[Výuka] Brand Poro King, Doporučené Předměty | Specializace | Runy | Vyvolávačova Kouzla | Schopnosti - (Mode Poro)

Informace o šampionovi (Brand lane poro )

Brand Brand Atributy

Útok: 57.04

Obrana: 2

Magie: 9

Obtížnost: 4

Zdraví: 519.68

k rychlosti pohybu: 340

Brnění: 21.88

Dosah: 550

Regenerace zdraví: 5.5

Kritický zásah: 0

Rychlost útoků: 0.625

Brand

Ohnivá pomsta

mág mág


Brand poro lane

LANE

 • Tier: S
 • Win: 53.07%
 • Pick: 10.46%
 • Games: 42917
 • KDA: 3.24
 • Score: 62.33

Stvoření známé jako Brand kdysi bývalo člověk, Freljorďan jménem Kegan Rodhe. Dnes je jeho existence varováním, co se lidem může stát, když podlehnou svodům nesmírné síly. Kegan pátral po legendárních runách světa. Když se svými společníky jednu nalezli, zradil je a zmocnil se jí sám – a to byl jeho konec. Jeho duše shořela a z jeho těla se stala schránka pro živoucí oheň. Nyní Brand putuje po Valoranu, hledá další runy a přísahá pomstu za křivdy, jež by jen stěží mohl vytrpět i za tucet životů.

Brand Tipy (Ally)

 • Chceš-li odehnat nepřátele od jejich poskoků, můžeš je zapálit Požárem.
 • Brandovy schopnosti lze využít v mnoha různých kombinacích a dosáhnout tak co nejvyššího poškození v rozdílných situacích.
 • Ohnivý proud mezi nepřáteli náhodně přeskakuje. Pokud tedy chceš, aby někoho zasáhl vícekrát po sobě, sešli jej na malou skupinku protivníků.

Brand Tipy (Enemy)

 • Aby mohl Brand začít kombo, musí nejprve někoho zasáhnout svou schopností. Když uhneš jeho kouzlům Spálit nebo Sloup ohně, vyvedeš jej z rytmu.
 • Když uvidíš, že sesílá Ohnivý proud, utíkej pryč od svých spojenců. První střela letí pomalu, díky čemuž má tvůj tým dost času zareagovat.
 • Brand díky své pasivní schopnosti vyniká v boji proti semknutým týmům. Stojíš-li proti němu, drž se radši od svých spojenců dál.

Vyvolávačova kouzla

Ke králi! Ke králi!

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 10

Dosah: 200


Rychle se přesuň po bok Krále porů.

Hod porem Hod porem

Spotřebovatelné: 0

K Přebíjecím Dobám: 20

Dosah: 2500


Hoď po protivníkovi porem. Pokud jej zasáhneš, budeš se k němu moci rychle přesunout.


Brand Specializace

Dominance
Temné žně
Když způsobíš poškození šampionovi s méně než 50 % zdraví, způsobíš mu adaptivní poškození a sebereš jeho duši, čímž se efektu Temné žně trvale zvýší poškození o 5 bodů.

Poškození efektem Temné žně: 20–60 (v závislosti na úrovni) (+5 bodů poškození za každou duši) (+0.25 bonusového útočného poškození) (+0.15 síly schopností)
Přebíjecí doba: 45 sek. (likvidace ji resetuje na 1.5 sek.)
Chuť krve
Když způsobíš poškození nepřátelskému šampionovi, vyléčíš se.

Léčení: 18-35 zdraví (+0.2 bonusového útočného poškození, +0.1 síly schopností) (podle úrovně).

Přebíjecí doba: 20 sek.
Sbírka bulv
Likvidacemi šampionů získáváš bulvy. Každá bulva ti přidává adaptivní bonus ve výši +1.2 k útočnému poškození nebo +2 k síle schopností.

Když po nasbírání 10 bulev dokončíš svou sbírku, získáš navíc adaptivní bonus ve výši +6 k útočnému poškození nebo +10 k síle schopností.

Za likvidaci šampiona obdržíš 1 bulvu.
Hladový lovec
Vyléčíš si určitou část poškození způsobeného svými schopnostmi.
Léčení: 1.5 % + 2.5 % za každý stupeň Lovce odměn.

Stupně Lovce odměn získáš, kdykoliv poprvé zlikviduješ nějakého nepřátelského šampiona.

U schopností s plošnými efekty je léčení sníženo na jednu třetinu.
Čarodějnictví
Sežehnutí
Tvoje následující útočná schopnost zapálí šampiony, kteří během 1 sek. utrpí 15–35 bodů bonusového magického poškození (v závislosti na úrovni).

Přebíjecí doba: 10 sek.
Prsten manového proudu
Když zasáhneš nepřátelského šampiona nějakou schopností, maximální hodnota many se ti trvale zvýší o +25, a to až do celkového bonusu 250 bodů.

Když bonusová mana dosáhne hodnoty 250 bodů, vždy po uplynutí 5 sek. se ti obnoví 1 % chybějící many.

Přebíjecí doba: 15 sek.
Adaptive
+9 k adaptivní síle
Adaptive
+9 k adaptivní síle
HealthScaling
+15–90 zdraví (v závislosti na úrovni)

Brand Úvodní předměty (PROBUILD)

Léčivý lektvar Léčivý lektvar

KOUPIT: 50

PRODAT: 20

Maximálně 5 najednou. Maximálně 1 druh léčivého lektvaru.

Kliknutím spotřebuj: Během 15 sek. obnoví 150 zdraví.

Brand Doporučené předměty (PROBUILD)

Ludenova ozvěna Ludenova ozvěna

KOUPIT: 3200

PRODAT: 2240

+90 k síle schopností
+600 many
+10 % ke zkrácení přebíjecích dob


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Spěch: Tento předmět přidává dalších 10 % ke zkrácení přebíjecích dob.
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Ozvěna: Při pohybu či seslání nějakého kouzla se předmět nabíjí. Dosáhne-li nabití 100 stupňů, při zásahu dalšího útočného kouzla se všechny nasčítané stupně uvolní a způsobí až 4 zasaženým cílům bonusové magické poškození ve výši 100 bodů (+10 % síly schopností).
Kouzelníkovy boty Kouzelníkovy boty

KOUPIT: 1100

PRODAT: 770

Můžeš mít pouze 1 pár bot.

+18 k průraznosti magie

JEDINEČNÝ pasivní efekt - Vylepšený pohyb: +45 k rychlosti pohybu
Hůl věků (Rychlé nabití) Hůl věků (Rychlé nabití)

KOUPIT: 2600

PRODAT: 1820

+300 zdraví
+300 many
+60 k síle schopností


Pasivní efekt: Za každý stupeň přidává +20 zdraví, +10 many a +4 k síle schopností (max. +200 zdraví, +100 many a +40 k síle schopností). Každých 40 sekund přidá 1 stupeň (max. 10 stupňů).
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Věčnost: 15 % poškození utrženého od šampionů se ti vrátí jako mana. Každé spotřebování many ti obnoví 20 % ceny jako zdraví, maximálně 25 za jedno kouzlo.
Liandryho utrpení Liandryho utrpení

KOUPIT: 3100

PRODAT: 2170

+75 k síle schopností
+300 zdraví


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Šílenství: Za každou sekundu, po kterou bojuješ proti šampionům, se tvoje způsobované poškození zvyšuje o 2 % (maximálně 10 %).
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Utrpení: Kouzla nepřátele na 3 sek. zapálí a způsobí jim bonusové magické poškození ve výši 1.5 % jejich maximálního zdraví za sekundu. Jednotkám s omezenou pohyblivostí způsobuje popálení o 2.5 % vyšší poškození.
Rylaino křišťálové žezlo Rylaino křišťálové žezlo

KOUPIT: 2600

PRODAT: 1820

+300 zdraví
+90 k síle schopností


JEDINEČNÝ pasivní efekt: Útočná kouzla a schopnosti snižují protivníkovi na 1 sek. rychlost pohybu o 20 %.
Morellonomicon Morellonomicon

KOUPIT: 3000

PRODAT: 2100

+70 k síle schopností
+300 zdraví


JEDINEČNÝ pasivní efekt - Dotyk smrti: +15 k průraznosti magie
JEDINEČNÝ pasivní efekt - Prokletý úder: Magické poškození způsobené šampionům na ně na 3 sek. umisťuje efekt Vážné rány.
Extra pikantní mňamka Extra pikantní mňamka

KOUPIT: 0

PRODAT: 0

Aktivace - Nakrm krále: Král na 4 sek. vychrlí kužel ohně, který všem zasaženým nepřátelům způsobí po dobu trvání efektu 705-1479 bodů přímého poškození. Věžím způsobí 560 bodů přímého poškození (přebíjecí doba 120 sek.).
Elixír čarodějnictví Elixír čarodějnictví

KOUPIT: 500

PRODAT: 200

Nákup vyžaduje 9. úroveň.

Kliknutím spotřebuj: Na dobu 3 minut přidává +50 k síle schopností, 15 bonusové regeneraci many za 5 sekund Čarodějnictví.

Čarodějnictví: Při útoku na šampiona či věž způsobí 25 bodů bonusového přímého poškození. Proti šampionům má tento efekt přebíjecí dobu 5 sek., vůči věžím je však bez přebíjecí doby.

(V jeden okamžik můžeš mít aktivní pouze jeden elixír.)

Brand Aktivní Schopnosti

123456789101112131415161718
QQQQQ
WWWWW
EEEEE
RRR
PassiveQWER
Plamen Plamen

Brand svůj cíl svými kouzly zapálí a způsobí mu poškození rozložené do 4 sekund, tento efekt se může nasčítat až 3x. Pokud Brand zabije hořícího nepřítele, získá zpět určité množství many. Když se na nějakém šampionovi nebo velké příšeře nasčítá maximální počet stupňů Plamene, stane se efekt nestabilním. Po uplynutí 2 sekund vybuchne, aplikuje efekty kouzel a způsobí mohutné poškození v oblasti kolem oběti.

Spálit Spálit

K Přebíjecím Dobám: 8/7.5/7/6.5/6

Spotřebovatelné: 50

Dosah: 1050

Brand vypálí vpřed ohnivou kouli, která způsobí magické poškození. Pokud cíl hoří, schopnost Spálit ho na 1,5 sekundy omráčí.

Sloup ohně Sloup ohně

K Přebíjecím Dobám: 10/9.5/9/8.5/8

Spotřebovatelné: 60/70/80/90/100

Dosah: 900

Po krátké prodlevě vytvoří Brand v cílové oblasti Sloup ohně, který způsobí okolním nepřátelským jednotkám magické poškození. Jednotky, které hoří, utrpí o 25 % vyšší poškození.

Požár Požár

K Přebíjecím Dobám: 10/9/8/7/6

Spotřebovatelné: 70/75/80/85/90

Dosah: 625

Brand na cíl sešle mocné ohnivé kouzlo, které způsobí magické poškození. Pokud cíl hoří, Požár se rozšíří na nepřátele v okolí.

Ohnivý proud Ohnivý proud

K Přebíjecím Dobám: 105/90/75

Spotřebovatelné: 100

Dosah: 750

Brand vypustí ničivý proud ohně, který způsobí magické poškození pokaždé, když přeskočí, což může učinit až 5x. Ohnivý proud se snaží přeskakovat tak, aby nasčítal na šampionech Plamen na maximum. Pokud cíl hoří, Ohnivý proud jej na chvíli zpomalí.

Brand SKINS

Brand default
Apokalyptický Brand
Vandal Brand
Mrazivý Brand
Zombie Brand
Ohnivá duše Brand
Bitevní boss Brand
Energetický Brand

Brand Counters (Over 50% win rate)

Plamen Yuumi lane - poro

Kouzelná kočka

Plamen Vayne lane - poro

Noční lovkyně

Plamen Senna lane - poro

Spasitelka

Plamen Ezreal lane - poro

Bezstarostný průzkumník

Plamen Tahm Kench lane - poro

Král řeky

Plamen Braum lane - poro

Srdce Freljordu

Plamen Lulu lane - poro

Vílí čarodějka

Plamen Thresh lane - poro

Řetězový strážce

Plamen Ivern lane - poro

Otec zeleně

Plamen Draven lane - poro

Slavný popravčí

Plamen Aphelios lane - poro

Zbraň věrných

Plamen Kindred lane - poro

Věční lovci

Plamen Aurelion Sol lane - poro

Stvořitel hvězd

Plamen Veigar lane - poro

Maličký pán zla

Plamen Lucian lane - poro

Očistný plamen

Plamen Pantheon lane - poro

Nezlomné kopí

Plamen Bard lane - poro

Potulný opatrovník

Plamen Corki lane - poro

Odvážný bombometčík

Plamen Gnar lane - poro

Chybějící článek

Plamen Nunu a Willump lane - poro

Kluk a jeho yetti

Plamen Poppy lane - poro

Strážkyně kladiva

Plamen Nidalee lane - poro

Zákeřná lovkyně

Plamen Azir lane - poro

Písečný císař

Plamen Zoe lane - poro

Aspekt soumraku

Plamen Ashe lane - poro

Mrazivá lučištnice

Plamen Hecarim lane - poro

Stín války

Plamen Tristana lane - poro

Yordlí pistolnice

Plamen Blitzcrank lane - poro

Velký parní golem

Plamen Xayah lane - poro

Rebelka

Plamen Nasus lane - poro

Strážce písků

Plamen Kog'Maw lane - poro

Chřtán propasti

Plamen Sejuani lane - poro

Zuřivost severu

Plamen Pyke lane - poro

Rozparovač z Krvavého přístavu

Plamen Elise lane - poro

Královna pavouků

Plamen Olaf lane - poro

Nájezdník

Plamen Xerath lane - poro

Vyšší mág

Plamen Sivir lane - poro

Mistryně boje

Plamen Taliyah lane - poro

Splétačka kamene

Plamen Illaoi lane - poro

Krakenova kněžka

Plamen Jinx lane - poro

Utržená ze řetězu

Plamen Soraka lane - poro

Dítě hvězd

Plamen Ryze lane - poro

Runový mág

Plamen Kai'Sa lane - poro

Dcera Prázdnoty

Plamen Rengar lane - poro

Hrdý lovec

Plamen Evelynn lane - poro

Náruč utrpení

Plamen Aatrox lane - poro

Čepel darkinů

Plamen Gangplank lane - poro

Zhouba moří

Plamen Caitlyn lane - poro

Šerifka z Piltoveru

Plamen Rek'Sai lane - poro

Postrach z Prázdnoty

Plamen Xin Zhao lane - poro

Demacijský senešal

Plamen Jayce lane - poro

Obránce zítřka

Plamen Twisted Fate lane - poro

Karetní mistr

Plamen LeBlanc lane - poro

Mistryně klamu

Plamen Twitch lane - poro

Morová krysa

Plamen Yasuo lane - poro

Zahanbený

Plamen Karma lane - poro

Osvícená

Plamen Lux lane - poro

Paní světla

Plamen Akali lane - poro

Odpadlá vražedkyně

Plamen Kassadin lane - poro

Poutník z Prázdnoty

Plamen Orianna lane - poro

Mechanická dáma

Plamen Tryndamere lane - poro

Král barbarů

Plamen Warwick lane - poro

Běsnící hněv Zaunu

Plamen Zilean lane - poro

Strážce času

Plamen Rammus lane - poro

Pancéřovec

Plamen Vi lane - poro

Piltoverská strážkyně pořádku

Plamen Zed lane - poro

Mistr stínů

Plamen Anivia lane - poro

Kryofénix

Plamen Sona lane - poro

Mistryně strun

Plamen Syndra lane - poro

Temná vládkyně

Plamen Kalista lane - poro

Oštěp pomsty

Plamen Lee Sin lane - poro

Slepý mnich

Plamen Quinn lane - poro

Křídla Demacie

Plamen Leona lane - poro

Zářivý úsvit

Plamen Skarner lane - poro

Křišťálový strážce

Plamen Jax lane - poro

Velmistr zbraní

Plamen Varus lane - poro

Šíp pomsty

Plamen Miss Fortune lane - poro

Lovkyně odměn

Plamen Vel'Koz lane - poro

Oko z Prázdnoty

Plamen Irelia lane - poro

Tanečnice s čepelemi