  Vytrvalost Lillia lane - blitz

  Plachý květ

  Vytrvalost Cassiopeia jungle - blitz

  Hadí objetí

  Vytrvalost Poppy lane - blitz

  Strážkyně kladiva

  Vytrvalost Rek'Sai jungle - blitz

  Postrach z Prázdnoty

  Vytrvalost Tryndamere jungle - blitz

  Král barbarů

  Vytrvalost Rakan jungle - blitz

  Miláček publika

  Vytrvalost Sylas lane - blitz

  Nespoutaný

  Vytrvalost Kai'Sa jungle - blitz

  Dcera Prázdnoty

  Vytrvalost Diana lane - blitz

  Opovržení Měsíce

  Vytrvalost Tristana jungle - blitz

  Yordlí pistolnice

  Vytrvalost Bard jungle - blitz

  Potulný opatrovník

  Vytrvalost Camille lane - blitz

  Ocelový stín

  Vytrvalost Katarina jungle - blitz

  Zlověstná čepel

  Vytrvalost Lulu lane - blitz

  Vílí čarodějka

  Vytrvalost Evelynn jungle - blitz

  Náruč utrpení

  Vytrvalost Kayn lane - blitz

  Vraždící stín

  Vytrvalost Rengar jungle - blitz

  Hrdý lovec

  Vytrvalost Miss Fortune jungle - blitz

  Lovkyně odměn

  Vytrvalost Yone jungle - blitz

  Nezapomenutý

  Vytrvalost Azir lane - blitz

  Písečný císař

  Vytrvalost Thresh lane - blitz

  Řetězový strážce

  Vytrvalost Kindred lane - blitz

  Věční lovci

  Vytrvalost Zoe lane - blitz

  Aspekt soumraku

  Vytrvalost Zed lane - blitz

  Mistr stínů

  Vytrvalost Draven lane - blitz

  Slavný popravčí

  Vytrvalost Kalista lane - blitz

  Oštěp pomsty

  Vytrvalost Jarvan IV. lane - blitz

  Vzor Demacie

  Vytrvalost Nautilus jungle - blitz

  Titán z hlubin

  Vytrvalost Urgot lane - blitz

  Noční můra Zaunu

  Vytrvalost Nocturne jungle - blitz

  Věčná noční můra

  Vytrvalost Aurelion Sol lane - blitz

  Stvořitel hvězd

  Vytrvalost Galio lane - blitz

  Kolos

  Vytrvalost Kog'Maw jungle - blitz

  Chřtán propasti

  Vytrvalost Xayah lane - blitz

  Rebelka

  Vytrvalost Neeko jungle - blitz

  Zvědavá chameleonka

  Vytrvalost Yorick lane - blitz

  Pastýř duší

  Vytrvalost Gnar lane - blitz

  Chybějící článek

  Vytrvalost Tristana lane - blitz

  Yordlí pistolnice

  Vytrvalost Illaoi jungle - blitz

  Krakenova kněžka

  Vytrvalost Kindred jungle - blitz

  Věční lovci

  Vytrvalost Zac jungle - blitz

  Tajná zbraň

  Vytrvalost Gragas jungle - blitz

  Podněcovač mas

  Vytrvalost Samira jungle - blitz

  Pouštní růže

  Vytrvalost Karthus jungle - blitz

  Smrtonoš

  Vytrvalost Blitzcrank lane - blitz

  Velký parní golem

  Vytrvalost Singed jungle - blitz

  Šílený chemik

  Vytrvalost Shyvana jungle - blitz

  Polodrak

  Vytrvalost Jayce lane - blitz

  Obránce zítřka

  Vytrvalost Poppy jungle - blitz

  Strážkyně kladiva

  Vytrvalost Yasuo lane - blitz

  Zahanbený

  Vytrvalost Ekko jungle - blitz

  Mladičký pán střípků času

  Vytrvalost Riven lane - blitz

  Vyhnankyně

  Vytrvalost Yuumi jungle - blitz

  Kouzelná kočka

  Vytrvalost Vayne jungle - blitz

  Noční lovkyně

  Vytrvalost Lux jungle - blitz

  Paní světla

  Vytrvalost Akali lane - blitz

  Odpadlá vražedkyně

  Vytrvalost Fizz lane - blitz

  Mořský poděs

  Vytrvalost Shaco lane - blitz

  Ďábelský šašek

  Vytrvalost Viego lane - blitz

  Padlý král

  Vytrvalost Gangplank jungle - blitz

  Zhouba moří

  Vytrvalost Seraphine lane - blitz

  Idealistická pěvkyně

  Vytrvalost Sion lane - blitz

  Nemrtvý kolos

  Vytrvalost Warwick jungle - blitz

  Běsnící hněv Zaunu

  Vytrvalost Ahri jungle - blitz

  Devítiocasá liška

  Vytrvalost Neeko lane - blitz

  Zvědavá chameleonka

  Vytrvalost Janna jungle - blitz

  Hněv bouře

  Vytrvalost Kled lane - blitz

  Hašteřivý dragoun

  Vytrvalost Twitch lane - blitz

  Morová krysa

  Vytrvalost Lee Sin lane - blitz

  Slepý mnich

  Vytrvalost Jax jungle - blitz

  Velmistr zbraní

  Vytrvalost Lucian lane - blitz

  Očistný plamen

  Vytrvalost Sylas jungle - blitz

  Nespoutaný

  Vytrvalost Katarina lane - blitz

  Zlověstná čepel

  Vytrvalost Leona lane - blitz

  Zářivý úsvit

  Vytrvalost Aphelios jungle - blitz

  Zbraň věrných

  Vytrvalost Corki lane - blitz

  Odvážný bombometčík

  Vytrvalost Illaoi lane - blitz

  Krakenova kněžka

  Vytrvalost Dr. Mundo jungle - blitz

  Šílenec ze Zaunu

  Vytrvalost Viktor lane - blitz

  Mechanický prorok

  Vytrvalost Gwen jungle - blitz

  Posvátná švadlena

  Vytrvalost Pantheon lane - blitz

  Nezlomné kopí

  Vytrvalost Xayah jungle - blitz

  Rebelka

  Vytrvalost Nunu a Willump jungle - blitz

  Kluk a jeho yetti

  Vytrvalost Rell jungle - blitz

  Železná panna

  Vytrvalost Darius jungle - blitz

  Pěst Noxu

  Vytrvalost Fiora lane - blitz

  Mocná duelistka

  Vytrvalost Ezreal jungle - blitz

  Bezstarostný průzkumník

  Vytrvalost Darius lane - blitz

  Pěst Noxu

  Vytrvalost Samira lane - blitz

  Pouštní růže

  Vytrvalost Riven jungle - blitz

  Vyhnankyně

  Vytrvalost Jhin lane - blitz

  Virtuóz

  Vytrvalost Lillia jungle - blitz

  Plachý květ

  Vytrvalost Warwick lane - blitz

  Běsnící hněv Zaunu

  Vytrvalost Gragas lane - blitz

  Podněcovač mas

  Vytrvalost Malphite jungle - blitz

  Úlomek monolitu

  Vytrvalost Camille jungle - blitz

  Ocelový stín

  Vytrvalost Senna lane - blitz

  Spasitelka

  Vytrvalost Aatrox jungle - blitz

  Čepel darkinů

  Vytrvalost Cassiopeia lane - blitz

  Hadí objetí

  Vytrvalost Seraphine jungle - blitz

  Idealistická pěvkyně

  Vytrvalost Volibear jungle - blitz

  Neutuchající bouře

  Vytrvalost Zyra jungle - blitz

  Probuzení trnů

  Vytrvalost Ezreal lane - blitz

  Bezstarostný průzkumník

  Vytrvalost Swain lane - blitz

  Noxijský velegenerál

  Vytrvalost Vladimir jungle - blitz

  Šarlatový děs

  Vytrvalost Lissandra lane - blitz

  Ledová čarodějka

  Vytrvalost Graves lane - blitz

  Psanec

  Vytrvalost Annie lane - blitz

  Temné dítě

  Vytrvalost Irelia lane - blitz

  Tanečnice s čepelemi

  Vytrvalost Ziggs jungle - blitz

  Odborník na exploze

  Vytrvalost Skarner jungle - blitz

  Křišťálový strážce

  Vytrvalost Mordekaiser lane - blitz

  Železný přízrak

  Vytrvalost LeBlanc jungle - blitz

  Mistryně klamu

  Vytrvalost Xerath lane - blitz

  Vyšší mág

  Vytrvalost Twitch jungle - blitz

  Morová krysa

  Vytrvalost Alistar lane - blitz

  Minotaurus

  Vytrvalost Jax lane - blitz

  Velmistr zbraní

  Vytrvalost Morgana lane - blitz

  Padlá

  Vytrvalost Wukong jungle - blitz

  Opičí král

  Vytrvalost Nami jungle - blitz

  Vládkyně přílivu

  Vytrvalost Nidalee jungle - blitz

  Zákeřná lovkyně

  Vytrvalost Kog'Maw lane - blitz

  Chřtán propasti

  Vytrvalost Xin Zhao lane - blitz

  Demacijský senešal

  Vytrvalost Kai'Sa lane - blitz

  Dcera Prázdnoty

  Vytrvalost Quinn jungle - blitz

  Křídla Demacie

  Vytrvalost Anivia lane - blitz

  Kryofénix

  Vytrvalost Sion jungle - blitz

  Nemrtvý kolos

  Vytrvalost Caitlyn lane - blitz

  Šerifka z Piltoveru

  Vytrvalost Zyra lane - blitz

  Probuzení trnů

  Vytrvalost Karthus lane - blitz

  Smrtonoš

  Vytrvalost Vel'Koz lane - blitz

  Oko z Prázdnoty

  Vytrvalost Ryze lane - blitz

  Runový mág

  Vytrvalost Nasus lane - blitz

  Strážce písků

  Vytrvalost Yone lane - blitz

  Nezapomenutý

  Vytrvalost Malzahar lane - blitz

  Prorok z Prázdnoty

  Vytrvalost Nasus jungle - blitz

  Strážce písků

  Vytrvalost Shaco jungle - blitz

  Ďábelský šašek

  Vytrvalost Amumu jungle - blitz

  Smutná mumie

  Vytrvalost Vayne lane - blitz

  Noční lovkyně

  Vytrvalost Ahri lane - blitz

  Devítiocasá liška

  Vytrvalost Maokai lane - blitz

  Pokroucený ent

  Vytrvalost Braum jungle - blitz

  Srdce Freljordu

  Vytrvalost Irelia jungle - blitz

  Tanečnice s čepelemi

  Vytrvalost Veigar lane - blitz

  Maličký pán zla

  Vytrvalost Ashe lane - blitz

  Mrazivá lučištnice

  Vytrvalost Senna jungle - blitz

  Spasitelka

  Vytrvalost Shen jungle - blitz

  Oko soumraku

  Vytrvalost Viego jungle - blitz

  Padlý král

  Vytrvalost Vi jungle - blitz

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Vytrvalost Kayle lane - blitz

  Spravedlivá

  Vytrvalost Ornn lane - blitz

  Oheň pod horou

  Vytrvalost Kalista jungle - blitz

  Oštěp pomsty

  Vytrvalost Trundle lane - blitz

  Král trollů

  Vytrvalost Karma lane - blitz

  Osvícená

  Vytrvalost Xin Zhao jungle - blitz

  Demacijský senešal

  Vytrvalost Sett lane - blitz

  Velký kápo

  Vytrvalost Sett jungle - blitz

  Velký kápo

  Vytrvalost Olaf jungle - blitz

  Nájezdník

  Vytrvalost Kayle jungle - blitz

  Spravedlivá

  Vytrvalost Gangplank lane - blitz

  Zhouba moří

  Vytrvalost Orianna jungle - blitz

  Mechanická dáma

  Vytrvalost Miss Fortune lane - blitz

  Lovkyně odměn

  Vytrvalost Diana jungle - blitz

  Opovržení Měsíce

  Vytrvalost Heimerdinger lane - blitz

  Vznešený vynálezce

  Vytrvalost Jinx lane - blitz

  Utržená ze řetězu

  Vytrvalost Singed lane - blitz

  Šílený chemik

  Vytrvalost Thresh jungle - blitz

  Řetězový strážce

  Vytrvalost Soraka lane - blitz

  Dítě hvězd

  Vytrvalost Cho'Gath jungle - blitz

  Hrůza z Prázdnoty

  Vytrvalost Sona jungle - blitz

  Mistryně strun

  Vytrvalost Mordekaiser jungle - blitz

  Železný přízrak

  Vytrvalost Malzahar jungle - blitz

  Prorok z Prázdnoty

  Vytrvalost Lux lane - blitz

  Paní světla

  Vytrvalost Brand jungle - blitz

  Ohnivá pomsta

  Vytrvalost Jarvan IV. jungle - blitz

  Vzor Demacie

  Vytrvalost Garen jungle - blitz

  Moc Demacie

  Vytrvalost Morgana jungle - blitz

  Padlá

  Vytrvalost Cho'Gath lane - blitz

  Hrůza z Prázdnoty

  Vytrvalost Urgot jungle - blitz

  Noční můra Zaunu

  Vytrvalost Aurelion Sol jungle - blitz

  Stvořitel hvězd

  Vytrvalost Ornn jungle - blitz

  Oheň pod horou

  Vytrvalost Brand lane - blitz

  Ohnivá pomsta

  Vytrvalost Trundle jungle - blitz

  Král trollů

  Vytrvalost Graves jungle - blitz

  Psanec

  Vytrvalost Teemo lane - blitz

  Rychlý zvěd

  Vytrvalost Lulu jungle - blitz

  Vílí čarodějka

  Vytrvalost Teemo jungle - blitz

  Rychlý zvěd

  Vytrvalost Aphelios lane - blitz

  Zbraň věrných

  Vytrvalost Varus lane - blitz

  Šíp pomsty

  Vytrvalost Kled jungle - blitz

  Hašteřivý dragoun

  Vytrvalost Zilean lane - blitz

  Strážce času

  Vytrvalost Gnar jungle - blitz

  Chybějící článek

  Vytrvalost Vi lane - blitz

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Vytrvalost Sona lane - blitz

  Mistryně strun

  Vytrvalost Renekton jungle - blitz

  Písečný řezník

  Vytrvalost Ziggs lane - blitz

  Odborník na exploze

  Vytrvalost Rell lane - blitz

  Železná panna

  Vytrvalost Rek'Sai lane - blitz

  Postrach z Prázdnoty

  Vytrvalost Yorick jungle - blitz

  Pastýř duší

  Vytrvalost Sivir lane - blitz

  Mistryně boje

  Vytrvalost Shen lane - blitz

  Oko soumraku

  Vytrvalost Nautilus lane - blitz

  Titán z hlubin

  Vytrvalost Taric jungle - blitz

  Štít Valoranu

  Vytrvalost Maokai jungle - blitz

  Pokroucený ent

  Vytrvalost Jayce jungle - blitz

  Obránce zítřka

  Vytrvalost Syndra jungle - blitz

  Temná vládkyně

  Vytrvalost Vel'Koz jungle - blitz

  Oko z Prázdnoty

  Vytrvalost Twisted Fate jungle - blitz

  Karetní mistr

  Vytrvalost Skarner lane - blitz

  Křišťálový strážce