Top
Menu QUICK GUILD
5V5URFARAMPOROBLITZ

[Výuka Patch 10.1] Fiddlesticks Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Fiddlesticks lane poro patch 10.1)

Fiddlesticks Fiddlesticks Atributy

Útok: 48.36

Obrana: 3

Magie: 9

Obtížnost: 9

Zdraví: 524.4

k rychlosti pohybu: 335

Brnění: 30

Dosah: 480

Regenerace zdraví: 5.5

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Fiddlesticks

Zvěstovatel zkázy

mág mág podpora podpora


Fiddlesticks poro lane

LANE

 • Tier: S
 • Win Rate: 54.48%
 • Pick Rate: 9.21%
 • Games: 38374
 • KDA: 3.28
 • Score: 60.25

Děsivý strašák Fiddlesticks se plíží v temnotě, třímaje svou kosu a číhaje na nic netušící kořist. Kdysi býval osamělým mužem, jehož ostatní obvinili, že seslal na svou vesnici hladomor, a tak jej přivázali na kůl a nechali umřít hlady na jeho vlastním poli. Hejno krvežíznivých vran, jež hodovalo na jeho ostatcích, jej však přivedlo znovu k životu a s jeho pomocí teď Fiddlesticks mučí své oběti, aby je následně ve víru černého peří a krvavých zobáků připravil o život.

Fiddlesticks Tipy (Ally)

 • Pomocí Temného větru můžeš zabít velké množství poskoků. Používej na ně schopnost Vysát, ať z nich získáš co nejvíc zdraví.
 • Chceš-li dosáhnout co největšího poškození, sešli na nepřátele před Bouří vran či Vysátím nejprve kouzlo Vyděsit.
 • Pokud se budeš zaměřovat jen na zvyšování síly schopností, bude Fiddlesticks velice zranitelný. Snaž se pomocí run a předmětů najít rovnováhu mezi útokem a obranou.

Fiddlesticks Tipy (Enemy)

 • Pokud máš kolem sebe spojence, tak se snaž neútočit. Temný vítr se bude mezi tebou a ostatními jednotkami přenášet a způsobí větší poškození.
 • Když Fiddlesticks sešle Bouři vran, zkus jej zpomalit či omráčit a přesuň se z jeho dosahu, dokud účinek kouzla nevyprchá.
 • Jestliže Fiddlestickse nikde nevidíš, dej si pozor, aby na tebe z křoví nezaútočil Bouří vran.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Fiddlesticks Specializace

Čarodějnictví
Magická kometa
Když nějakému šampionovi způsobíš poškození svou schopností, vrhneš na jeho pozici kometu. Jestliže Magické kometě právě běží přebíjecí doba, její zbývající přebíjecí doba se zkrátí.

Adaptivní poškození: 30-100 bodů v závislosti na úrovni (+0.2 síly schopností a 0.35 bonusového útočného poškození)
Přebíjecí doba: 20-8 sek.

Zkrácení přebíjecí doby:
Jeden cíl: 20 %.
Plošný efekt: 10 %.
Postupné poškození: 5 %.
Prsten manového proudu
Když zasáhneš nepřátelského šampiona nějakou schopností, maximální hodnota many se ti trvale zvýší o +25, a to až do celkového bonusu 250 bodů.

Když bonusová mana dosáhne hodnoty 250 bodů, vždy po uplynutí 5 sek. se ti obnoví 1 % chybějící many.

Přebíjecí doba: 15 sek.
Prostoupení
Po dosažení 10. úrovně získáš 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.

Každé procento zkrácení přebíjecích dob, které překročí limit zkrácení přebíjecích dob, se promění na adaptivní bonus ve výši +1.2 k útočnému poškození nebo +2 k síle schopností.
Ženoucí se bouře
Vždy po uplynutí 10 min. získáš bonus k síle schopností či útočnému poškození (adaptivně).

10 minut: + 8 k síle schopností nebo 5 k útočnému poškození.
20 minut: + 24 k síle schopností nebo 14 k útočnému poškození
30 minut: dalších + 48 k síle schopností nebo 29 k útočnému poškození
40 minut: + 80 k síle schopností nebo 48 k útočnému poškození
50 minut: + 120 k síle schopností nebo 72 k útočnému poškození
60 min: + 168 k síle schopností nebo 101 k útočnému poškození
atd.
Dominance
Sbírka bulv
Likvidacemi šampionů získáváš bulvy. Každá bulva ti přidává adaptivní bonus ve výši +1.2 k útočnému poškození nebo +2 k síle schopností.

Když po nasbírání 10 bulev dokončíš svou sbírku, získáš navíc adaptivní bonus ve výši +6 k útočnému poškození nebo +10 k síle schopností.

Za likvidaci šampiona obdržíš 1 bulvu.
Neúnavný lovec
Získáš 10 k rychlosti pohybu mimo boj + 9 za každý stupeň Lovce odměn.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
HealthScaling
+15–90 zdraví (v závislosti na úrovni)

Fiddlesticks Úvodní předměty (PROBUILD)

Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

Fiddlesticks Doporučené předměty (PROBUILD)

Ludenova ozvěna Ludenova ozvěna

KOUPIT: 3200

PRODAT: 2240

+90 k síle schopností
+600 many
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Spěch: Tento předmět přidává dalších 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Ozvěna: Při pohybu či seslání nějakého kouzla se předmět nabíjí. Dosáhne-li nabití 100 stupňů, při zásahu dalšího útočného kouzla se všechny nasčítané stupně uvolní a způsobí až 4 zasaženým cílům bonusové magické poškození ve výši 100 bodů (+10 % síly schopností).
Kouzelníkovy boty Kouzelníkovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

Můžeš mít pouze 1 pár bot.

+18 k průraznosti magie

JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
Zhonyiny přesýpací hodiny Zhonyiny přesýpací hodiny

KOUPIT: 2900

PRODAT: 2030

+75 k síle schopností
+45 brnění
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ aktivovatelný efekt - Stáze: Po dobu 2.5 sek. je šampion nezranitelný a nelze jej zaměřit, avšak po tento čas se nemůže pohybovat, útočit, sesílat kouzla či používat předměty (přebíjecí doba 120 sekund).
Rylaino křišťálové žezlo Rylaino křišťálové žezlo

KOUPIT: 2600

PRODAT: 1820

+300 zdraví
+90 k síle schopností


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Útočná kouzla a schopnosti snižují protivníkovi na 1 sek. rychlost pohybu o 20 %.
Liandryho utrpení Liandryho utrpení

KOUPIT: 3100

PRODAT: 2170

+75 k síle schopností
+300 zdraví


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Šílenství: Za každou sekundu, po kterou bojuješ proti šampionům, se tvoje způsobované poškození zvyšuje o 2 % (maximálně 10 %).
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Utrpení: Kouzla nepřátele na 3 sek. zapálí a způsobí jim bonusové magické poškození ve výši 1.5 % jejich maximálního zdraví za sekundu. Jednotkám s omezenou pohyblivostí způsobuje popálení o 2.5 % vyšší poškození.
Rabadonův smrtící klobouk Rabadonův smrtící klobouk

KOUPIT: 3600

PRODAT: 2520

+120 k síle schopností

JEDINEČNÝ pasivní efekt: Zvyšuje sílu schopností o 40 %.
Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
Elixír čarodějnictví Elixír čarodějnictví

KOUPIT: 500

PRODAT: 200

Nákup vyžaduje 9. úroveň.

Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidává +50 k síle schopností, 15 bonusové regeneraci many za 5 sekund Čarodějnictví.

Čarodějnictví: Při útoku na šampiona či věž způsobí 25 bodů bonusového přímého poškození. Proti šampionům má tento efekt přebíjecí dobu 5 sek., vůči věžím je však bez přebíjecí doby.

(V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

Fiddlesticks Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Děs Děs

Když bude Fiddlesticks po dobu 1,5 sekundy nehybně stát nebo se soustředit při sesílání schopností, posílí jej Děs. Znehybňující omezující efekty tuto dobu resetují.

Děs přidává bonus k rychlosti pohybu, tento efekt však působí jen 1,5 sekundy od chvíle, kdy se dá Fiddlesticks do pohybu.

Vyděsit Vyděsit

K Přebíjecím Dobám: 15/14/13/12/11

Spotřebovatelné: 65

Dosah: 575

Srdce zaměřené jednotky sevře strach a na určitou dobu se dá na zděšený úprk.

Vysát Vysát

K Přebíjecím Dobám: 4/3.75/3.5/3.25/3

Spotřebovatelné: 80/90/100/110/120

Dosah: 575

Fiddlesticks vysaje životní sílu z nepřítele, čímž mu způsobí postupné poškození a sám sebe vyléčí.

Temný vítr Temný vítr

K Přebíjecím Dobám: 10

Spotřebovatelné: 70/75/80/85/90

Dosah: 750

Poryv větru udeří zvolenou nepřátelskou jednotku, načež se odrazí k dalšímu protivníkovi nacházejícímu se poblíž. Oba dva zraní a umlčí.

Bouře vran Bouře vran

K Přebíjecím Dobám: 140/110/80

Spotřebovatelné: 100

Dosah: 800

Kolem Fiddlestickse zběsile zavíří hejno vran, které každou sekundu způsobí poškození každé nepřátelské jednotce v dané oblasti.

Fiddlesticks SKINS

Fiddlesticks default
Přízračný Fiddlesticks
Britský Fiddlesticks
Bandita Fiddlesticks
Dýňový Fiddlesticks
Černovous Fiddlesticks
Narozeninový Fiddlesticks
Temný sváteční Fiddlesticks
Oživený Fiddlesticks
Pretorián Fiddlesticks

Fiddlesticks Counters (Over 50% win rate)

Děs Vayne lane - poro

Noční lovkyně

Děs Bard lane - poro

Potulný opatrovník

Děs Yuumi lane - poro

Kouzelná kočka

Děs Ezreal lane - poro

Bezstarostný průzkumník

Děs Jinx lane - poro

Utržená ze řetězu

Děs Tahm Kench lane - poro

Král řeky

Děs Thresh lane - poro

Řetězový strážce

Děs Nidalee lane - poro

Zákeřná lovkyně

Děs Evelynn lane - poro

Náruč utrpení

Děs Lulu lane - poro

Vílí čarodějka

Děs Yasuo lane - poro

Zahanbený

Děs Zilean lane - poro

Strážce času

Děs Gnar lane - poro

Chybějící článek

Děs Kindred lane - poro

Věční lovci

Děs Senna lane - poro

Spasitelka

Děs Syndra lane - poro

Temná vládkyně

Děs Elise lane - poro

Královna pavouků

Děs Aphelios lane - poro

Zbraň věrných

Děs Kai'Sa lane - poro

Dcera Prázdnoty

Děs Jayce lane - poro

Obránce zítřka

Děs Zed lane - poro

Mistr stínů

Děs Jax lane - poro

Velmistr zbraní

Děs Quinn lane - poro

Křídla Demacie

Děs Xerath lane - poro

Vyšší mág

Děs Veigar lane - poro

Maličký pán zla

Děs Corki lane - poro

Odvážný bombometčík

Děs Azir lane - poro

Písečný císař

Děs Udyr lane - poro

Poutník duší

Děs Braum lane - poro

Srdce Freljordu

Děs Lee Sin lane - poro

Slepý mnich

Děs Annie lane - poro

Temné dítě

Děs Kassadin lane - poro

Poutník z Prázdnoty

Děs Ashe lane - poro

Mrazivá lučištnice

Děs Tristana lane - poro

Yordlí pistolnice

Děs Karma lane - poro

Osvícená

Děs Caitlyn lane - poro

Šerifka z Piltoveru

Děs Lucian lane - poro

Očistný plamen

Děs Pyke lane - poro

Rozparovač z Krvavého přístavu

Děs Sona lane - poro

Mistryně strun

Děs Sivir lane - poro

Mistryně boje

Děs Draven lane - poro

Slavný popravčí

Děs Twitch lane - poro

Morová krysa

Děs LeBlanc lane - poro

Mistryně klamu

Děs Aatrox lane - poro

Čepel darkinů

Děs Soraka lane - poro

Dítě hvězd

Děs Tryndamere lane - poro

Král barbarů

Děs Blitzcrank lane - poro

Velký parní golem

Děs Anivia lane - poro

Kryofénix

Děs Rammus lane - poro

Pancéřovec

Děs Sejuani lane - poro

Zuřivost severu

Děs Akali lane - poro

Odpadlá vražedkyně

Děs Varus lane - poro

Šíp pomsty

Děs Zoe lane - poro

Aspekt soumraku

Děs Cassiopeia lane - poro

Hadí objetí

Děs Xin Zhao lane - poro

Demacijský senešal

Děs Xayah lane - poro

Rebelka

Děs Ryze lane - poro

Runový mág

Děs Pantheon lane - poro

Nezlomné kopí

Děs Kalista lane - poro

Oštěp pomsty

Děs Orianna lane - poro

Mechanická dáma

Děs Vel'Koz lane - poro

Oko z Prázdnoty

Děs Janna lane - poro

Hněv bouře

Děs Lux lane - poro

Paní světla

Děs Aurelion Sol lane - poro

Stvořitel hvězd

Děs Olaf lane - poro

Nájezdník

Děs Kog'Maw lane - poro

Chřtán propasti

Děs Irelia lane - poro

Tanečnice s čepelemi

Děs Fiora lane - poro

Mocná duelistka

Děs Miss Fortune lane - poro

Lovkyně odměn

Děs Morgana lane - poro

Padlá

Děs Nasus lane - poro

Strážce písků

Děs Kha'Zix lane - poro

Plenitel z Prázdnoty

Děs Kayle lane - poro

Spravedlivá

Děs Nocturne lane - poro

Věčná noční můra

Děs Gangplank lane - poro

Zhouba moří

Děs Nunu a Willump lane - poro

Kluk a jeho yetti

Děs Kennen lane - poro

Srdce bouře

Děs Camille lane - poro

Ocelový stín

Děs Vi lane - poro

Piltoverská strážkyně pořádku

Děs Ziggs lane - poro

Odborník na exploze

Děs Neeko lane - poro

Zvědavá chameleonka

Děs Riven lane - poro

Vyhnankyně

Děs Katarina lane - poro

Zlověstná čepel