Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 12.9] Garen Aram, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Aram)

Informace o šampionovi (Garen lane aram patch 12.9)

Garen Garen Atributy

Útok: 66

Obrana: 7

Magie: 1

Obtížnost: 5

Zdraví: 620

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 36

Dosah: 175

Regenerace zdraví: 8

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Garen

Moc Demacie

bojovník bojovník tank tank


Garen aram lane

LANE

 • Tier: C
 • Win Rate: 45.24%
 • Pick Rate: 5.22%
 • Games: 27376
 • KDA: 2.73
 • Score: 34.65

Hrdý a vznešený válečník Garen je jedním z bojovníků Neohrožené gardy. Mezi svými kolegy se těší velké oblibě a i nepřátelé k němu vzhlížejí s nemalým respektem – když už nic jiného, tak jako k potomkovi slavného rodu Korunní stráže, jehož úkolem je chránit Demacii a její ideály. Ve své zbroji odolné vůči magii a s obřím mečem v rukou je Garen připraven postavit se na bojišti všem čarodějům a černokněžníkům v ničivém víru poctivé oceli.

Garen Tipy (Ally)

 • Pokud se Garen dokáže po dobu několika sekund vyhnout obdržení poškození, jeho regenerace zdraví se výrazně zvýší.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Chceš-li dosáhnout největšího účinku, zkus se postavit do pozice, odkud zasáhneš pouze nepřátelského šampiona.
 • Garena brzdí jen jeho přebíjecí doby, takže předměty jako Černá sekera jsou pro něj užitečné.

Garen Tipy (Enemy)

 • Garen ti může způsobit obrovské množství fyzického poškození, vybav se tedy větším počtem předmětů zvyšujících hodnotu brnění.
 • Jakmile ti začne hodnota zdraví nebezpečně klesat, rychle se stáhni z Garenova dosahu. Mohl by tě rychle popravit schopností Demacijská spravedlnost.
 • Při útoku na Garena v křoví si dávej dobrý pozor. V takovém případě často obdržíš celé poškození z Rozsudku.
 • Rozsudek způsobí maximální poškození tehdy, když zasáhne pouze jeden cíl. Pokud z jeho dosahu nemůžeš utéct, schovej se mezi spojenecké poskoky, čímž snížíš utrpěné poškození.

Vyvolávačova kouzla

Skok Skok

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 300

Dosah: 425


Teleportuje tvého šampiona na krátkou vzdálenost směrem ke kurzoru.

Označení Označení

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 80

Dosah: 1600


Hoď ve zvoleném směru sněhovou kouli a pokus se zasáhnout protivníka. Pokud se ti to podaří, označíš jej, zajistíš si na něj pravé vidění a budeš se k němu následně moci rychle přesunout.


Garen Specializace

Přesnost
Dobyvatel
Základní útoky nebo kouzla, jež způsobí poškození nepřátelskému šampionovi, ti poskytnou na 5 sek. 2 stupně efektu Dobyvatel, každý stupeň přidává 2–4.5 bodů adaptivní síly. Efekt se může nasčítat až 12x. Šampionům bojujícím na dálku přidávají základní útoky jen 1 stupeň.

Po dosažení maximálního počtu stupňů se vyléčíš ve výši 9 % poškození způsobeného šampionům (6 % v případě šampionů bojujících na dálku).
Triumf
Likvidace ti obnovují 12 % chybějícího zdraví a poskytují ti navíc 20 zlaťáků.„Nejnebezpečnější lovná zvěř přináší tu největší slávu.“
– Noxijský průzkumník
Legenda: Houževnatost
Získáš 5 % k houževnatosti plus dodatečných 2.5 % za každý stupeň Legendy (max. 10 stupňů).

Stupně Legendy postupně získáváš likvidací šampionů, likvidací epických příšer, zabíjením velkých příšer a zabíjením poskoků.
Poslední vzdor
Pokud máš méně než 60 % zdraví, způsobuješ šampionům o 5-11 % vyšší poškození. Maximálního poškození dosáhneš na 30 % zdraví.
Odhodlání
Přehnaný růst
Z příšer či nepřátelských poskoků, kteří zemřou ve tvé blízkosti, odčerpáváš životní esenci – za každých 8 jednotek se ti maximální zdraví trvale zvýší o 3 bodů.

Po absorbování esence z 120 příšer nebo nepřátelských poskoků se ti maximální zdraví zvýší o dalších 3.5 %.
Udržování kondice
Po 12 min. získáš 9 brnění a 9 k odolnosti vůči magii a hodnoty brnění a odolnosti vůči magii se ti zvýší o 5 %.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Armor
+6 brnění

Garen Úvodní předměty (PROBUILD)

Bič s železným hrotem Bič s železným hrotem

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

30 k útočnému poškození

Aktivace – Srpek: Všem okolním nepřátelům způsobíš fyzické poškození ve výši (100 % základního útočného poškození). (Přebíjecí doba 20 sek., lze zkrátit zrychlením schopností.)

Boty Boty

KOUPIT: 300

PRODAT: 210

25 k rychlosti pohybu

Garen Doporučené předměty (PROBUILD)

Merkurovy boty Merkurovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

25 k odolnosti vůči magii
45 k rychlosti pohybu
30 % k houževnatosti


Houževnatost zkracuje dobu trvání omráčení, zpomalení, provokací, zastrašení, umlčení, oslepení, přeměn a znehybnění. Na vyhození do vzduchu či potlačení nemá žádný vliv.

Krokolam Krokolam

KOUPIT: 3300

PRODAT: 2310

50 k útočnému poškození
20 % k rychlosti útoků
300 zdraví
20 ke zrychlení schopností


Aktivace – Zastavující sek: Způsobíš okolním nepřátelům fyzické poškození ve výši (175 % útočného poškození) a na 3 sek. je zpomalíš o 40 % (přebíjecí doba 15 sek., lze zkrátit zrychlením schopností). Tento efekt lze aktivovat i za pohybu.
 • Hrdinský krok: Způsobení fyzického poškození ti poskytne na 3 sek. 20 k rychlosti pohybu.

  Mytický pasivní efekt: Poskytne všem ostatním legendárním předmětům 2 % k rychlosti pohybu.
 • Sterakova zástava Sterakova zástava

  KOUPIT: 3100

  PRODAT: 2170

  400 zdraví
 • Svírající spáry: Získáš bonusové útočné poškození ve výši 40 % základního útočného poškození.
 • Záchrana: Když utrpíš poškození, které by ti snížilo zdraví pod 30 %, získáš na 3.75 sek. štít o síle 75 % bonusového zdraví (60 sek. ).
 • Otisk duše Otisk duše

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  450 zdraví
  40 k odolnosti vůči magii
  10 ke zrychlení schopností
  100 % k základní regeneraci zdraví

 • Bezmezná vitalita: Zvyšuje na tobě účinnost veškerého léčení a štítů o 25 %.
 • Kyrys mrtvého muže Kyrys mrtvého muže

  KOUPIT: 2900

  PRODAT: 2030

  300 zdraví
  45 brnění
  5 % k rychlosti pohybu
 • Taran: Pohybem získáš až 40 bonusové rychlosti pohybu. Svým příštím útokem uvolníš nastřádanou rychlost pohybu ve výboji, který způsobí fyzické poškození ve výši až 40 bodů (+100 % základního útočného poškození). Pokud tento útok provedl při maximální rychlosti šampion bojující zblízka, bude cíl navíc na 1 sek. zpomalený o 50 %.

  „Tuhle zbroj ze mě sundáš jen jediným způsobem...“ – neznámý voják
 • Trnobrnění Trnobrnění

  KOUPIT: 2700

  PRODAT: 1890

  350 zdraví
  60 brnění

 • Trny: Když tě zasáhne útok, způsobíš útočníkovi magické poškození ve výši (10 bodů + 10 % bonusového brnění), a jednalo-li se o šampiona, způsobíš mu na 3 sek. 40% Vážné rány. Pokud nepřátelského šampiona znehybníš, utrpí místo toho na 3 sek. 60% Vážné rány.

  Vážné rány snižují účinnost léčení a regenerace.
 • Elixír železa Elixír železa

  KOUPIT: 500

  PRODAT: 200

  Aktivace – spotřebování: Vypitím získáš na 3 min. 300 zdraví, 25 % k houževnatosti a tvůj šampion se zvětší. Dokud je tento efekt aktivní, při pohybu za tebou zůstává stopa, která spojeneckým šampionům zvyšuje rychlost pohybu o 15 %.

  Vypitím jiného elixíru se nahradí efekt toho předchozího.

  Garen Aktivní Schopnosti

  123456789101112131415161718
  QQQQQ
  WWWWW
  EEEEE
  RRR
  PassiveQWER
  Vytrvalost Vytrvalost

  Pokud Garen nebyl po nějakou dobu zasažen nepřátelským úderem nebo schopností, obnoví si každou sekundu určité procento celkového zdraví.

  Rozhodný úder Rozhodný úder

  K Přebíjecím Dobám: 8

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 300

  Garen získá bonus k rychlosti pohybu a zbaví se všech zpomalovacích účinků. Jeho příští útok zasáhne životně důležitou část protivníka, čímž mu způsobí bonusové poškození a také ho umlčí.

  Odvaha Odvaha

  K Přebíjecím Dobám: 23/21/19/17/15

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 0

  S každým zabitým nepřítelem se Garenovi pasivně zvyšuje hodnota brnění a odolnosti vůči magii. Může také tuto schopnost aktivovat a na krátkou chvíli tak získat štít a bonus k houževnatosti, jejž pak následuje déle působící snižování utrpěného poškození.

  Rozsudek Rozsudek

  K Přebíjecím Dobám: 9

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 325

  Garen rychle roztočí meč kolem svého těla a způsobí fyzické poškození okolním nepřátelům.

  Demacijská spravedlnost Demacijská spravedlnost

  K Přebíjecím Dobám: 120/100/80

  Spotřebovatelné: 0

  Dosah: 400

  Garen přivolá moc Demacie a pokusí se uštědřit nepřátelskému šampionovi smrtící úder.

  Garen SKINS

  Garen default
  Rudý Garen
  Pouštní Garen
  Komando Garen
  Hrůzný rytíř Garen
  Drsný Garen
  Garen z Ocelové legie
  Podvratný admirál Garen
  Garen z Válčících království
  Božský král Garen
  Garen z Demacia Vice
  Garen z Mechanických království
  Garen z Mechanických království (prestižní skin)
  Garen z Bitevní akademie

  Garen Countered By (Under 50% win rate)

  Vytrvalost Blitzcrank lane - aram

  Velký parní golem

  Vytrvalost Warwick lane - aram

  Běsnící hněv Zaunu

  Vytrvalost Draven lane - aram

  Slavný popravčí

  Vytrvalost Ezreal lane - aram

  Bezstarostný průzkumník

  Vytrvalost Shen lane - aram

  Oko soumraku

  Vytrvalost Udyr lane - aram

  Poutník duší

  Vytrvalost Thresh lane - aram

  Řetězový strážce

  Vytrvalost Lucian lane - aram

  Očistný plamen

  Vytrvalost Corki lane - aram

  Odvážný bombometčík

  Vytrvalost Hecarim lane - aram

  Stín války

  Vytrvalost Samira lane - aram

  Pouštní růže

  Vytrvalost Olaf lane - aram

  Nájezdník

  Vytrvalost Vex lane - aram

  Vládkyně splínů

  Vytrvalost Mordekaiser lane - aram

  Železný přízrak

  Vytrvalost Elise lane - aram

  Královna pavouků

  Vytrvalost Irelia lane - aram

  Tanečnice s čepelemi

  Vytrvalost Shyvana lane - aram

  Polodrak

  Vytrvalost Ornn lane - aram

  Oheň pod horou

  Vytrvalost Kled lane - aram

  Hašteřivý dragoun

  Vytrvalost Dr. Mundo lane - aram

  Šílenec ze Zaunu

  Vytrvalost Jayce lane - aram

  Obránce zítřka

  Vytrvalost Yorick lane - aram

  Pastýř duší

  Vytrvalost Kennen lane - aram

  Srdce bouře

  Vytrvalost Quinn lane - aram

  Křídla Demacie

  Vytrvalost Kassadin lane - aram

  Poutník z Prázdnoty

  Vytrvalost Sona lane - aram

  Mistryně strun

  Vytrvalost Rakan lane - aram

  Miláček publika

  Vytrvalost Leona lane - aram

  Zářivý úsvit

  Vytrvalost Rengar lane - aram

  Hrdý lovec

  Vytrvalost Rumble lane - aram

  Sestrojený postrach

  Vytrvalost Lulu lane - aram

  Vílí čarodějka

  Vytrvalost Kai'Sa lane - aram

  Dcera Prázdnoty

  Vytrvalost Yasuo lane - aram

  Zahanbený

  Vytrvalost Skarner lane - aram

  Křišťálový strážce

  Vytrvalost Annie lane - aram

  Temné dítě

  Vytrvalost Illaoi lane - aram

  Krakenova kněžka

  Vytrvalost Twitch lane - aram

  Morová krysa

  Vytrvalost Darius lane - aram

  Pěst Noxu

  Vytrvalost Nasus lane - aram

  Strážce písků

  Vytrvalost Nami lane - aram

  Vládkyně přílivu

  Vytrvalost Karma lane - aram

  Osvícená

  Vytrvalost Rek'Sai lane - aram

  Postrach z Prázdnoty

  Vytrvalost Ahri lane - aram

  Devítiocasá liška

  Vytrvalost Anivia lane - aram

  Kryofénix

  Vytrvalost Caitlyn lane - aram

  Šerifka z Piltoveru

  Vytrvalost Gangplank lane - aram

  Zhouba moří

  Vytrvalost Zeri lane - aram

  Jiskra Zaunu

  Vytrvalost Camille lane - aram

  Ocelový stín

  Vytrvalost Xayah lane - aram

  Rebelka

  Vytrvalost Galio lane - aram

  Kolos

  Vytrvalost Cassiopeia lane - aram

  Hadí objetí

  Vytrvalost Sion lane - aram

  Nemrtvý kolos

  Vytrvalost Sett lane - aram

  Velký kápo

  Vytrvalost Volibear lane - aram

  Neutuchající bouře

  Vytrvalost Orianna lane - aram

  Mechanická dáma

  Vytrvalost Braum lane - aram

  Srdce Freljordu

  Vytrvalost Veigar lane - aram

  Maličký pán zla

  Vytrvalost Tahm Kench lane - aram

  Král řeky

  Vytrvalost Nautilus lane - aram

  Titán z hlubin

  Vytrvalost Jhin lane - aram

  Virtuóz

  Vytrvalost Zyra lane - aram

  Probuzení trnů

  Vytrvalost Graves lane - aram

  Psanec

  Vytrvalost Sejuani lane - aram

  Zuřivost severu

  Vytrvalost Singed lane - aram

  Šílený chemik

  Vytrvalost Urgot lane - aram

  Noční můra Zaunu

  Vytrvalost Karthus lane - aram

  Smrtonoš

  Vytrvalost Ashe lane - aram

  Mrazivá lučištnice

  Vytrvalost Varus lane - aram

  Šíp pomsty

  Vytrvalost Neeko lane - aram

  Zvědavá chameleonka

  Vytrvalost Sivir lane - aram

  Mistryně boje

  Vytrvalost Swain lane - aram

  Noxijský velegenerál

  Vytrvalost Gwen lane - aram

  Posvátná švadlena

  Vytrvalost Janna lane - aram

  Hněv bouře

  Vytrvalost Vayne lane - aram

  Noční lovkyně

  Vytrvalost Jinx lane - aram

  Utržená ze řetězu

  Vytrvalost Cho'Gath lane - aram

  Hrůza z Prázdnoty

  Vytrvalost Taric lane - aram

  Štít Valoranu

  Vytrvalost Malzahar lane - aram

  Prorok z Prázdnoty

  Vytrvalost Vel'Koz lane - aram

  Oko z Prázdnoty

  Vytrvalost Lux lane - aram

  Paní světla

  Vytrvalost Xerath lane - aram

  Vyšší mág

  Vytrvalost Alistar lane - aram

  Minotaurus

  Vytrvalost Soraka lane - aram

  Dítě hvězd

  Vytrvalost Heimerdinger lane - aram

  Vznešený vynálezce

  Vytrvalost Maokai lane - aram

  Pokroucený ent

  Vytrvalost Rell lane - aram

  Železná panna

  Vytrvalost Kindred lane - aram

  Věční lovci

  Vytrvalost Seraphine lane - aram

  Idealistická pěvkyně

  Vytrvalost Brand lane - aram

  Ohnivá pomsta

  Vytrvalost Morgana lane - aram

  Padlá

  Vytrvalost Ziggs lane - aram

  Odborník na exploze

  Vytrvalost Miss Fortune lane - aram

  Lovkyně odměn

  Vytrvalost Kog'Maw lane - aram

  Chřtán propasti

  Vytrvalost Ivern lane - aram

  Otec zeleně

  Vytrvalost Teemo lane - aram

  Rychlý zvěd

  Vytrvalost Lillia lane - aram

  Plachý květ

  Vytrvalost Aphelios lane - aram

  Zbraň věrných

  Vytrvalost Senna lane - aram

  Spasitelka

  Vytrvalost Renata Glasc lane - aram

  Chemobaronka

  Vytrvalost Trundle lane - aram

  Král trollů

  Vytrvalost Kayle lane - aram

  Spravedlivá