[Výuka] Garen Aram, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Aram)

Informace o šampionovi (Garen lane aram )

Garen Garen Atributy

Útok: 66

Obrana: 7

Magie: 1

Obtížnost: 5

Zdraví: 690

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 36

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 8

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Garen

Moc Demacie

bojovník bojovník tank tank


Garen aram lane

LANE

 • Tier: B
 • Win: 46.96%
 • Pick: 5.15%
 • Games: 474
 • KDA: 2.92
 • Score: 41.02

Hrdý a vznešený válečník Garen je jedním z bojovníků Neohrožené gardy. Mezi svými kolegy se těší velké oblibě a i nepřátelé k němu vzhlížejí s nemalým respektem – když už nic jiného, tak jako k potomkovi slavného rodu Korunní stráže, jehož úkolem je chránit Demacii a její ideály. Ve své zbroji odolné vůči magii a s obřím mečem v rukou je Garen připraven postavit se na bojišti všem čarodějům a černokněžníkům v ničivém víru poctivé oceli.

Garen Tipy (Ally)

 • Pokud se Garen dokáže po dobu několika sekund vyhnout obdržení poškození, jeho regenerace zdraví se výrazně zvýší.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Chceš-li dosáhnout největšího účinku, zkus se postavit do pozice, odkud zasáhneš pouze nepřátelského šampiona.
 • Garena brzdí jen jeho přebíjecí doby, takže předměty jako Černá sekera jsou pro něj užitečné.

Garen Tipy (Enemy)

 • Garen ti může způsobit obrovské množství fyzického poškození, vybav se tedy větším počtem předmětů zvyšujících hodnotu brnění.
 • Jakmile ti začne hodnota zdraví nebezpečně klesat, rychle se stáhni z Garenova dosahu. Mohl by tě rychle popravit schopností Demacijská spravedlnost.
 • Při útoku na Garena v křoví si dávej dobrý pozor. V takovém případě často obdržíš celé poškození z Rozsudku.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Pokud z jeho dosahu nemůžeš utéct, schovej se mezi spojenecké poskoky, čímž snížíš utrpěné poškození.

Vyvolávačova kouzla

Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.

Označení Označení

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 80

Dosah: 1600


Hoď ve zvoleném směru sněhovou kouli a pokus se zasáhnout protivníka. Pokud se ti to podaří, označíš jej, zajistíš si na něj pravé vidění a budeš se k němu následně moci rychle přesunout.


Garen Specializace

Přesnost
Dobyvatel
Základní útoky nebo kouzla, jež způsobí poškození nepřátelskému šampionovi, ti poskytnou na 5 sek. 2 stupně efektu Dobyvatel, každý stupeň přidává 2–4.5 bodů adaptivní síly. Efekt se může nasčítat až 12x. Šampionům bojujícím na dálku přidávají základní útoky jen 1 stupeň.

Po dosažení maximálního počtu stupňů se vyléčíš ve výši 8 % poškození způsobeného šampionům (5 % v případě šampionů bojujících na dálku).
Triumf
Likvidace ti obnovují 10 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 1.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Poslední vzdor
Pokud máš méně než 60 % zdraví, způsobuješ šampionům o 5-11 % vyšší poškození. Maximálního poškození dosáhneš na 30 % zdraví.
Odhodlání
Přehnaný růst
Z příšer či nepřátelských poskoků, kteří zemřou ve tvé blízkosti, odčerpáváš životní esenci – za každých 8 jednotek se ti maximální zdraví trvale zvýší o 3 bodů.

Po absorbování esence z 120 příšer nebo nepřátelských poskoků se ti maximální zdraví zvýší o dalších 3.5 %.
Udržování kondice
Po 12 min. získáš 8 brnění a 8 k odolnosti vůči magii a hodnoty bonusového brnění a odolnosti vůči magii se ti zvýší o 3 %.
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Adaptivní síla
+9 k adaptivní síle
Brnění
+6 brnění

Garen Úvodní předměty (PROBUILD)

Strážcův roh Strážcův roh

KOUPIT: 950

PRODAT: 665

150 zdraví
 • Obnovení: Průběžně se ti obnovuje zdraví.
 • Pevné odhodlání: Blokuje poškození z útoků a kouzel šampionů.
 • Legendární: Tento předmět se počítá mezi legendární předměty.
 • Boty Boty

  KOUPIT: 300

  PRODAT: 210

  25 k rychlosti pohybu
  Doplnitelný lektvar Doplnitelný lektvar

  KOUPIT: 150

  PRODAT: 60

  Aktivace – spotřebování: Po spotřebování jedné dávky obnoví během 12 sek. 100 zdraví. Předmět pojme 2 dávky, které se doplní při návštěvě obchodu.

  Garen Doporučené předměty (PROBUILD)

  Krokolam Krokolam

  KOUPIT: 3300

  PRODAT: 2310

  50 k útočnému poškození
  20 % k rychlosti útoků
  300 zdraví
  20 ke zrychlení schopností


  Aktivace – Zastavující sek: Způsobíš poškození všem okolním nepřátelům a zpomalíš je. Tento efekt lze aktivovat i za pohybu.
 • Hrdinský krok: Způsobení fyzického poškození ti poskytne bonus k rychlosti pohybu.

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům rychlost pohybu.
 • Merkurovy boty Merkurovy boty

  KOUPIT: 1100

  PRODAT: 770

  25 k odolnosti vůči magii
  45 k rychlosti pohybu
  30 % k houževnatosti


  Houževnatost zkracuje dobu trvání omráčení, zpomalení, provokací, zastrašení, umlčení, oslepení, přeměn a znehybnění. Na vyhození do vzduchu či potlačení nemá žádný vliv.

  Záštita slunečního žáru Záštita slunečního žáru

  KOUPIT: 2700

  PRODAT: 1890

  500 zdraví
  50 brnění

 • Hoření: Když utrpíš nebo způsobíš nějaké poškození, začneš způsobovat okolním nepřátelům (15 bodů + 1.75 % bonusového zdraví) magického poškození za sekundu (vůči poskokům je toto poškození o 25 % vyšší), tento efekt trvá 3 sek. Když tímto efektem poškodíš šampiony či epické příšery, získáš jeden stupeň, který na 5 sek. zvyšuje následné poškození z Hoření o 10 % (maximálně lze mít 6 stupňů).

 • Kyrys mrtvého muže Kyrys mrtvého muže

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  300 zdraví
  45 brnění
  5 % k rychlosti pohybu
 • Taran: Pohybem získáš bonus k rychlosti pohybu. Svým příštím útokem uvolníš nastřádanou rychlost pohybu ve výboji, který způsobí poškození. Pokud tento útok provedl při maximální rychlosti šampion bojující zblízka, bude cíl navíc zpomalený.

  „Tuhle zbroj ze mě sundáš jen jediným způsobem...“ – neznámý voják
 • Síla přírody Síla přírody

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  350 zdraví
  70 k odolnosti vůči magii
  5 % k rychlosti pohybu

 • Pohlcení: Když utrpíš magické poškození od nepřátelských šampionů, získáš stupeň Nezdolnosti. Když nepřátelé znehybní tebe, připočtou se k efektu další stupně.
 • Vyprchání: Po nasčítání maximálního počtu stupňů Nezdolnosti získáš odolnost vůči magickému poškození a bonus k rychlosti pohybu.
 • Trnobrnění Trnobrnění

  KOUPIT: 2700

  PRODAT: 1890

  350 zdraví
  70 brnění

 • Trny: Když tě zasáhne základní útok, způsobíš útočníkovi poškození, a jednalo-li se o šampiona, utrpí 40% Vážné rány.

  Vážné rány snižují účinnost léčení a regenerace.
 • Elixír železa Elixír železa

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 300 zdraví, 25 % k houževnatosti a tvůj šampion se zvětší. Dokud je tento efekt aktivní, při pohybu za tebou zůstává stopa, která spojeneckým šampionům zvyšuje rychlost pohybu o 15 %.

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Garen Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Vytrvalost Vytrvalost

  Pokud Garen nebyl po nějakou dobu zasažen nepřátelským úderem nebo schopností, obnoví si každou sekundu určité procento celkového zdraví.

  Rozhodný úder Rozhodný úder

  K Přebíjecím Dobám: 8

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 300

  Garen získá bonus k rychlosti pohybu a zbaví se všech zpomalovacích účinků. Jeho příští útok zasáhne životně důležitou část protivníka, čímž mu způsobí bonusové poškození a také ho umlčí.

  Odvaha Odvaha

  K Přebíjecím Dobám: 23/21/19/17/15

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 0

  S každým zabitým nepřítelem se Garenovi pasivně zvyšuje hodnota brnění a odolnosti vůči magii. Může také tuto schopnost aktivovat a na krátkou chvíli tak získat štít a bonus k houževnatosti, jejž pak následuje déle působící snižování utrpěného poškození.

  Rozsudek Rozsudek

  K Přebíjecím Dobám: 9

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 325

  Garen rychle roztočí meč kolem svého těla a způsobí fyzické poškození okolním nepřátelům.

  Demacijská spravedlnost Demacijská spravedlnost

  K Přebíjecím Dobám: 120/100/80

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 400

  Garen přivolá moc Demacie a pokusí se uštědřit nepřátelskému šampionovi smrtící úder.

  Garen SKINS

  Garen default
  Rudý Garen
  Pouštní Garen
  Komando Garen
  Hrůzný rytíř Garen
  Drsný Garen
  Garen z Ocelové legie
  Podvratný admirál Garen
  Garen z Válčících království
  Božský král Garen
  Garen z Demacia Vice
  Garen z Mechanických království
  Prestižní Garen z Mechanických království
  Garen z Bitevní akademie
  Tvůrce mýtů Garen

  Garen Counters (Over 50% win rate)

  Vytrvalost Nocturne lane - aram

  Věčná noční můra

  Vytrvalost Aurelion Sol lane - aram

  Stvořitel hvězd

  Vytrvalost Evelynn lane - aram

  Náruč utrpení

  Vytrvalost Gnar lane - aram

  Chybějící článek

  Vytrvalost Kennen lane - aram

  Srdce bouře

  Vytrvalost Yone lane - aram

  Nezapomenutý

  Vytrvalost Zoe lane - aram

  Aspekt soumraku

  Vytrvalost Yasuo lane - aram

  Zahanbený

  Vytrvalost Ezreal lane - aram

  Bezstarostný průzkumník

  Vytrvalost Fizz lane - aram

  Mořský poděs

  Vytrvalost Ahri lane - aram

  Devítiocasá liška

  Vytrvalost Bard lane - aram

  Potulný opatrovník

  Vytrvalost Dr. Mundo lane - aram

  Šílenec ze Zaunu

  Vytrvalost Ryze lane - aram

  Runový mág

  Vytrvalost Yorick lane - aram

  Pastýř duší

  Vytrvalost Zilean lane - aram

  Strážce času

  Vytrvalost Xayah lane - aram

  Rebelka

  Vytrvalost Seraphine lane - aram

  Idealistická pěvkyně

  Vytrvalost Kayn lane - aram

  Vraždící stín

  Vytrvalost Samira lane - aram

  Pouštní růže

  Vytrvalost Vex lane - aram

  Vládkyně splínů

  Vytrvalost Katarina lane - aram

  Zlověstná čepel

  Vytrvalost Tryndamere lane - aram

  Král barbarů

  Vytrvalost Tristana lane - aram

  Yordlí pistolnice

  Vytrvalost Karma lane - aram

  Osvícená

  Vytrvalost Nasus lane - aram

  Strážce písků

  Vytrvalost Kassadin lane - aram

  Poutník z Prázdnoty

  Vytrvalost Kog'Maw lane - aram

  Chřtán propasti

  Vytrvalost Teemo lane - aram

  Rychlý zvěd

  Vytrvalost Akshan lane - aram

  Zběhlý strážce

  Vytrvalost Jayce lane - aram

  Obránce zítřka

  Vytrvalost Rakan lane - aram

  Miláček publika

  Vytrvalost Rengar lane - aram

  Hrdý lovec

  Vytrvalost Urgot lane - aram

  Noční můra Zaunu

  Vytrvalost Xin Zhao lane - aram

  Demacijský senešal

  Vytrvalost Lulu lane - aram

  Vílí čarodějka

  Vytrvalost Ashe lane - aram

  Mrazivá lučištnice

  Vytrvalost Malphite lane - aram

  Úlomek monolitu

  Vytrvalost Aphelios lane - aram

  Zbraň věrných

  Vytrvalost Camille lane - aram

  Ocelový stín

  Vytrvalost Ekko lane - aram

  Mladičký pán střípků času

  Vytrvalost Jhin lane - aram

  Virtuóz

  Vytrvalost Leona lane - aram

  Zářivý úsvit

  Vytrvalost Maokai lane - aram

  Pokroucený ent

  Vytrvalost Trundle lane - aram

  Král trollů

  Vytrvalost Zeri lane - aram

  Jiskra Zaunu

  Vytrvalost Lucian lane - aram

  Očistný plamen

  Vytrvalost Senna lane - aram

  Spasitelka

  Vytrvalost Lissandra lane - aram

  Ledová čarodějka

  Vytrvalost Talon lane - aram

  Stín čepele

  Vytrvalost Kai'Sa lane - aram

  Dcera Prázdnoty

  Vytrvalost Kha'Zix lane - aram

  Plenitel z Prázdnoty

  Vytrvalost Gragas lane - aram

  Podněcovač mas

  Vytrvalost Rumble lane - aram

  Sestrojený postrach

  Vytrvalost Twisted Fate lane - aram

  Karetní mistr

  Vytrvalost Blitzcrank lane - aram

  Velký parní golem

  Vytrvalost Sivir lane - aram

  Mistryně boje

  Vytrvalost Warwick lane - aram

  Běsnící hněv Zaunu

  Vytrvalost Jinx lane - aram

  Utržená ze řetězu

  Vytrvalost Zed lane - aram

  Mistr stínů

  Vytrvalost Hecarim lane - aram

  Stín války

  Vytrvalost Nunu a Willump lane - aram

  Kluk a jeho yetti

  Vytrvalost Miss Fortune lane - aram

  Lovkyně odměn

  Vytrvalost Sylas lane - aram

  Nespoutaný

  Vytrvalost Lux lane - aram

  Paní světla

  Vytrvalost Mordekaiser lane - aram

  Železný přízrak

  Garen Countered By (Under 50% win rate)

  Vytrvalost Cho'Gath lane - aram

  Hrůza z Prázdnoty

  Vytrvalost Karthus lane - aram

  Smrtonoš

  Vytrvalost Pyke lane - aram

  Rozparovač z Krvavého přístavu

  Vytrvalost Sona lane - aram

  Mistryně strun

  Vytrvalost Ziggs lane - aram

  Odborník na exploze

  Vytrvalost Kayle lane - aram

  Spravedlivá

  Vytrvalost Riven lane - aram

  Vyhnankyně

  Vytrvalost Swain lane - aram

  Noxijský velegenerál

  Vytrvalost Darius lane - aram

  Pěst Noxu

  Vytrvalost Twitch lane - aram

  Morová krysa

  Vytrvalost Shaco lane - aram

  Ďábelský šašek

  Vytrvalost Azir lane - aram

  Písečný císař

  Vytrvalost Diana lane - aram

  Opovržení Měsíce

  Vytrvalost Kindred lane - aram

  Věční lovci

  Vytrvalost Quinn lane - aram

  Křídla Demacie

  Vytrvalost Shyvana lane - aram

  Polodrak

  Vytrvalost Vladimir lane - aram

  Šarlatový děs

  Vytrvalost LeBlanc lane - aram

  Mistryně klamu

  Vytrvalost Graves lane - aram

  Psanec

  Vytrvalost Nidalee lane - aram

  Zákeřná lovkyně

  Vytrvalost Mistr Yi lane - aram

  Šermíř wuju

  Vytrvalost Syndra lane - aram

  Temná vládkyně

  Vytrvalost Vayne lane - aram

  Noční lovkyně

  Vytrvalost Renata Glasc lane - aram

  Chemobaronka

  Vytrvalost Draven lane - aram

  Slavný popravčí

  Vytrvalost Vi lane - aram

  Piltoverská strážkyně pořádku

  Vytrvalost Morgana lane - aram

  Padlá

  Vytrvalost Thresh lane - aram

  Řetězový strážce

  Vytrvalost Veigar lane - aram

  Maličký pán zla

  Vytrvalost Viego lane - aram

  Padlý král

  Vytrvalost Annie lane - aram

  Temné dítě

  Vytrvalost Lee Sin lane - aram

  Slepý mnich

  Vytrvalost Anivia lane - aram

  Kryofénix

  Vytrvalost Corki lane - aram

  Odvážný bombometčík

  Vytrvalost Gwen lane - aram

  Posvátná švadlena

  Vytrvalost Poppy lane - aram

  Strážkyně kladiva

  Vytrvalost Renekton lane - aram

  Písečný řezník

  Vytrvalost Skarner lane - aram

  Křišťálový strážce

  Vytrvalost Xerath lane - aram

  Vyšší mág

  Vytrvalost Viktor lane - aram

  Mechanický prorok

  Vytrvalost Brand lane - aram

  Ohnivá pomsta

  Vytrvalost Malzahar lane - aram

  Prorok z Prázdnoty

  Vytrvalost Bel'Veth lane - aram

  Císařovna Prázdnoty

  Vytrvalost Soraka lane - aram

  Dítě hvězd

  Vytrvalost Gangplank lane - aram

  Zhouba moří

  Vytrvalost Irelia lane - aram

  Tanečnice s čepelemi

  Vytrvalost Fiora lane - aram

  Mocná duelistka

  Vytrvalost Janna lane - aram

  Hněv bouře

  Vytrvalost Jax lane - aram

  Velmistr zbraní

  Vytrvalost Nautilus lane - aram

  Titán z hlubin

  Vytrvalost Vel'Koz lane - aram

  Oko z Prázdnoty

  Vytrvalost Singed lane - aram

  Šílený chemik

  Vytrvalost Zyra lane - aram

  Probuzení trnů

  Vytrvalost Rell lane - aram

  Železná panna

  Vytrvalost Zac lane - aram

  Tajná zbraň